Tài liệu

Mẫu Sổ giáo án Lý thuyết

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1747     Tải về: 11     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu Mẫu Sổ giáo án Lý thuyết - tài liệu, sách iDoc.Vn
Mẫu Sổ giáo án Lý thuyết
Biểu mẫu về sổ giáo án lý thuyết
Nội dung trích xuất từ tài liệu

GIÁO ÁN SỐ:.............................

Thời gian thực hiện:.............................................

Tên chương:.........................................................

..............................................................................

Thực hiện ngày........tháng......năm............

TÊN BÀI: .......................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

MỤC TIÊU CỦA BÀI:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: .................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian:..............................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

THỜI GIAN

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

1

Dẫn nhập

(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

..........................................

.........................................

.........................................

.........................................

........................................

2

Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

........................................ .

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

.........................................

.........................................

........................................

........................................

4

Hướng dẫn tự học

......................................................................

....................................................................

....................................................................

.....................................................................

Nguồn tài liệu tham khảo

........................................................................................

........................................................................................

.......................................................................................

TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG TỔ MÔN

Ngày.....tháng ........năm........

GIÁO VIÊN

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP (nếu có)

(phông chữ: VnTime, in hoa, cỡ chữ: 14)

....................................................

CƠ SỞ DẠY NGHỀ

(phông chữ: VnTime, in hoa, cỡ chữ: 14, đậm)

...................................................

SỔ GIÁO ÁN

LÝ THUYẾT

Môn học: ………………………...................

Lớp : …………………Khoá : ………………

Họ và tên giáo viên : ……………………….

Năm học:.......................................................

QuyÓn sè:.......

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 1117 Lượt xem: 173514
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 205 Lượt xem: 118474
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 77 Lượt xem: 83084
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 342 Lượt xem: 73854
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 184 Lượt xem: 54264
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 47 Lượt xem: 48674
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 62 Lượt xem: 45291