Chia sẻ Download
Tài liệu Mẫu hợp đồng lao động và mẫu hợp đồng thử việc
/2 trang
Thành viên lyngantien

Mẫu hợp đồng lao động và mẫu hợp đồng thử việc

- 12 tháng trước
1,956
Báo lỗi

CTY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số : …………….../ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC Hôm nay, Ngày …………tháng ………..năm ……… chúng tôi gồm : I. BÊN A : Công ty : Địa chỉ trụ sở : Số ĐKKD : Ngày cấp: Nơi cấp: Mã số thuế : Tài khoản ngân hàng : Tại Ngân hàng: Điện thoại : Fax: Email: : Website: Đại diện bởi : Chức vụ : II. Bên B

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
Địa chỉ: 41-43 Trần Cao Văn, P6, Q3, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT