Thành viên lyngantien

Mẫu hợp đồng lao động và mẫu hợp đồng thử việc

- 11/03/2011
Chia sẻ
/2 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (2 trang)
Thành viên lyngantien

Mẫu hợp đồng lao động và mẫu hợp đồng thử việc

- 11/03/2011
1,957
Báo lỗi

CTY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số : …………….../ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC Hôm nay, Ngày …………tháng ………..năm ……… chúng tôi gồm : I. BÊN A : Công ty : Địa chỉ trụ sở : Số ĐKKD : Ngày cấp: Nơi cấp: Mã số thuế : Tài khoản ngân hàng : Tại Ngân hàng: Điện thoại : Fax: Email: : Website: Đại diện bởi : Chức vụ : II. Bên B

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang