Tài liệu

MẪU PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5739     Tải về: 8     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu MẪU PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ - tài liệu, sách iDoc.VnMẪU PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ,MẪU PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ (Ban hành kèm theo Quyết định số 6129 /QĐ-BGDĐT ngày 29 /12 /2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục…
background image

MẪU PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 6129 /QĐ-BGDĐT ngày 29 /12 /2010  của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ 

Kính gửi:  Phòng Quản trị. 

 

Đề nghị sửa chữa trang thiết bị

(2):………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

Tại

(3):………………………………………...nhà…………………………………... 

Họ và tên người sử dụng:…………………………………………………………. 

Tình trạng hoạt động của trang thiết bị

(4):………….……………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

Hà Nội, ngày        tháng        năm 20….. 

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

 

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Đơn vị 

(1):  …………............. 

 

background image

Kết quả kiểm tra:………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

Xác nhận hoàn thành sửa chữa

(5):……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………… 

NGƯỜI SỬA CHỮA 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI SỬ DỤNG 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

ĐẠI DIỆN PHÒNG QUẢN 

TRỊ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

Ghi chú: 

(1)  Ghi tên đơn vị của người sử dụng trang thiết bị đề nghị sửa chữa. 

(2)  Ghi tên trang thiết bị cần sửa chữa. 

(3)  Ghi số phòng, tầng hoặc vị trí đặt trang thiết bị. 

(4)  Ghi rõ thiết bị hoạt động kém hay không hoạt động và các biểu hiện cụ thể (nếu có). 

(5)  Chỉ ghi xác nhận khi đã hoàn thành sửa chữa với chất lượng tốt. Ghi rõ linh kiện phụ 

tùng thay thế (nếu có). 

MẪU PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ

MẪU PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ (Ban hành kèm theo Quyết định số 6129 /QĐ-BGDĐT ngày 29 /12 /2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 844 Lượt xem: 144435
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 159 Lượt xem: 98916
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 250 Lượt xem: 60665
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 50 Lượt xem: 56047
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 181 Lượt xem: 47052
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 54 Lượt xem: 39134
Mẫu tờ trình mua sắm tài sản Lượt tải: 18 Lượt xem: 29619