Tài liệu

MẪU PHIẾU THU TIN VỀ DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2644     Tải về: 11     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu MẪU PHIẾU THU TIN VỀ DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH - tài liệu, sách iDoc.VnMẪU PHIẾU THU TIN VỀ DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH,PHIẾU THU TIN VỀ DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 437/QĐ - TCDS của Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ,…
background image

PHIẾU THU TIN VỀ DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 437/QĐ - TCDS của Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ,  ngày 

16/11/2011) 

THÁNG....... NĂM.........

 

Địa bàn.......................... Thôn..............................  Xã............................. 

1. Danh sách trẻ sinh ra  

Hộ số 

Họ và tên con 

Giới 

tính 

Ngày sinh 

Dân 

tộc 

Họ và tên mẹ 

Nơi đẻ 

Người 

đỡ đẻ 

Là con

thứ... 

của mẹ

 

 

 

…/…/20.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Danh sách người chết 

 

Hộ số 

Họ và tên người chết 

Quan hệ 

với chủ hộ 

Giới 

tính 

Ngày sinh 

Ngày chết 

Ghi chú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Danh sách người chuyển đến hộ (Nếu chuyển đến cả hộ thì lập phiếu hộ gia đình mới)

 

Hộ số 

Họ và tên người đến 

Giới 

tính 

Ngày sinh 

Dân 

tộc 

Trình độ 

văn hóa 

Tình trạng 

hôn nhân 

Tình trạng 

tàn tật 

Ngày đến 

Nơi đi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Danh sách người chuyển đi khỏi hộ (Nếu chuyển đi cả hộ thì chuyển kèm theo phiếu hộ 
gia đình)

 

Hộ số 

Họ và tên người đi 

Quan hệ 

với chủ hộ 

Giới 

tính 

Ngày sinh 

Ngày đi 

Nơi đến 

Ghi chú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

background image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu 01-CTV (tờ 2) 

5. Danh sách trẻ sinh ra được sàng lọc sơ sinh 

Hộ số 

Họ và tên con 

Giới tính 

Ngày sinh 

Ngày SLSS 

Kết quả SLSS 

Ghi chú 

 

 

 

…/…/20.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Danh sách bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh 

Hộ số 

Họ và tên bà mẹ 

Năm sinh 

Mang thai 

lần thứ 

Tháng năm 

mang thai 

Ngày 

SLTS1 

Kết 
quả 

Ngày 

SLTS2 

Kết 
quả 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Danh sách phụ nữ có thông tin mới về sự kiện thai sản 

Hộ số 

Họ và tên phụ nữ 

Năm sinh 

Sự kiện 
thai sản 

Tháng 

tuổi thai 

Cộng số người có sự kiện thai sản 

 

 

 

 

 

Số bà mẹ mang thai đến cuối tháng:……. 

 

 

 

 

 

Số bà mẹ đã sinh đẻ trong tháng :……….. 

 

 

 

 

 

Số phá thai/sảy thai trong tháng :……….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Danh sách cặp vợ chồng mới sử dụng BPTT 

9.Danh sách tư vấn, khám SK tiền 

hôn nhân 

Hộ số 

Họ và tên người vợ  

(từ 15-49 tuổi) 

Năm 

sinh 

Sử dụng 

BPTT 

 

Hộ số 

Họ tên người được tư 

vấn, khám SKTHN 

Năm 

sinh 

Ngày 
khám 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

background image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Danh sách người thay đổi thông tin cơ bản

  

Hộ số 

Họ và tên người có 

thay đổi thông tin 

Giới 

tính 

Ngày 

sinh 

Thông tin cũ 

Thông tin thay đổi 

Ghi chú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………… Ngày .... tháng...... năm 20.... 

 

 

 

 

 

Cộng tác viên 

 

 

 

 

 

(ký ghi rõ họ và tên)

 

 

MẪU PHIẾU THU TIN VỀ DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

PHIẾU THU TIN VỀ DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 437/QĐ - TCDS của Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ, ngày 16/11/2011)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2644     Tải về: 11     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 844 Lượt xem: 144435
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 159 Lượt xem: 98916
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 250 Lượt xem: 60665
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 50 Lượt xem: 56047
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 181 Lượt xem: 47052
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 54 Lượt xem: 39134
Mẫu tờ trình mua sắm tài sản Lượt tải: 18 Lượt xem: 29619