Tài liệu

Mô hình IS LM kinh tế vĩ mô

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3908     Tải về: 11     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 8
Tài liệu Mô hình IS LM kinh tế vĩ mô - tài liệu, sách iDoc.VnMô hình IS-LM 1.  Mô hình IS-LM: cung cấp cơ sở lý thuyết tổng cầu a.  Giả sử: P cố định, Kinh tế đóng b.  IS - câ
Chương trình ging dy kinh tế Fulbright
Niên khóa 2006-07
Kinh tế vĩ Mô hình IS-LM
David Spencer/Chau Van Thanh
1
Mô hình IS-LM
1. Mô hình IS-LM: cung cp cơ s lý thuyết tng cu
a. Gi s: P c định, Kinh tế đóng
b. IS - cân bng th trường hàng hoá: I(r) = S(Y)
c. LM - cân bng th trường tin t: L(i, Y) = M/P
2. Đường IS: Các kết hp (Y, r) Æ th trường hàng hoá cân bng
Ba cách thiết lp IS:
a. Th trường vn vay:
Cân bng th trường hàng hoá => I = S
Đường IS: nhng kết hp Y và r tho
I(r) = S(Y)
Mô hình c đin: trong dài hn (P linh hot), I(r) = S(
Y
). Y c định,
điu kin cân bng cho phép xác định vi r duy nht tho
Nếu P c định trong ngn hn và Y
Y
: S = S(
+
Y
),
I(r) = S(Y) Æ mi giá tr Y s ng vi giá tr cân bng khác nhau
ca r.
Y yêu cu r để tái lp cân bng. Do vy, đường IS có độ
dc âm
b. Giao đim Keynes:
Th trường hàng hoá trong ngn hn (Y không c định)
E = C + I + G ; E = chi tiêu d kiến (kế hoch)
C = C(Y -
T
) ; nh li MPC = [C/(Y-T)]<1
I = I(
r
) =
I
; lúc này, gi s r cho trước
G =
G
r
Y
IS
Mi đim trên đường IS là
mt kết hp gia Y và r tho
I = S
Chương trình ging dy kinh tế Fulbright
Niên khóa 2006-07
Kinh tế vĩ Mô hình IS-LM
David Spencer/Chau Van Thanh
2
Cân bng: Y = E;
chi tiêu thc tế
(GDP thc) = chi tiêu d kiến (kế hoch)
Ti Ya: Y > E; tn ti tình trng tăng tn kho ngoài d định ;
doanh
nghip gim sn lượng (vì vy Y
)
Ti Yb: Y < E; tn ti tình trng gim tn kho ngoài d định ;
doanh
nghip tăng sn lượng (vì vy Y
)
Æ Y
1
là cân bng n định
Hình thành và di chuyn dc theo IS:
Điu gì xy ra nếu r tăng (r
1
đến r
2
)?
I
,
E dch xung dưới, Æ Y
E
Y
45
0
(Y = E)
E = C + I + G
Y
1
Y
a
Y
b
Ti Y
1
Y = E
Liên hệ quảng cáo

Chương trình ging dy kinh tế Fulbright
Niên khóa 2006-07
Kinh tế vĩ Mô hình IS-LM
David Spencer/Chau Van Thanh
3
Vi hai đim (Y
1
, r
1
) và (Y
2
, r
2
) trên đường IS (Hình v)
Khi r = r
1
, ch có Y
1
cân bng th trường hàng hoá
Khi r = r
2
, ch có Y
2
cân bng th trường hàng hoá
Æ đường IS có độ dc âm
Dch chuyn IS:
Cho trước r, các yếu tm thay đổi giá tr cân bng Y (th trường hàng
hoá). Ví d, G hay T.
Tăng G dch IS (lên trên) sang phi; làm tăng Y vi r cho trước
I
2
I
1
r
2
r
1
I
r E
Y
Y
2
Y
1
Y = E
E
1
= C + I
1
+ G
E
2
= C + I
2
+ G
IS
Y
r
Y
2
Y
1
r
2
r
1
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Mô hình IS LM kinh tế vĩ mô
Mô hình IS-LM 1.  Mô hình IS-LM: cung cấp cơ sở lý thuyết tổng cầu a.  Giả sử: P cố định, Kinh tế đóng b.  IS - cân bằng thị trường hàng hoá: I(r) = S(Y) c.  LM - cân bằng thị trường tiền tệ: L(i, Y) = M/P 
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3908     Tải về: 11     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Bài giảng Hoán vị đại động mạch Lượt tải: 19 Lượt xem: 193937
GIÁO ÁN MÔN LUẬT SO SÁNH Lượt tải: 69 Lượt xem: 164254
Giải bài tập xác suất thống kê Lượt tải: 1993 Lượt xem: 144783
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 855 Lượt xem: 136371
Có thể bạn quan tâm
Bài tập kiểm toán căn bản có lời giải Lượt tải: 855 Lượt xem: 136371
Đề thi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô 240 câu… Lượt tải: 2544 Lượt xem: 133452
Khái niệm văn bản và phân loại văn bản Lượt tải: 341 Lượt xem: 93974
tâm lý học đại cương Lượt tải: 495 Lượt xem: 81459
Bái giảng Giáo dục quốc phòng An ninh Lượt tải: 314 Lượt xem: 64375