Tài liệu

Một số mẫu đơn xin việc

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2502     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 11
Tài liệu Một số mẫu đơn xin việc - tài liệu, sách iDoc.VnMột số mẫu đơn xin việc,Tôi gửi đơn này xin vào vị trí (tên vị trí) quảng cáo trên báo (trên báo và ngày) Tôi đã tốt nghiệp đại học với bằng (tên bằng cấp)…
background image

Th  vi n Trung Tâm  HQG-HCM s u t m

N XIN VI C B NG

TI NG VI T

NG HÒA XÃ H I CH  NGH A VI T NAM

c l p – T  do – H nh phúc

__________

N XIN VI C

Kính  g i: ...........................................................................................

..........................................................................................................

Tôi  tên  là: .....................................................................................................
Sinh  ngày ....... tháng ......... n m............t i....................................................
Gi y  ch ng  minh  nhân  dân  s : .....................................................................

p  ngày ........ tháng ......... n m............  t i...................................................

Hi n  c   ng   t i: ............................................................................................
Trình 

  v n  hóa: .........................................................................................

Ngo i  ng :  +  Anh:........................................................................................

+  Pháp:........................................................................................

Ngh   nghi p  chuyên  môn: ............................................................................

.....................................................................................................................

kh e:......................................................................................................

Hi n nay ch a có vi c làm, tôi làm 

n này xin Nhà n

c tuy n d ng và b

trí công vi c làm.

c Nhà n

c thâu nh n tôi xin cam  oan th c hi n các công vi c

c giao và th c hi n các ch  tr

ng chính sách ch

 n i quy, k  lu t c a c

quan xí nghi p.

Kính mong c  quan xí nghi p ch p nh n.

.................... ,  ngày... tháng ....n m.........

Kính 

n ký tên

n xin vi c

(tên và  a ch  c a b n)

Ngày

Một số mẫu đơn xin việc

Tôi gửi đơn này xin vào vị trí (tên vị trí) quảng cáo trên báo (trên báo và ngày) Tôi đã tốt nghiệp đại học với bằng (tên bằng cấp) thị trường (tên trường). Tôi đã học các môn (tên môn học) và đạt kết quả (chi tiết kết quả để thu hút sự chú ý của người tuyển dụng). Hiện nay, tôi đang làm (chi tiết việc bạn đang làm) (nếu hiện nay bạn không làm việc, hảy trình bày các công việc trước kia bạn đã làm). Tôi mong muốn tìm một công việc lâu dìa và tôi có thể sử dụng các kiến thức tôi mới học.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm
Các câu đố và lời giải Lượt tải: 3 Lượt xem: 1603
BÍ QUYẾT THỰC TẬP Ở CÔNG TY EVENT Lượt tải: 6 Lượt xem: 1546
Phỏng vấn không hề đáng sợ Lượt tải: 18 Lượt xem: 1446
Báo cáo: Phỏng vấn sâu cá nhân Lượt tải: 1 Lượt xem: 1418