Tài liệu

Mẫu giấy giới thiệu thực tập

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2204     Tải về: 5     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu Mẫu giấy giới thiệu thực tập - tài liệu, sách iDoc.VnMẫu giấy giới thiệu thực tập,Tài liệu tham khảo Mẫu giấy giới thiệu thực tập dành cho sinh viên
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:……/GT Nha Trang, ngày … tháng … năm ……
GIẤY GIỚI THIỆU
nh gửi: …………………………………………………………………………..
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
trân trọng giới thiệu:
Sinh viên : ………………………………………………………………
MSSV : ………………………………. Lớp : ……………………
Là sinh viên của Khoa Kinh Tế - Trường Đại học Nha Trang.
Đến liên hệ địa điểm thực tập tại Quý đơn vị. Thời gian thực tập 8 tuần, bắt đầu từ ngày
……………………...đến ngày………………………..
Kính mong Quý đơn vị tạo điều kiệngiúp đỡ sinh viên Trường đạt kết quả tốt.
Thay mặt Nhà trường, tôi xin cảm ơn sự hỗ trợ, đóng góp của Quý đơn vị vào sự nghiệp giáo
dục và đào tạo của nhà trường.
Trân trọng cám ơn!
Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
giá trị đến hết ngày:
……./……/20…
KHOA KINH TẾ
Số 02 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, NHA TRANG_KHÁNH HÒA, - Tel: (058)3831149
Website: www.ntu.edu.vn/khoa/kinhte/default.aspx
Mẫu giấy giới thiệu thực tập

Tài liệu tham khảo Mẫu giấy giới thiệu thực tập dành cho sinh viên

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 980 Lượt xem: 167301
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 173 Lượt xem: 112615
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 65 Lượt xem: 79344
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 297 Lượt xem: 69685
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 183 Lượt xem: 52961
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 58 Lượt xem: 44254
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 26 Lượt xem: 40414