Tài liệu

Mẫu xin phép làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong năm

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 318     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu Mẫu xin phép làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong năm - tài liệu, sách iDoc.Vn
Mẫu xin phép làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong năm
Mẫu số 2 (Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2003/TT- BLĐTBXH ngày 03/6/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)
Nội dung trích xuất từ tài liệu
Mẫu số 2

Mẫu số 2 (Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2003/TT- BLĐTBXH ngày

03/6/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) Bộ, ngành, địa phương... Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Doanh nghiệp, đơn vị... Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------- ----------------------------------- Số:…………………. …….., ngày…tháng………năm…….. V/v: Xin phép làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong năm

Kính gửi1:…………………………

Để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm….., doanh nghiệp (đơn vị)…….có một số nghề, công việc phải làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong năm (có phương án gửi kèm theo)2.

Đề nghị Bộ (Ngành, Uỷ ban nhân dân tỉnh/ thành phố)……………………… xem xét chấp thuận và cho phép doanh nghiệp (đơn vị) được tổ chức làm thêm giờ theo phương án trên.

Nơi nhận Quyền hạn, chức vụ người ký ……. Chữ ký và đóng dấu ……..

Họ và tên người ký

1. Văn bản xin phép được lập thành 02 bản:

- Doanh nghiệp, đơn vị giữ 01 bản;

- Gửi 01 bản tới cơ quan có thẩm quyền:

+ Bộ, Ngành quản lý đối với các doanh nghiệp , cơ quan, tổ chức thuộc quyền quản lý của Bộ, Ngành đó;

+ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đối với các doanh nghiệp , cơ quan, tổ chức khác.

2. Phương án làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm theo đúng hướng dẫn tại Mẫu số 3 kèm theo Thông tư này.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 1117 Lượt xem: 173514
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 205 Lượt xem: 118474
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 77 Lượt xem: 83084
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 342 Lượt xem: 73854
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 184 Lượt xem: 54264
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 47 Lượt xem: 48674
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 62 Lượt xem: 45291