Tài liệu

Mẫu giấy ủy quyền

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4477     Tải về: 13     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu Mẫu giấy ủy quyền - tài liệu, sách iDoc.VnMẫu giấy ủy quyền của giám đốc cho phó giám đốc thực hiện công việc
C NGA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
Đ c l p – T do – H nh phúc
GI Y Y QUY N
m nay, ngày 14 tháng 02 năm 2012, t i Văn phòng Công ty TNHH TMV Truy n thông và
Phát tri n c ng đ ng NAVI, 114 m T Quan, Ch ng D ng, Hoàn Ki m, Hà N i. ươ ươ ế
Chúng tôi g m:
1. NG I Y QUY N:ƯỜ
H tên: Nguy n Th Th ng ươ
Sinh ngày: 18/07/1982
S CMND: 111648886 C p ngày: 04/01/2007 N i c p: Công an Hà N i.ơ
Là ng i đ i di n pháp lu t Công ty TNHH TMV Truy n thông và Phát tri n c ng đ ng NAVI.ườ
Ch c danh: Giám đ c.
2. NG I Đ C Y QUY N:ƯỜ ƯỢ
H tên: Nguy n Th y Tiên
Sinh ngày: 09/09/1988
S CMND: 112293047 C p ngày: 27/02/2010 N i c p: Công an Hà N i. ơ
Ch c danh: Phó giám đ c.
Trong ph m vi y quy n, Nguy n Th y Tn đ c thay m t Ng i đ i di n pháp lu t ượ ư
ng ty đ c tượ oàn quy n đi u hành và th c hi n các công vi c thu c ph m vi c a giám đ c
ng ty. Bà Tiên trách nhi m th c hi n ng vi c trong ph m vi y quy n, tuân th các
quy đ nh c a pháp lu t, Công ty và báo cáo các công vi c trong ph m vi đ c y quy n. ượ
Gi y y quy n có hi u l c k t ngày ký, đ c l p thành 02 (hai) b n, giao cho ng i nh n ượ ườ
y quy n 01(m t) b n s d ng liên h v i c quan th m quy n, 01 (m t) b n l u t i ơ ư
ng ty.
N i, ngày 14 tháng 02 năm 2012
Ng i đ c y quy nườ ượ Ng i y quy nườ
Nguy n Th y Tiên Nguy n Th Th ng ươ
Mẫu giấy ủy quyền
Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc cho phó giám đốc thực hiện công việc
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4477     Tải về: 13     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 1109 Lượt xem: 173114
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 205 Lượt xem: 118148
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 77 Lượt xem: 82919
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 341 Lượt xem: 73530
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 184 Lượt xem: 54194
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 47 Lượt xem: 48563
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 62 Lượt xem: 45209