Thành viên idoc2012

MẪU PHIẾU KÊ KHAI THÔNG TIN NHÂN SỰ

- 09/30/2012
Chia sẻ
/12 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (12 trang)
Thành viên idoc2012

MẪU PHIẾU KÊ KHAI THÔNG TIN NHÂN SỰ

- 09/30/2012
5,571
Báo lỗi

TÀI LIỆU THAM KHẢO MẪU PHIẾU KÊ KHAI THÔNG TIN NHÂN SỰ DÀNH CHO CÁC CÔNG TY CẦN KÊ KHAI NHÂN SỰ

Nội dung
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––––––––

PHIẾU KÊ KHAI THÔNG TIN NHÂN SỰ

Họ và tên khai sinh:

Tên gọi khác:

Ngày, tháng, năm sinh: Giới tính (Nam, Nữ):

Quê quán:

Chức vụ, Chức danh:

Đơn vị công tác:

Đơn vị quản lý công chức:

Mã số hồ sơ:

Số hiệu công chức:

Bộ giáo dục và Đào tạo ấn hành, áp dụng trong ngành giáo dục (Mẫu 2007)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

––––––––––––––––––––– Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––

PHIẾU KÊ KHAI THÔNG TIN NHÂN SỰ

Dùng trong ngành Giáo dục

1) Họ và tên:

2) Tên gọi khác (Nếu có):

3) Giới tính: 4a) Ngày sinh:

4b) Nơi sinh:

5) Tình trạng hôn nhân:

6a) Số CMND: 6b) Nơi cấp:

6c) Ngày cấp: 7) Dân tốc:

8) Tôn giáo: 9) Quốc tịch:

10) Thành phần xuất thân: 11) Diện ưu tiên của Gia đình:

12) Diện ưu tiên của bản thân:

13) Năng khiếu / Sở trường:

14a) Tình trạng sức khoẻ: 14b) Nhóm máu:

14c) Chiều cao (cm): 14d) Cân nặng (kg):

14e) Khuyết tật:

15) Quê quán: Tỉnh:

16) Hộ khẩu thường trú:

17a) Nơi ở hiện nay:

17b) Điện thoại cơ quan: 17c) Điện thoại nhà riêng:

17d) Điện thoại di động: 17e) Email:

17g) Số tài khoản cá nhân: 17h) Ngân hàng mở tài khoản:

18a) Ngày hợp đồng: 18b) Ngày tuyển dụng:

18c) Cơ quan tiếp nhận việc làm:

18d) Công việc được giao (Khi hợp đồng / tuyển dụng):

19) Ngày bổ nhiệm vào ngành: 20a) Ngày về cơ quan hiện nay:

20b) Thuộc loại cán bộ: 20c) Công việc hiện nay:

20d) Đang nghỉ bảo hiểm xã hội: 21) Ngày vào ngành GD:

22a) Chức vụ chính quyền hiện tại:

22b) Hệ số phụ cấp chức vụ: 22c) Ngày bổ nhiệm chức vụ hiện tại:

22d) Lần bổ nhiệm CVCQ hiện tại:

22e) Chức vụ kiêm nhiệm:

22d) Chức vụ chính quyền cao nhất đã qua:

23a) Ngày vào ĐCSVN: 23b) Ngày chính thức:

23c) Chức vụ Đảng hiện tại:

24a) Ngày tham gia tổ chức chính trị – xã hội:

24b) Tên tổ chức CT – XH:

25) Chức vụ đoàn thể hiện nay:

26) Hiện đang theo học khoá đào tạo / bồi dưỡng:

27a) Học vấn phổ thông: Tốt nghiệp: THPT THCS 27b) Học hết lớp: Hệ: Năm

28a) Trình độ chuyên môn cao nhất:

28b) Chuyên ngành đào tạo:

28c) Nơi đào tạo:

28d) Hình thức đào tạo: 28e) Năm tốt nghiệp:

29) Đã qua khoá bồi dưỡng nghiệp vụ SP:

30a) Môn dạy chính: 30b) Các môn dạy khác:

31a) Các lớp đang dạy: 31b) Thuộc tổ chuyên môn:

32a) Trình độ LLCT:

32b) Trình độ QLNN:

32c) Trình độ QLGD: 33) Trình độ tin học:

34a) Ngoại ngữ thành thạo nhất: 34b) Ngoại ngữ khác:

35a) Chức danh: 35b) Năm công nhận:

36) Danh hiệu được phong / tặng cao nhất:

37a) Ngạch công chức (viên chức): 37b) Mã ngạch:

37c) Bậc lương: 37d) HS lương: 37e) Hưởng 85%

37g) Chênh lệch bảo lưu HSL: 37h) Hưởng từ ngày:

37i) Móc tính nâng lương lần sau: 38a) % phụ cấp thâm niên vượt khung:

38b) % PC kiêm nhiệm: 38c) HSPC chức vụ: 38d) HSPC vuợt khung:

38e) % PC thu hút: 38g) % PC ưu đãi: 38h) % PC đặt thù:

38i) % PC đặc biệt: 38k) HSPC lưu động: 38l) HSPC độc hại:

38m) HSPC khác: 39a) Số sổ BHXH:

39b) Ngày bắt đầu đóng: 39c) Số tháng đã đóng:

40) Ghi chú:

41) Diễn biến lương và phụ cấp (Ghi theo cột quyết định nâng bậc lương, nâng ngạch từ 4/1993 đến nay)

Từ

Mã ngạch công chức

Lương được xếp

Hệ số phụ cấp

Lý do

Bậc

Hệ số

Chênh lệch bảo lưu hệ số

85%

Vượt khung

Kiêm nhiệm

Khu vực

Đặc biệt

Thu hút

Lưu động

Độc hại

Đặc thù

Ưu đãi

Trách nhiệm

Khác

42) Quá trình đào tạo (Chỉ ghi những khoá đào tạo đã được cấp bằng tốt nghiệp)

Nhập học

Tốt nghiệp

Nơi đào tạo (Trường, nước)

Ngành đào tạo

Hình thức đào tạo

Bằng được cấp

Số văn bằng

Ngày cấp

43) Quá trình bồi dưỡng (chỉ ghi những khoá đào tạo đã được cấp chính chỉ hay chứng nhận)

Thời gian

Nơi bồi dưỡng (Trường, nước)

Nội dung bồi dưỡng

Loại hình bồi dưỡng

Chứng nhận, chứng chỉ được cấp

44) Đặc điểm lịch sử bản thân (Trước khi tuyển dụng)

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Đã học và tốt nghiệp những trường nào, ở đâu học làm những công việc gì (Kể cả hợp đồng lao động) trong cơ quan, đơn vị, tổ chức nào, ở đâu (Kê khai những thành tích nỗi bậc trong học tập, lao động)? Trong trường hợp bị bắt, bị tù (thời gian nào, ở đâu, ai biết)?

45) Quá trình công tác (Từ khi được tuyển dụng vào cơ quan nhà nước)

Từ … đến

Làm gì? Ở đâu? Chức danh, chức vụ cao nhất (Đảng, chính quyền, đoàn thể) đã qua?

46) Quá trình tham gia tổ chức chính trị - xã hội, hội nghề nghiệp

Từ … đến

Chức vụ / chức danh; Tên tổ chức, tên hội, nơi đặc trụ sở

47) Khen thưởng

Năm khen

Nội dung, hình thức khen thưởng; Cơ quan khen thưởng

48) Kỷ luật

Ngày bị kỷ luật

Hình thức kỷ luật

Cơ quan ra quyết định kỷ luật

Cơ quan công tác khi bị kỷ luật

Nguyên nhân bị kỷ luật

49) Tham gia lực lượng vũ trang

TT

Ngày nhập ngũ

Ngày xuất ngũ

Cấp bậc

Nghề nghiệp và cấp bậc cao nhất trong LLVT

50) Nước ngoài đã đến

Từ … đến

Tên nước đến

Mục đích đi nước ngoài

51a) Quan hệ gia đình (Chỉ khai về bản thân vợ hoặc chồng và các con)

Quan hệ

Họ và tên

Năm sinh

Hiện đang làm gì, ở đâu (Ghi địa chỉ nơi thường trú

51b) Quan hệ gia đình, thân tộc của bản thân (Ông bà nội ngoại, bố mẹ, anh chị em ruột, bố mẹ nuôi)

Quan hệ

Họ và tên

Năm sinh

Hiện đang làm gì, ở đâu (Ghi địa chỉ nơi thường trú

51c) Quan hệ gia đình, thân tộc của vợ / chồng (Ông bà nội ngoại, bố mẹ, anh chị em ruột, bố mẹ nuôi của vợ / chồng )

Quan hệ

Họ và tên

Năm sinh

Hiện đang làm gì, ở đâu (Ghi địa chỉ nơi thường trú

52) Thân nhân đang ở nước ngoài

Họ và tên

Quan hệ

Năm sinh

Nghề nghiệp

Nước định cư

Quốc tịch

Năm định cư

53) Quá trình nghiên cứu khoa học

Từ … đến

Cấp quản lý

Cơ quan chủ trì

Chức danh tham gia

Tên đề tài, dự án, SKKN

Loại hình

Ngày nghiệm thu

Xếp loại

Nơi quản lý kết quả

54) Đánh giá cán bộ công chức (Trong 5 năm gần nhất)

Năm

Xếp loại

Các nhiệm vụ được giao

Nhận xét của cơ quan quản lý cán bộ

ĐĐ

CM

SK

Chung

55) Các khoá đào tạo / bồi dưỡng đang theo học (Chưa được cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ)

Từ … đến

Trình độ đào tạo / bồi dưỡng

Hình thức ĐT / BD

Ngành đào tạo / nội dung bồi dưỡng

Nơi đào tạo / bồi dưỡng (trường, nước)

56) Quá trình giảng dạy của giáo viên (Khai 5 năm gần nhất)

Năm học

Các lớp dạy

Kết quả khảo sát đầu năm học (Tỷ lệ học sinh trung bình trở lên)

Kết quả khảo sát học sinh cuối năm học (Tỷ lệ học sinh lên lớp, lưu ban, TB, khá, giỏi)

57) Quá trình kiểm tra, thanh tra hoạt động sư phạm của giáo viên

Năm thanh tra

Nôi dung kiểm tra, thanh tra

Họ tên, đơn vị của thành viên thanh tra

Xếp loại

Nhận xét, kiến nghị, đề nghị

Tôi cam đoan những thông tin tờ khai trong phiếu này là đúng sự thật, nếu sai xót tôi xin chịu trách nhiệm theo pháp luật

Xác nhận của cơ quan quản lý cán bộ

.........................., ngày ......... tháng ......... năm ......... .........................., ngày ......... tháng ......... năm .........

Người khai ký và ghi rõ họ tên

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang