Tài liệu

Mẫu Sổ giáo án Lý thuyết

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1024     Tải về: 7     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu Mẫu Sổ giáo án Lý thuyết - tài liệu, sách iDoc.VnMẫu Sổ giáo án Lý thuyết,Biểu mẫu về sổ giáo án lý thuyết
background image

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP (nếu có)

(phông chữ: VnTime, in hoa, cỡ chữ: 14)

....................................................

CƠ SỞ DẠY NGHỀ

(phông chữ: VnTime, in hoa, cỡ chữ: 14, đậm)

...................................................

                                                             

SỔ GIÁO ÁN

LÝ THUYẾT

                                  Môn học: ………………………...................
                                  Lớp : …………………Khoá : ………………
                                  Họ và tên giáo viên : ……………………….
                                  Năm học:.......................................................

background image

GIÁO ÁN SỐ:.............................

Thời gian thực hiện:.............................................
Tên chương:.........................................................
..............................................................................
Thực hiện ngày........tháng......năm............

TÊN BÀI: .......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
MỤC TIÊU CỦA BÀI: 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: .................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC:                                                             

Thời gian:..............................

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

THỜI 

GIAN

HOẠT ĐỘNG CỦA 

GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA 

HỌC SINH

1

Dẫn nhập
(Gợi  mở,  trao  đổi  phương  
pháp học, tạo tâm thế tích  
cực của người học....)
..........................................
.........................................
.........................................
.........................................
........................................

2

Giảng bài mới
( Đề cương bài giảng)
........................................ .
..........................................

background image

..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................

3

Củng cố kiến thức và 
kết thúc bài
.........................................
.........................................
........................................
........................................

4

Hướng dẫn tự học

......................................................................
....................................................................
....................................................................
.....................................................................

Nguồn tài liệu tham khảo 

........................................................................................
........................................................................................
.......................................................................................

TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG TỔ MÔN

Ngày.....tháng ........năm........

                     GIÁO VIÊN 

                                   

Mẫu Sổ giáo án Lý thuyết

Biểu mẫu về sổ giáo án lý thuyết

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1024     Tải về: 7     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 849 Lượt xem: 145302
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 159 Lượt xem: 99333
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 250 Lượt xem: 61064
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 52 Lượt xem: 57447
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 181 Lượt xem: 47246
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 54 Lượt xem: 39257
Mẫu tờ trình mua sắm tài sản Lượt tải: 18 Lượt xem: 29773