Tài liệu

MẪU PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3290     Tải về: 15     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 1
Tài liệu MẪU PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU - tài liệu, sách iDoc.Vn
MẪU PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU
Biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 81/2011/TT-BCA ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu được sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú
Nội dung trích xuất từ tài liệu
Microsoft Word - thong tu 81 _6_.doc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Mẫu HK02 ban hành theo TT số 81/2011/TT- BCA ngày 15/12/2011

PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Kính gửi: ……………………………………………………..

I. Thông tin về người viết phiếu báo

1. Họ và tên(1): ……………………………………………………………………. 2. Giới tính:...............

3. CMND số:……………………………………………. 4. Hộ chiếu số: ............................................

5. Nơi thường trú:.........................................................................................................................

6. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: .............................................................................................................

……………………………………………………..Số điện thoại liên hệ: ............................................

II. Thông tin về người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

1. Họ và tên(1): ……………………………………………………………………. 2. Giới tính:...............

3. Ngày, tháng, năm sinh: …../……/…… 4. Dân tộc: …………………. 5. Quốc tịch: ......................

6. CMND số:……………………………………………. 7. Hộ chiếu số: ............................................

8. Nơi sinh:...................................................................................................................................

9. Quê quán: ................................................................................................................................

10. Nghề nghiệp, nơi làm việc: .....................................................................................................

11. Nơi thường trú:.......................................................................................................................

12. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: ...........................................................................................................

……………………………………………………..Số điện thoại liên hệ: ............................................

13. Họ và tên chủ hộ: ……………………………………. 14. Quan hệ với chủ hộ:...........................

15. Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu(2): ................................................................................

....................................................................................................................................................

16. Những người cùng thay đổi:

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Nơi sinh

Nghề nghiệp

Dân tộc

Quốc tịch

CMND số (hoặc Hộ chiếu số)

Quan hệ với

người có thay đổi

……….ngày……tháng……năm……. Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ (3)

(Ghi rõ nội dung và ký, ghi rõ họ tên)

……….ngày……tháng……năm……. NGƯỜI VIẾT PHIẾU BÁO

(Ký, ghi rõ họ tên)

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 1102 Lượt xem: 172275
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 204 Lượt xem: 117218
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 74 Lượt xem: 82431
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 340 Lượt xem: 73009
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 184 Lượt xem: 54035
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 47 Lượt xem: 48370
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 62 Lượt xem: 45063