Tài liệu

MẪU HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GẠO

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 716     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu MẪU HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GẠO - tài liệu, sách iDoc.VnMẪU HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GẠO,HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GẠO Số :.................. Ngày : [NGAY THANG NAM]  Hợp đồng này xác nhận việc mua và bán mặt hàng gạo đã xát gốc tại Việt …
background image

 

 

 

 

 

 

 

HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GẠO

Số :..................

Ngày : [NGAY THANG NAM] 

Hợp đồng này xác nhận việc mua và bán mặt hàng gạo đã xát gốc tại Việt 

Nam.

GIỮA [TEN DOANH NGHIEP] 
Địa chỉ : [DIA CHI DOANH NGHIEP] 
Điện thoại : [SO DT] Telex: [SO TELEX] Fax: [SO FAX] 
Được đại diện bởi Ông (bà) : [HO VA TEN] 
Dưới đây được gọi là Bên mua.
VÀ : [TEN DOANH NGHIEP] 
Địa chỉ : [DIA CHI DOANH NGHIEP] 
Điện thoại : [SO DT] Telex : [SO TELEX] Fax : [SO FAX] 
Được đại diện bởi Ông (bà) : [HO VA TEN] 
Dưới đây được gọi là Bên bán.
Hai bên mua và bán trên đây đồng ý mua và bán mặt hàng dưới đây theo 

những điều kiện sau :

1. TÊN HÀNG : Gạo Việt Nam đã xát
2. QUY CÁCH PHẨM CHẤT HÀNG HÓA :

­ Độ ẩm :

không quá 14%

­ Tạp chất :

không quá 0,05%

­ Hạt vỡ :

không quá 25%

­ Hạt nguyên :

ít nhất 40%

­ Hạt bị hư :

không quá 2%

­ Hạt bạc bụng :

không quá 8%

­ Hạt đỏ :

kh6ng quá 4%

­ Hạt non :

không quá 1%

­ Mức độ xác : mức độ thông thường.

3. SỐ LƯỢNG : [SO LUONG] tấn 10% tùy theo sự lựa chọn của người mua.

background image

 

 

 

 

 

 

 

4. BAO BÌ ĐÓNG GÓI : đóng gói trong bao đay đơn, mới, mỗi bao 50kg 

tịnh.

5. GIAO HÀNG : + [SO LUONG] tấn giao trong tháng [THANG]

  + [SO LUONG] tấn giao trong tháng [THANG]

6.  GIÁ   CẢ   :  [SO   TIEN]  USD/tấn  [CIF,   FOB]   Cảng  [TEN  CANG   GIAO 

HANG]

7. THANH TOÁN : Thanh toán bằng thư tín dụng trả ngay không hủy ngang
Người mua sẽ mở 1 thư tín dụng trả ngay không hủy ngang vào tài khoản 

của Ngân hàng [TEN NGAN HANG] và yêu cầu những chứng từ chuyển nhượng 
sau đây để thanh toán.

­ Trọn bộ hóa đơn thương mại.
­ Trọn bộ vận đơn sạch hàng đã chất lên tàu.
­ Giấy chứng nhận trọng lượng và chất lượng do người giám sát độc lập phát 

hành.

­ Giấy chứng nhận xuất xứ.
­ Giấy chứng nhận vệ sinh thực vật.
­ Giấy chứng nhận khử trùng.
­ Bảng kê hàng hóa (danh sách đóng gói)
­ Giấy chứng nhận vệ sinh trên tàu sẵn sàng cho hàng hóa vào.
8. KIỂM ĐỊNH TRƯỚC KHI GIAO HÀNG : người mua có quyền kiển định 

hàng hóa trước khi giao hàng.

9. BẢO HIỂM : do người mua chịu.
10. TRỌNG TÀI : Bất kỳ tranh cãi, bất hòa hay khiếu nại nào phát sinh từ/ 

liên quan đến hợp đồng này hay vi phạm hợp đồng này mà hai bên mua bán 
không thể hòa giải, thương lượng được, cuối cùng sẽ được đưa ra giải quyết tại 
tòa/trọng tài [TEN TOA AN, TRONG TAI KINH TE]

11. NHỮNG ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG :
a/ Tại cảng giao hàng, hàng hóa sẽ được xếp lên tàu theo tỷ lệ xếp dỡ là 

[SO LUONG] tấn trong [SO NGAY] làm việc thời tiết thích hợp, 24 tiếng liên tục, 
chủ nhật và ngày lễ được trừ ra trừ khi những ngày nghỉ này được sử dụng để bốc 
xếp hàng lên tàu. Nếu thông báo tàu sẵn sàng đến trước 12 giờ trưa thì thời gian 
xếp hàng sẽ bắt đầu ngay vào lúc 13 giờ cùng ngày. Nếu thông báo tàu sẵn sàng 

background image

 

 

 

 

 

 

 

đến sau 12 giờ trưa nhưng trước giờ tan sở (17 giờ) thì thời gian xếp hàng sẽ bắt 
đầu vào lúc 8 giờ sáng ngày làm việc tiếp theo.

Những vật chèn lót do người mua hoặc chủ tàu cung cấp và chịu phí tổn.
b/ Việc kiểm kiện trên bờ sẽ do người bán thực hiện và chịu phí tổn, việc 

kiểm kiện trên tàu sẽ do người mua hay chủ tàu chịu trách nhiệm và phí tổn.

c/ Mọi dạng thuế tại cảng giao hàng đều do người bán chịu.
d/ Thưởng phạt do thời gian xếp hàng sẽ được quy định trong hợp đồng 

thuê tàu.

e/ Tất cả những điều khoản khác sẽ theo hợp đồng thuê tàu .
12. ĐIỀU LUẬT ÁP DỤNG : Hợp đồng này sẽ áp dụng theo luật pháp của 

[TEN NUOC BAN HANH LUAT] .

13. ĐIỀU KHOẢN BẤT KHẢ KHÁNG : Hợp đồng này áp dụng những điều 

bất khả kháng trong Điều 01 của ấn bản số 412 do Phòng Thương mại quốc tế 
phát hành.

14. ĐIỀU KHOẢN KIỂM ĐỊNH : Việc kiểm định, giám sát tại nhà máy, nhà 

kho về chất lượng, trọng lượng, số lượng bao, tình trạng bao gói (bao bì và hộp) 
của số gạo trắng gốc Việt Nam này sẽ do Vinacontrol tải Việt Nam đảm nhiệm, phí 
tổn kiểm định này sẽ do bên bán chịu.

15. NHỮNG ĐIỀU KHOẢN KHÁC
Tất cả những thuật ngữ thương mại dùng trong hợp đồng này được diễn giải 

theo ấn bản 1990 và những phụ lục của nó.

Hợp đồng bán hàng này được làm tại [DIA DIEM] vào ngày [NGAY THANG 

NAM], hợp đồng này lập thành 4 (bốn) bản, bản gốc bằng tiếng Anh, mỗi bên giữ 2 
(hai) bản.

BÊN MUA

BÊN BÁN

MẪU HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GẠO

HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GẠO Số :.................. Ngày : [NGAY THANG NAM]  Hợp đồng này xác nhận việc mua và bán mặt hàng gạo đã xát gốc tại Việt  Nam. GIỮA : [TEN DOANH NGHIEP] 

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Mẫu hợp đồng nguyên tắc bán hàng Lượt tải: 35 Lượt xem: 20967
Hợp đồng cho thuê Kiốt Lượt tải: 87 Lượt xem: 17363
MẪU HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA Lượt tải: 24 Lượt xem: 11349
Hợp đồng thuê máy móc thiết bị Lượt tải: 67 Lượt xem: 11082
Có thể bạn quan tâm
Hợp đồng cho thuê xe du lịch Lượt tải: 6 Lượt xem: 3699
Hợp ĐỒng XuẤt khẩu gỗ Lượt tải: 9 Lượt xem: 3333
Hợp đồng thuê nhà ở Lượt tải: 15 Lượt xem: 3319