Chia sẻ Download
Tài liệu Mẫu giấy giới thiệu thực tập
/2 trang
Thành viên idoc2012

Mẫu giấy giới thiệu thực tập

- 12 tháng trước
2,693
Báo lỗi

Tài liệu tham khảo Mẫu giấy giới thiệu thực tập dành cho sinh viên

Nội dung
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(( ( ((

(((

Số:……/GT

Nha Trang, ngày … tháng … năm ……

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: …………………………………………………………………………..

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

trân trọng giới thiệu:

Sinh viên : ………………………………………………………………

MSSV : ………………………………. Lớp : ……………………

Là sinh viên của Khoa Kinh Tế - Trường Đại học Nha Trang.

Đến liên hệ địa điểm thực tập tại Quý đơn vị. Thời gian thực tập là 8 tuần, bắt đầu từ ngày ……………………...đến ngày………………………..

Kính mong Quý đơn vị tạo điều kiện và giúp đỡ sinh viên Trường đạt kết quả tốt.

Thay mặt Nhà trường, tôi xin cảm ơn sự hỗ trợ, đóng góp của Quý đơn vị vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo của nhà trường.

Trân trọng cám ơn!

Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ

Có giá trị đến hết ngày:

……./……/20…

KHOA KINH TẾ

Số 02 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, NHA TRANG_KHÁNH HÒA, - Tel: (058)3831149

Website: www.ntu.edu.vn/khoa/kinhte/default.aspx

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
Địa chỉ: 41-43 Trần Cao Văn, P6, Q3, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT