Tài liệu

Mô hình IS LM kinh tế vĩ mô

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3930     Tải về: 11     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 8
Tài liệu Mô hình IS LM kinh tế vĩ mô - tài liệu, sách iDoc.VnMô hình IS-LM 1.  Mô hình IS-LM: cung cấp cơ sở lý thuyết tổng cầu a.  Giả sử: P cố định, Kinh tế đóng b.  IS - câ
Chương trình ging dy kinh tế Fulbright
Niên khóa 2006-07
Kinh tế vĩ Mô hình IS-LM
David Spencer/Chau Van Thanh
1
Mô hình IS-LM
1. Mô hình IS-LM: cung cp cơ s lý thuyết tng cu
a. Gi s: P c định, Kinh tế đóng
b. IS - cân bng th trường hàng hoá: I(r) = S(Y)
c. LM - cân bng th trường tin t: L(i, Y) = M/P
2. Đường IS: Các kết hp (Y, r) Æ th trường hàng hoá cân bng
Ba cách thiết lp IS:
a. Th trường vn vay:
Cân bng th trường hàng hoá => I = S
Đường IS: nhng kết hp Y và r tho
I(r) = S(Y)
Mô hình c đin: trong dài hn (P linh hot), I(r) = S(
Y
). Y c định,
điu kin cân bng cho phép xác định vi r duy nht tho
Nếu P c định trong ngn hn và Y
Y
: S = S(
+
Y
),
I(r) = S(Y) Æ mi giá tr Y s ng vi giá tr cân bng khác nhau
ca r.
Y yêu cu r để tái lp cân bng. Do vy, đường IS có độ
dc âm
b. Giao đim Keynes:
Th trường hàng hoá trong ngn hn (Y không c định)
E = C + I + G ; E = chi tiêu d kiến (kế hoch)
C = C(Y -
T
) ; nh li MPC = [C/(Y-T)]<1
I = I(
r
) =
I
; lúc này, gi s r cho trước
G =
G
r
Y
IS
Mi đim trên đường IS là
mt kết hp gia Y và r tho
I = S
Chương trình ging dy kinh tế Fulbright
Niên khóa 2006-07
Kinh tế vĩ Mô hình IS-LM
David Spencer/Chau Van Thanh
2
Cân bng: Y = E;
chi tiêu thc tế
(GDP thc) = chi tiêu d kiến (kế hoch)
Ti Ya: Y > E; tn ti tình trng tăng tn kho ngoài d định ;
doanh
nghip gim sn lượng (vì vy Y
)
Ti Yb: Y < E; tn ti tình trng gim tn kho ngoài d định ;
doanh
nghip tăng sn lượng (vì vy Y
)
Æ Y
1
là cân bng n định
Hình thành và di chuyn dc theo IS:
Điu gì xy ra nếu r tăng (r
1
đến r
2
)?
I
,
E dch xung dưới, Æ Y
E
Y
45
0
(Y = E)
E = C + I + G
Y
1
Y
a
Y
b
Ti Y
1
Y = E
Chương trình ging dy kinh tế Fulbright
Niên khóa 2006-07
Kinh tế vĩ Mô hình IS-LM
David Spencer/Chau Van Thanh
3
Vi hai đim (Y
1
, r
1
) và (Y
2
, r
2
) trên đường IS (Hình v)
Khi r = r
1
, ch có Y
1
cân bng th trường hàng hoá
Khi r = r
2
, ch có Y
2
cân bng th trường hàng hoá
Æ đường IS có độ dc âm
Dch chuyn IS:
Cho trước r, các yếu tm thay đổi giá tr cân bng Y (th trường hàng
hoá). Ví d, G hay T.
Tăng G dch IS (lên trên) sang phi; làm tăng Y vi r cho trước
I
2
I
1
r
2
r
1
I
r E
Y
Y
2
Y
1
Y = E
E
1
= C + I
1
+ G
E
2
= C + I
2
+ G
IS
Y
r
Y
2
Y
1
r
2
r
1
Mô hình IS LM kinh tế vĩ mô
Mô hình IS-LM 1.  Mô hình IS-LM: cung cấp cơ sở lý thuyết tổng cầu a.  Giả sử: P cố định, Kinh tế đóng b.  IS - cân bằng thị trường hàng hoá: I(r) = S(Y) c.  LM - cân bằng thị trường tiền tệ: L(i, Y) = M/P 
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3930     Tải về: 11     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 19 Lượt xem: 201745
GIÁO ÁN MÔN LUẬT SO SÁNH Lượt tải: 69 Lượt xem: 166018
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 2008 Lượt xem: 147365
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 873 Lượt xem: 140394
Có thể bạn quan tâm
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 873 Lượt xem: 140394
Đề thi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô 240 câu… Lượt tải: 2553 Lượt xem: 135619
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 345 Lượt xem: 96095
tâm lý học đại cương Lượt tải: 503 Lượt xem: 83438
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 317 Lượt xem: 66272