Thành viên hongdiep109

MRVT: Từ ngữ về Bác Hồ, dấu chầm, dấu phẩy

- 12 tháng trước
Chia sẻ Tải xuống miễn phí
Tài liệu MRVT: Từ ngữ về Bác Hồ, dấu chầm, dấu phẩy
/ 14 trang
Thành viên hongdiep109

MRVT: Từ ngữ về Bác Hồ, dấu chầm, dấu phẩy

- 12 tháng trước
280
Báo lỗi

Thứ saùu ngày 15 tháng 4 năm 2011Luyện từ và câuBài cũ: T? ng? v? Bỏc H?Tìm 1 từ nói về tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi. Đặt câu với từ đó. Tìm 1 từ nói về tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ. Đặt câu với từ đó. Thứ saùu ngày 15 tháng 4 năm 2011Luyện từ và câuMở rộng vốn từ: từ ngữ về Bác HồDấu chấm, dấu phẩy1.Em chọn từ ngữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống? Bác Hồ sống rất giản dị. Bữa cơm của Bác ............... như bữa cơm của mọi người dân. Bác thích hoa huệ, loài hoa trắng .................. .Nhà Bác ở là một ngôi .............. khuất trong vườn Phủ Chủ tịch. đường vào nhà trồng hai hàng ............. , hàng cây gợi nhớ hình ảnh miền Trung quê Bác. Sau giờ làm việc, Bác thường ............ chăm sóc cây, cho cá ăn. (nhà sàn, râm bụt, đạm bạc, tinh khiết, tự tay)1.Em chọn từ ngữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống? Bác Hồ sống rất giản dị. Bữa cơm của Bác ............... như bữa cơm của mọi người dân. Bác thích hoa huệ, loài hoa trắng .................. .Nhà Bác ở là một ngôi .............. khuất trong vườn Phủ Chủ tịch. đường vào nhà trồng hai hàng ............. , hàng cây gợi nhớ hình ảnh miền Trung quê Bác. Sau giờ làm việc, Bác thường ............ chăm sóc cây, cho cá ăn. (nhà sàn, râm bụt, đạm bạc, tinh khiết, tự tay) 1.Em chọn từ ngữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống? Bác Hồ sống rất giản dị. Bữa cơm của Bác ............... như bữa cơm của mọi người dân. Bác thích hoa huệ, loài hoa trắng .................. .Nhà Bác ở là một ngôi .............. khuất trong vườn Phủ Chủ tịch. đường vào nhà trồng hai hàng ............. , hàng cây gợi nhớ hình ảnh miền Trung quê Bác. Sau giờ làm việc, Bác thường ............ chăm sóc cây, cho cá ăn. (nhà sàn, râm bụt, đạm bạc, tinh khiết, tự tay) đạm bạcnhà sàntinh khiếtrâm bụttự tayNhà sàn của Bác Hồ2. Tìm những từ ngữ ca ngợi Bác Hồ.M. sáng suốttài ba, tài giỏi, yêu nước, thương dân, đức độ, hiền từ, hiền hậu, nhân từ, nhân hậu, phúc hậu, khiêm tốn, bình dị, giản dị,... Mét h«m B¸c Hå ®Õn th¨m mét ng«i chïa. LÖ th­êng, ai vµo chïa còng ph¶i bá dÐp. Nh­ng vÞ s­ c¶ mêi B¸c cø ®i c¶ dÐp vµo. B¸c kh«ng ®ång ý §Õn thÒm chïa B¸c cëi dÐp ®Ó ngoµi nh­ mäi ng­êi, xong míi b­íc vµo.3. Điền dấu chấm hay dấu phẩy vào ô trống trong đoạn văn sau?.,,H:Vì sao ô trống thứ nhất em điền dấu phẩy ?( Vì Một hôm chưa thành câu.)H: Vì sao ô trống thứ hai em điền dấu chấm?( Vì Bác không đồng ý đã thành một câuvà chữ đứng liền sau đã viết hoa.)H: Vậy ô trống thứ ba vì sao em điền dấu phẩy?( Vì Đến thềm chùa chưa thành câu)Củng cố Ghép từ thành câu ca ngợi Bác:( Ba?c, non nuo?c, la`, tro`i mõy, mụ~i nga`y, co?, Viờ?t Nam, Ba?c, co?, de?p hon )TTTrò chơiBác là non nước trời mâyViệt Nam có Bác mỗi ngày đẹp hơnKính chào tạm biệt

Nội dung

Thứ saùu ngày 15 tháng 4 năm 2011 Luyện từ và câu
Bµi cò: Từ ngữ về Bác Hồ
Tìm 1 từ nói về tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi. Đặt câu với từ đó.
 Tìm 1 từ nói về tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ. Đặt câu với từ đó.


Thứ saùu ngày 15 tháng 4 năm 2011 Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: từ ngữ về Bác Hồ Dấu chấm, dấu phẩy

1.Em chọn từ ngữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống? Bác Hồ sống rất giản dị. Bữa cơm của Bác ............... như bữa cơm của mọi người dân. Bác thích hoa huệ, loài hoa trắng .................. .Nhà Bác ở là một ngôi .............. khuất trong vườn Phủ Chủ tịch. đường vào nhà trồng hai hàng ............. , hàng cây gợi nhớ hình ảnh miền Trung quê Bác. Sau giờ làm việc, Bác thường ............ chăm sóc cây, cho cá ăn. (nhà sàn, râm bụt, đạm bạc, tinh khiết, tự tay)

1.Em chọn từ ngữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống? Bác Hồ sống rất giản dị. Bữa cơm của Bác ............... như bữa cơm của mọi người dân. Bác thích hoa huệ, loài hoa trắng .................. .Nhà Bác ở là một ngôi .............. khuất trong vườn Phủ Chủ tịch. đường vào nhà trồng hai hàng ............. , hàng cây gợi nhớ hình ảnh miền Trung quê Bác. Sau giờ làm việc, Bác thường ............ chăm sóc cây, cho cá ăn. (nhà sàn, râm bụt, đạm bạc, tinh khiết, tự tay)

1.Em chọn từ ngữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống? Bác Hồ sống rất giản dị. Bữa cơm của Bác ............... như bữa cơm của mọi người dân. Bác thích hoa huệ, loài hoa trắng .................. .Nhà Bác ở là một ngôi .............. khuất trong vườn Phủ Chủ tịch. đường vào nhà trồng hai hàng ............. , hàng cây gợi nhớ hình ảnh miền Trung quê Bác. Sau giờ làm việc, Bác thường ............ chăm sóc cây, cho cá ăn. (nhà sàn, râm bụt, đạm bạc, tinh khiết, tự tay)
đạm bạc
nhà sàn
tinh khiết
râm bụt
tự tay

Nhà sàn của Bác Hồ

2. Tìm những từ ngữ ca ngợi Bác Hồ.
M. sáng suốt
tài ba, tài giỏi, yêu nước, thương dân, đức độ, hiền từ, hiền hậu, nhân từ, nhân hậu, phúc hậu, khiêm tốn, bình dị, giản dị,...

Mét h«m B¸c Hå ®Õn th¨m mét ng«i chïa. LÖ th­êng, ai vµo chïa còng ph¶i bá dÐp. Nh­ng vÞ s­ c¶ mêi B¸c cø ®i c¶ dÐp vµo. B¸c kh«ng ®ång ý §Õn thÒm chïa B¸c cëi dÐp ®Ó ngoµi nh­ mäi ng­êi, xong míi b­íc vµo.
3. Điền dấu chấm hay dấu phẩy vào ô trống trong đoạn văn sau?
.
,
,

H:Vì sao ô trống thứ nhất em điền dấu phẩy ? ( Vì Một hôm chưa thành câu.) H: Vì sao ô trống thứ hai em điền dấu chấm? ( Vì Bác không đồng ý đã thành một câuvà chữ đứng liền sau đã viết hoa.) H: Vậy ô trống thứ ba vì sao em điền dấu phẩy? ( Vì Đến thềm chùa chưa thành câu)

GhÐp tõ thµnh c©u ca ngîi B¸c: ( Bác, non nước, là, trời mây, mỗi ngày, có, Việt Nam, Bác, có, đẹp hơn )
T
T
Trß ch¬i

B¸c lµ non n­íc trêi m©y ViÖt Nam cã B¸c mçi ngµy ®Ñp h¬n

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang