Chia sẻ Download
Tài liệu Mẫu giấy ủy quyền
/2 trang
Thành viên Taichi

Mẫu giấy ủy quyền

- 12 tháng trước
4,894
Báo lỗi

Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc cho phó giám đốc thực hiện công việc

Nội dung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Hôm nay, ngày 14 tháng 02 năm 2012, tại Văn phòng Công ty TNHH TMV Truyền thông và Phát triển cộng đồng NAVI, 114 Hàm Tử Quan, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Chúng tôi gồm có:

NGƯỜI ỦY QUYỀN:

Họ và tên: Nguyễn Thị Thương

Sinh ngày: 18/07/1982

Số CMND: 111648886 Cấp ngày: 04/01/2007 Nơi cấp: Công an Hà Nội.

Là người đại diện pháp luật Công ty TNHH TMV Truyền thông và Phát triển cộng đồng NAVI.

Chức danh: Giám đốc.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ và tên: Bà Nguyễn Thủy Tiên

Sinh ngày: 09/09/1988

Số CMND: 112293047 Cấp ngày: 27/02/2010 Nơi cấp: Công an Hà Nội.

Chức danh: Phó giám đốc.

Trong phạm vi ủy quyền, Bà Nguyễn Thủy Tiên được thay mặt Người đại diện pháp luật Công ty được toàn quyền điều hành và thực hiện các công việc thuộc phạm vi của giám đốc Công ty. Bà Tiên có trách nhiệm thực hiện công việc trong phạm vi ủy quyền, tuân thủ các quy định của pháp luật, Công ty và báo cáo các công việc trong phạm vi được ủy quyền.

Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành 02 (hai) bản, giao cho người nhận ủy quyền 01(một) bản sử dụng liên hệ với cơ quan có thẩm quyền, 01 (một) bản lưu tại Công ty.

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2012

Người được ủy quyền

Nguyễn Thủy Tiên

Người ủy quyền

Nguyễn Thị Thương

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
Địa chỉ: 41-43 Trần Cao Văn, P6, Q3, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT