Tài liệu

Mẫu hợp đồng lao động và mẫu hợp đồng thử việc

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1937     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu Mẫu hợp đồng lao động và mẫu hợp đồng thử việc - tài liệu, sách iDoc.VnCTY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số : …………….../ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC Hôm
http://mauvanban.vn chuyên trang hàng đầu Vit Nam v tài liu hc tp và mu h sơ
CTY C NG H H I CH NGHĨA VI T NAM
S : …………….../ Đ c l p – T do – H nh pc
H P Đ NG TH VI C
m nay, Ngày …………tháng ………..năm ………
chúng tôi g m :
I. N A :
ng ty :
Đ a ch tr s :
S ĐKKD : Ngày c p: N i c p:ơ
Mã s thu ế :
Tài kho n nn
ng
: T i Nn hàng:
Đi n tho i : Fax:
Email: : Website:
Đ i di n b i :
Ch c v :
II. Bên B
Ông/Bà :
Sinh ngày :
S CMTND : Ngày c p: N i c p:ơ
H kh u th ng ườ
trú
:
Ch hi n t i :
Đi n tho i : Fax:
Email: : Website:
Ngh nghi p :
N i công tácơ :
ng th a thu n nh sau : ư
Đ i u 1 : Bên A đ ng ý cho bên B th vi c t i :
……………………………………………………………………….. Bên A (đ a
ch nh trên) trong th i gian : ……………………………….tháng . ư
Đ i u 2 : Th i gian làm vi c t :.
Đ i u 3 : Trong th i gian th vi c Bên B có trách nhi m nghiêm ch nh th c hi n
theo n i qui lao đ ng qui đ nh c a Bên A, n u Bên B vi ph m thì bên B s b x ế
theo qui đ nh c an A.
http://mauvanban.vn chuyên trang hàng đầu Vit Nam v tài liu hc tp và mu h sơ
Đ i u 4 : H p đ ng th vi c có giá tr k t ngày ký . Khi h t th i gian th vi c, ế
n u Bên B đáp ng đ c các yêu c u c an A thìn A s chính th c tuy nế ượ
d ngn Bo làm vi c t i Bên A, tr ng h p Bên B không đáp ng theou ườ
c u c a Bên A thì quan h gi a hai bên theo h p đ ng này s ch m d t , Bên B
trách nhi m tr l ng th vi c đ y đ chon B. ươ
Đ I DI N BÊN A Đ I DI N BÊN B
Mẫu hợp đồng lao động và mẫu hợp đồng thử việc
CTY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số : …………….../ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC Hôm nay, Ngày …………tháng ………..năm ……… chúng tôi gồm : I. BÊN A : Công ty : Địa chỉ trụ sở : Số ĐKKD : Ngày cấp: Nơi cấp: Mã số thuế : Tài khoản ngân hàng : Tại Ngân hàng: Điện thoại : Fax: Email: : Website: Đại diện bởi : Chức vụ : II. Bên B
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1937     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 1119 Lượt xem: 173734
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 205 Lượt xem: 118653
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 77 Lượt xem: 83151
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 342 Lượt xem: 74061
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 184 Lượt xem: 54283
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 47 Lượt xem: 48698
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 62 Lượt xem: 45315