Thành viên idoc2012

Mẫu sổ chi tiết quỹ tiền mặt

- 04/15/2013
Chia sẻ
/3 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (3 trang)
Thành viên idoc2012

Mẫu sổ chi tiết quỹ tiền mặt

- 04/15/2013
703
Báo lỗi

Tài liệu tham khảo mẫu biểu kế toán doanh nghiệp

Nội dung

S QU TI N M TỔ Ỹ Ề Ặ Lo i qu :ạ ỹ

Đ n v : ơ ị

SH ch ng tứ ừ Di n gi iễ ả S ti nố ề

Thu Chi Thu Chi T nồ D đ u thángư ầ

Ngày tháng ghi sổ

Ngày tháng ch.từ

Ghi chú

S K TOÁN CHI TI T QU TI N M TỔ Ế Ế Ỹ Ề Ặ Tài kho n:ả

Lo i qu :ạ ỹLo i qu :ạ ỹ Năm:

Đ n v : ơ ị

SH ch ng tứ ừ Di n gi iễ ả

S phát sinhố

Thu Chi Nợ Có

D đ u thángư ầ

Ngày tháng ghi sổ

Ngày tháng ch.từ

TK đ iố ngứ

Số t nồ

Đ n v : ơ ị

Ghi chú

Sheet1 Sheet2

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang