Tài liệu

MẪU PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 9589     Tải về: 11     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu MẪU PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ - tài liệu, sách iDoc.VnMẪU PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ (Ban hành kèm theo Quyết định số 6129 /QĐ-BGDĐT ngày 29 /12 /2010 của Bộ tr
MU PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA TRANG THIẾT B
(Ban hành kèm theo Quyết định số 6129 /QĐ-BGDĐT ngày 29 /12 /2010 ca Bộ trưng
Bộ Giáo dục và Đào tạo)
PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ
Kính gửi: Phòng Quản trị.
Đề nghị sửa cha trang thiết b
(2)
:…………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Tại
(3)
:……………………………………...nhà………………………………...
H và tên người s dụng:………………………………………………………….
Tình trạng hoạt động ca trang thiết bị
(4)
:………….……………………………..
……………………………………………………………………………………….
Nội, ngày tháng năm 20…..
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)
Đơn v
(1)
:
………….............
Kết quả kiểm tra:………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
c nhận hoàn thành sửa chữa
(5)
:………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………
NGƯỜI SỬA CHỮA
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI S DỤNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN PHÒNG QUN
TR
(Ký, ghi rõ họ tên)
Ghi chú:
(1) Ghi tên đơn vị của người sử dụng trang thiết bị đề nghị sửa chữa.
(2) Ghi tên trang thiết bị cần sửa chữa.
(3) Ghi s phòng, tng hoặc v trí đặt trang thiết b.
(4) Ghi rõ thiết bị hoạt động kém hay không hoạt động và các biểu hiện cụ thể (nếu có).
(5) Chghi xác nhn khi đã hoàn thành sửa chữa với chất lượng tốt. Ghi rõ linh kiện phụ
tùng thay thế (nếu có).
MẪU PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ
MẪU PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ (Ban hành kèm theo Quyết định số 6129 /QĐ-BGDĐT ngày 29 /12 /2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Nội dung trích xuất từ tài liệu
Microsoft Word - quyet dinh 6129 - 1.doc

MẪU PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 6129 /QĐ-BGDĐT ngày 29 /12 /2010 của Bộ trưởng

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ

Kính gửi: Phòng Quản trị.

Đề nghị sửa chữa trang thiết bị(2):…………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

Tại(3):………………………………………...nhà…………………………………...

Họ và tên người sử dụng:………………………………………………………….

Tình trạng hoạt động của trang thiết bị(4):………….………………………………..

……………………………………………………………………………………….

Hà Nội, ngày tháng năm 20…..

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đơn vị (1): ………….............

Kết quả kiểm tra:………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Xác nhận hoàn thành sửa chữa(5):………………………………………………

……………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………

NGƯỜI SỬA CHỮA

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI SỬ DỤNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN PHÒNG QUẢN

TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi tên đơn vị của người sử dụng trang thiết bị đề nghị sửa chữa.

(2) Ghi tên trang thiết bị cần sửa chữa.

(3) Ghi số phòng, tầng hoặc vị trí đặt trang thiết bị.

(4) Ghi rõ thiết bị hoạt động kém hay không hoạt động và các biểu hiện cụ thể (nếu có).

(5) Chỉ ghi xác nhận khi đã hoàn thành sửa chữa với chất lượng tốt. Ghi rõ linh kiện phụ

tùng thay thế (nếu có).

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 1117 Lượt xem: 173514
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 205 Lượt xem: 118474
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 77 Lượt xem: 83084
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 342 Lượt xem: 73854
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 184 Lượt xem: 54264
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 47 Lượt xem: 48674
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 62 Lượt xem: 45291