Tài liệu

MÔN HỌC Thương mại điện tử

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5308     Tải về: 43     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 184
Tài liệu MÔN HỌC Thương mại điện tử - tài liệu, sách iDoc.Vn
MÔN HỌC Thương mại điện tử

GIỚI THIỆU MÔN HỌC
Thương mại điện tử (E-Commerce)
là quá trình mua bán hàng hoá hay
dịch vụ thông qua mạng điện tử.
Phương tiện phổ biến dùng trong E-
Commerce là Internet

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5308     Tải về: 43     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Có thể bạn quan tâm
MÔN HỌC Thương mại điện tử Lượt tải: 43 Lượt xem: 5308
Thống kê thương mại Lượt tải: 5 Lượt xem: 4232
Giáo trình thương mại điện tử Lượt tải: 31 Lượt xem: 4163
Thương mại điện tử (E-Commerce) Lượt tải: 28 Lượt xem: 4036