Tài liệu

Mẫu tờ trình Đề nghị phê duyệt quy hoạch cán bộ giai đoạn 2011-2015

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3330     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 1
Tài liệu Mẫu tờ trình Đề nghị phê duyệt quy hoạch cán bộ giai đoạn 2011-2015 - tài liệu, sách iDoc.Vn
Mẫu tờ trình Đề nghị phê duyệt quy hoạch cán bộ giai đoạn 2011-2015
Biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Chỉ thị số 04 CT/BCSĐ ngày 30 tháng 01 năm 2012 về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp thuộc Bộ tài chính (giai đoạn 2011 - 2015) Mẫu số: 09/QHCB
Nội dung trích xuất từ tài liệu
Microsoft Word - chi thi 04 _9_.doc

Mẫu số: 09/QHCB Tên đơn vị ...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ............ ______________________________________________

......., ngày .... tháng .... năm....

TỜ TRÌNH V/v: Đề nghị phê duyệt quy hoạch cán bộ giai đoạn 2011-2015

Kính gửi: …………………..

Các nội dung chủ yếu của Tờ trình: 1. Căn cứ triển khai công tác quy hoạch. …….. 2. Báo cáo tóm tắt về việc triển khai quy trình quy hoạch. ……..

3. Nhận xét, đánh giá về cán bộ đề nghị quy hoạch (bao gồm cả việc đáp ứng các tiêu chuẩn quy hoạch theo quy định). ……

4. Kết quả hiệp y của cấp uỷ đảng (nếu có). ……. 5. Ý kiến đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch./.

(Danh sách đề nghị phê duyệt quy hoạch theo mẫu đính kèm)

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ ............ (ký tên, đóng dấu - nếu có)

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 1109 Lượt xem: 173114
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 205 Lượt xem: 118148
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 77 Lượt xem: 82919
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 341 Lượt xem: 73530
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 184 Lượt xem: 54194
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 47 Lượt xem: 48563
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 62 Lượt xem: 45209