Chia sẻ Download
Tài liệu MẪU PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ
/2 trang
Thành viên idoc2012

MẪU PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ

- 12 tháng trước
10,500
Báo lỗi

MẪU PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ (Ban hành kèm theo Quyết định số 6129 /QĐ-BGDĐT ngày 29 /12 /2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Nội dung
Microsoft Word - quyet dinh 6129 - 1.doc

MẪU PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 6129 /QĐ-BGDĐT ngày 29 /12 /2010 của Bộ trưởng

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ

Kính gửi: Phòng Quản trị.

Đề nghị sửa chữa trang thiết bị(2):…………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

Tại(3):………………………………………...nhà…………………………………...

Họ và tên người sử dụng:………………………………………………………….

Tình trạng hoạt động của trang thiết bị(4):………….………………………………..

……………………………………………………………………………………….

Hà Nội, ngày tháng năm 20…..

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đơn vị (1): ………….............

Kết quả kiểm tra:………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Xác nhận hoàn thành sửa chữa(5):………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………

NGƯỜI SỬA CHỮA

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI SỬ DỤNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN PHÒNG QUẢN

TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi tên đơn vị của người sử dụng trang thiết bị đề nghị sửa chữa.

(2) Ghi tên trang thiết bị cần sửa chữa.

(3) Ghi số phòng, tầng hoặc vị trí đặt trang thiết bị.

(4) Ghi rõ thiết bị hoạt động kém hay không hoạt động và các biểu hiện cụ thể (nếu có).

(5) Chỉ ghi xác nhận khi đã hoàn thành sửa chữa với chất lượng tốt. Ghi rõ linh kiện phụ

tùng thay thế (nếu có).

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
Địa chỉ: 41-43 Trần Cao Văn, P6, Q3, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT