Tài liệu

Mẫu quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ (UBND)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 383     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu Mẫu quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ (UBND) - tài liệu, sách iDoc.Vn
Mẫu quyết định công nhận chấm dứt việc giám hộ (UBND)
Biểu mẫu, văn bản, biểu mẫu theo quy định nhà nước
Nội dung trích xuất từ tài liệu
ỦY BAN NHÂN DÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu STP/HT-2006-GH.5 Xã/phường………….. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Huyện/quận………… Tỉnh/thành phố……… Số:……/QĐ-UBND Ngày……tháng…năm…… QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN CHẤM DỨT VIỆC GIÁM HỘ (BẢN CHÍNH ) ỦY BAN NHÂN DÂN Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; Xét đề nghị công nhận chấm dứt việc giám hộ của………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Công nhận chấm dứt việc giám hộ giữa: Người giám hộ:

ÔNG

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc

Quốc tịch

Nơi thường trú/tạm trú

Số Giấy CMND/Hộ chiếu

Người được giám hộ: Họ và tên:.........................................................................................Giới tính:........................................... Ngày, tháng, năm sinh: ............................................................................................................................... Nơi sinh:...................................................................................................................................................... Dân tộc:................................................. Quốc tịch: .................................................................................... Nơi thường trú/tạm trú: ............................................................................................................................... Theo Quyết định công nhận giám hộ số:………………………………...ngày……tháng……năm…….. của:……………………………………………………………………………………………………….. Lý do chấm dứt giám hộ:………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Điều 2. Mọi nghĩa vụ, quyền lợi phát sinh giữa người giám hộ và người được giám hộ do việc chấm dứt giám hộ được thực hiện theo quy định của pháp luật. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vào Sổ đăng ký giám hộ Số:……….Quyển số:……… TM. ỦY BAN NHÂN DÂN Cán bộ tư pháp hộ tịch CHỦ TỊCH …………………… ………………….....

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 1119 Lượt xem: 173734
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 205 Lượt xem: 118653
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 77 Lượt xem: 83151
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 342 Lượt xem: 74061
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 184 Lượt xem: 54283
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 47 Lượt xem: 48698
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 62 Lượt xem: 45315