Thành viên idoc2012

MẪU PHIẾU THU TIN VỀ DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/3 trang
Tải xuống
Thành viên idoc2012

MẪU PHIẾU THU TIN VỀ DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

- 12 tháng trước
3,839
Báo lỗi

PHIẾU THU TIN VỀ DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 437/QĐ - TCDS của Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ, ngày 16/11/2011)

Nội dung
Microsoft Word - quyet dinh 437 _2_.doc

PHIẾU THU TIN VỀ DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 437/QĐ - TCDS của Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ, ngày

16/11/2011) THÁNG....... NĂM.........

Địa bàn.......................... Thôn.............................. Xã.............................

1. Danh sách trẻ sinh ra

Hộ số Họ và tên con Giới tính Ngày sinh Dân tộc Họ và tên mẹ Nơi đẻ

Người đỡ đẻ

Là con thứ...

của mẹ …/…/20..

2. Danh sách người chết

Hộ số Họ và tên người chết Quan hệ với chủ hộ Giới tính Ngày sinh Ngày chết Ghi chú

3. Danh sách người chuyển đến hộ (Nếu chuyển đến cả hộ thì lập phiếu hộ gia đình mới) Hộ số Họ và tên người đến Giới tính Ngày sinh

Dân tộc

Trình độ văn hóa

Tình trạng hôn nhân

Tình trạng tàn tật Ngày đến Nơi đi

4. Danh sách người chuyển đi khỏi hộ (Nếu chuyển đi cả hộ thì chuyển kèm theo phiếu hộ gia đình)

Hộ số Họ và tên người đi Quan hệ với chủ hộ Giới tính Ngày sinh Ngày đi Nơi đến Ghi chú

Biểu 01-CTV (tờ 2) 5. Danh sách trẻ sinh ra được sàng lọc sơ sinh

Hộ số Họ và tên con Giới tính Ngày sinh Ngày SLSS Kết quả SLSS Ghi chú …/…/20..

6. Danh sách bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh Hộ số Họ và tên bà mẹ Năm sinh Mang thai lần thứ

Tháng năm mang thai

Ngày SLTS1

Kết quả

Ngày SLTS2

Kết quả

7. Danh sách phụ nữ có thông tin mới về sự kiện thai sản Hộ số Họ và tên phụ nữ Năm sinh Sự kiện thai sản

Tháng tuổi thai Cộng số người có sự kiện thai sản

Số bà mẹ mang thai đến cuối tháng:……. Số bà mẹ đã sinh đẻ trong tháng :……….. Số phá thai/sảy thai trong tháng :………..

8. Danh sách cặp vợ chồng mới sử dụng BPTT 9.Danh sách tư vấn, khám SK tiền hôn nhân

Hộ số Họ và tên người vợ (từ 15-49 tuổi) Năm sinh

Sử dụng BPTT

Hộ số Họ tên người được tư vấn, khám SKTHN

Năm sinh

Ngày khám

10. Danh sách người thay đổi thông tin cơ bản

Hộ số Họ và tên người có thay đổi thông tin Giới tính

Ngày sinh Thông tin cũ Thông tin thay đổi Ghi chú

…………… Ngày .... tháng...... năm 20.... Cộng tác viên

(ký ghi rõ họ và tên)

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang