Thành viên nguyenlong0981

Mẫu Sổ giáo án Lý thuyết

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/4 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (4 trang)
Thành viên nguyenlong0981

Mẫu Sổ giáo án Lý thuyết

- 12 tháng trước
1,871
Báo lỗi

Biểu mẫu về sổ giáo án lý thuyết

Nội dung

GIÁO ÁN SỐ:.............................

Thời gian thực hiện:.............................................

Tên chương:.........................................................

..............................................................................

Thực hiện ngày........tháng......năm............

TÊN BÀI: .......................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

MỤC TIÊU CỦA BÀI:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: .................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC: Thời gian:..............................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC

TT

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

THỜI GIAN

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

1

Dẫn nhập

(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

..........................................

.........................................

.........................................

.........................................

........................................

2

Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

........................................ .

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

3

Củng cố kiến thức và kết thúc bài

.........................................

.........................................

........................................

........................................

4

Hướng dẫn tự học

......................................................................

....................................................................

....................................................................

.....................................................................

Nguồn tài liệu tham khảo

........................................................................................

........................................................................................

.......................................................................................

TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG TỔ MÔN

Ngày.....tháng ........năm........

GIÁO VIÊN

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP (nếu có)

(phông chữ: VnTime, in hoa, cỡ chữ: 14)

....................................................

CƠ SỞ DẠY NGHỀ

(phông chữ: VnTime, in hoa, cỡ chữ: 14, đậm)

...................................................

SỔ GIÁO ÁN

LÝ THUYẾT

Môn học: ………………………...................

Lớp : …………………Khoá : ………………

Họ và tên giáo viên : ……………………….

Năm học:.......................................................

QuyÓn sè:.......

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang