Tài liệu

Mẫu giấy giới thiệu thực tập

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2451     Tải về: 6     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu Mẫu giấy giới thiệu thực tập - tài liệu, sách iDoc.VnTài liệu tham khảo Mẫu giấy giới thiệu thực tập dành cho sinh viên
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:……/GT Nha Trang, ngày … tháng … năm ……
GIẤY GIỚI THIỆU
nh gửi: …………………………………………………………………………..
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
trân trọng giới thiệu:
Sinh viên : ………………………………………………………………
MSSV : ………………………………. Lớp : ……………………
Là sinh viên của Khoa Kinh Tế - Trường Đại học Nha Trang.
Đến liên hệ địa điểm thực tập tại Quý đơn vị. Thời gian thực tập 8 tuần, bắt đầu từ ngày
……………………...đến ngày………………………..
Kính mong Quý đơn vị tạo điều kiệngiúp đỡ sinh viên Trường đạt kết quả tốt.
Thay mặt Nhà trường, tôi xin cảm ơn sự hỗ trợ, đóng góp của Quý đơn vị vào sự nghiệp giáo
dục và đào tạo của nhà trường.
Trân trọng cám ơn!
Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
giá trị đến hết ngày:
……./……/20…
KHOA KINH TẾ
Số 02 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, NHA TRANG_KHÁNH HÒA, - Tel: (058)3831149
Website: www.ntu.edu.vn/khoa/kinhte/default.aspx
Mẫu giấy giới thiệu thực tập
Tài liệu tham khảo Mẫu giấy giới thiệu thực tập dành cho sinh viên
Nội dung trích xuất từ tài liệu
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(( ( ((

(((

Số:……/GT

Nha Trang, ngày … tháng … năm ……

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: …………………………………………………………………………..

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

trân trọng giới thiệu:

Sinh viên : ………………………………………………………………

MSSV : ………………………………. Lớp : ……………………

Là sinh viên của Khoa Kinh Tế - Trường Đại học Nha Trang.

Đến liên hệ địa điểm thực tập tại Quý đơn vị. Thời gian thực tập là 8 tuần, bắt đầu từ ngày ……………………...đến ngày………………………..

Kính mong Quý đơn vị tạo điều kiện và giúp đỡ sinh viên Trường đạt kết quả tốt.

Thay mặt Nhà trường, tôi xin cảm ơn sự hỗ trợ, đóng góp của Quý đơn vị vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo của nhà trường.

Trân trọng cám ơn!

Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ

Có giá trị đến hết ngày:

……./……/20…

KHOA KINH TẾ

Số 02 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, NHA TRANG_KHÁNH HÒA, - Tel: (058)3831149

Website: www.ntu.edu.vn/khoa/kinhte/default.aspx

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 1117 Lượt xem: 173514
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 205 Lượt xem: 118474
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 77 Lượt xem: 83084
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 342 Lượt xem: 73854
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 184 Lượt xem: 54264
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 47 Lượt xem: 48674
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 62 Lượt xem: 45291