Tài liệu

MẪU TỜ KHAI THÔNG TIN CỦA NGƯỜI CAO TUỔI

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2090     Tải về: 2     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu MẪU TỜ KHAI THÔNG TIN CỦA NGƯỜI CAO TUỔI - tài liệu, sách iDoc.Vn
MẪU TỜ KHAI THÔNG TIN CỦA NGƯỜI CAO TUỔI
MẪU SỐ 01 (Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BLĐTBXH ngày 19 tháng 5 năm 2011)
Nội dung trích xuất từ tài liệu

MẪU SỐ 01

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BLĐTBXH ngày 19 tháng 5 năm

2011)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

TỜ KHAI THÔNG TIN CỦA NGƯỜI CAO TUỔI

Phần I

CÁ NHÂN NGƯỜI CAO TUỔI VÀ GIA ĐÌNH

1. Họ và tên (Viết chữ in

hoa):.................................................................................................

2. Sinh ngày … tháng … năm ………………… 3. Giới

tính: ................................................

4. Nơi đăng ký thường trú hiện

nay:........................................................................................

....................................................................................................................................

........

5. Nơi sinh: ………………………………………………………… 6. Dân

tộc:..................................

6. Đang hưởng chế độ nào sau đây:

Loại hình Mức/tháng (1000đ)

6.1. Đang hưởng lương hưu hằng tháng

6.2. Trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng

6.3. Trợ cấp ưu đãi người có công hằng tháng

6.4. Trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng

6.5. Các khoản trợ cấp, phụ cấp hằng tháng khác

7. Thuộc hộ gia đình nghèo hay không

nghèo:..........................................................................

8. Quá trình hoạt động của bản thân:

Từ tháng/năm đến

tháng/năm

Làm gì Ở đâu

9. Họ và tên vợ hoặc chồng và người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng (Ghi rõ

họ và tên, tuổi, chỗ ở, nghề nghiệp, sức khoẻ, điều kiện kinh tế của từng người):

....................................................................................................................................

........

....................................................................................................................................

........

....................................................................................................................................

........

....................................................................................................................................

........

....................................................................................................................................

........

....................................................................................................................................

........

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 1106 Lượt xem: 172671
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 204 Lượt xem: 117593
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 77 Lượt xem: 82664
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 341 Lượt xem: 73195
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 184 Lượt xem: 54097
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 47 Lượt xem: 48450
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 62 Lượt xem: 45102