Tài liệu

Mẫu giấy đề nghị điều chỉnh thu ngân sách nhà nước

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4910     Tải về: 3     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu Mẫu  giấy đề nghị điều chỉnh thu ngân sách nhà nước - tài liệu, sách iDoc.Vn
Mẫu giấy đề nghị điều chỉnh thu ngân sách nhà nước
Tài liệu tham khảo Mẫu C1-07/NS Theo TT số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của BTC GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THU NSNN Kính gửi: Số: ................... - Cơ quan thu ..................................................................................................................................................................................................................................... - Kho bạc Nhà nước: .............................................................................. Tỉnh, TP .............................................................................................................................. I- THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH: Người đề nghị điều chỉnh: ....................................................................................Mã số thuế/CMND/HC,CQ thu ................................................................................................... Địa chỉ:
Nội dung trích xuất từ tài liệu
Microsoft Word - TT128BTC8.doc

CƠ QUAN/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ……. Mẫu C1-07/NS

Theo TT số 128/2008/TT-BTC

ngày 24/12/2008 của BTC

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THU NSNN Số: ...................

Kính gửi: - Cơ quan thu ..................................................................................................................................................................................................................................... - Kho bạc Nhà nước: .............................................................................. Tỉnh, TP ..............................................................................................................................

I- THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH:

Người đề nghị điều chỉnh: ....................................................................................Mã số thuế/CMND/HC,CQ thu ...................................................................................................

Địa chỉ: ................................................................................................ Xã .................................... Huyện .......................................Tỉnh, TP .......................................................

Hình thức nộp tiền: nộp tiền mặt tại KBNN  nộp tiền mặt tại ngân hàng  nộp bằng chuyển khoản tại KBNN  nộp bằng chuyển khoản tại NH 

Do việc lập thông tin thu NSNN chưa chính xác, nay đề nghị cơ quan thu .................................................. (hoặc) KBNN .................................................... điều chỉnh lại như sau:

Cơ quan quản lý thu : ................................................................................................................................................................................ Mã số: ................................................

Thông tin đã kê khai Đề nghị điều chỉnh lại GNT số,

ngày

Mã số ĐT nộp

thuế

Nội dung nộp NSNN Tài

khoản Mã

chương Mã

ngành KT (K)

Mã NDKT (TM)

Kỳ thuế Số tiền

Tài khoản

Mã chương

Mã ngành KT

(K)

Mã NDKT (TM)

Kỳ thuế Số tiền

Tổng cộng Tổng cộng

Các thông tin khác đề nghị điều chỉnh:

- …

Ngày ..... tháng ...... năm ....

Người lập Thủ trưởng cơ quan/ người đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký tên và đóng dấu)

II- XÁC NHẬN ĐIỀU CHỈNH CỦA CƠ QUAN THU (1) Mẫu C1-07/NS (tiếp) Thông tin đã kê khai Đề nghị điều chỉnh lại GNT

số, ngày

Mã số ĐT nộp

thuế

Nội dung nộp NSNN Tài

khoản Mã

chương Mã

ngành KT (K)

Mã NDKT (TM)

Kỳ thuế Số tiền

Tài khoản

Mã chương

Mã ngành KT

(K)

Mã NDKT (TM)

Kỳ thuế Số tiền

Tổng cộng Tổng cộng

Các thông tin khác đề nghị điều chỉnh:

- …

Đề nghị KBNN …………………………………………….. Tỉnh, TP ………………………………………………… căn cứ nội dung điều chỉnh trên đây để hạch toán điều chỉnh theo quy định.

Ngày...... tháng ....... năm ...

CƠ QUAN THU …

Người đối chiếu Thủ trưởng

III- XÁC NHẬN ĐIỀU CHỈNH CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Kho bạc Nhà nước...................................................................đã điều chỉnh thông tin theo yêu cầu của cơ quan thu ............................................................... đúng chi tiết nêu trên.

Hạch toán điều chỉnh số liệu ngày..........tháng...........năm ....... KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Kế toán Kế toán trưởng

Ghi chú: - (1) mục II dành cho cơ quan thu ghi khi chấp nhận điều chỉnh theo yêu cầu của người nộp. Trường hợp cơ quan thu tự phát hiện sai sót và lập Giấy đề nghị điều chỉnh thì không xác nhận tại mục II.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 1119 Lượt xem: 173734
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 205 Lượt xem: 118653
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 77 Lượt xem: 83151
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 342 Lượt xem: 74061
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 184 Lượt xem: 54283
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 47 Lượt xem: 48698
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 62 Lượt xem: 45315