Tài liệu

Mẫu dự toán kinh phí thông tin, tuyên truyền

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1438     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu Mẫu dự toán kinh phí thông tin, tuyên truyền - tài liệu, sách iDoc.VnMẫu dự toán kinh phí thông tin, tuyên truyền,Tài liệu tham khảo mẫu dự toán kinh phí thông tin, tuyên truyền áp dụng với các hội nghị, hội chợ
DT-3A Page 1
Tªn ®¬n vÞ:
Mẫu DT-3A/KNQG
DỰ TN KINH PHÍ THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN
(Áp dụng đối với các Hội thi, Hội chợ)
Nội dung: Địa điểm:
Tên hội thi, hội chợ: Thời gian:
Quy :
Đơn vị thực hiện:
Đơn vị phối hợp:
ĐVT: 1.000đ
Số Diễn giải nội dung ĐV Số Đơn g Thành tiền KP địa phương, KP trung ương hỗ tr
TT tính lượng nguồn kc
Đơn vị đề ngh
HĐ duyệt
1Thông tin tuyên truyền
1.2 Băngn
1.3 Pa nô, áp phích
2Thuê hội trường, mặt bằng, trang thiết bị…
2.1 Thuê mặt bằng
2.2 Thuê gian ng
3.3 Thuê lắp đặt
3.4 Thuê hội trường, thiết bị âm thanh, ánhng...
3.5 Thuê trang trí, khánh tiết (các cuộc hội thảo...)
3Chi Ban tổ chức, giám khảo, Hội đồng tư vấn khoa học
3.1 Tiền ngủ
3.2 Tiền ăn
3.3 Bồi dưỡng
3.4 Tiền nước
1.1 Thông tin tun truyền trên các phương tiện
thông tin đại chúng (o, đài...)
DT-3A Page 2
Số Diễn giải nội dung ĐV Số Đơn g Thành tiền KP địa phương, KP trung ương hỗ tr
TT tính lượng nguồn kc
Đơn vị đề ngh
HĐ duyệt
4
4.1 Tiền ăn
4.2 Tiền ng
4.3 Tiền xe
5
6Văn phòng phẩm
6.1 In ấni liệu phục vụ Hội thi, Hội chợ,
6.2 In thư mời dự khai mạc, bế mạc
7
7.1 Tiền ăn
7.2 Tiền ngủ (nếu không thể đi về trong ny)
7.3 Tiền xe
8Khai mạc, bế mạc
9Chi khác nếu có
Thuê hội trường, khuôn viên, gian ng
Tiền điện, nước phục v
Vật tư, dụng cụ, đồ dùng phục v
10Tiền công chăm sóc, quản bảo vệ, phục vụ
11Khen thưởng
Hỗ trợ điều tra, khảo sát, sơ tuyển, bình tuyển, ..
(áp dụng cho Hội thi)
Đạo diễn, biên tập, dàn dựng, dẫn chương trình
(áp dụng cho Hội thi nghiệp vụ)
Hỗ trợ các đoàn ng dân cổ động,
tham quan, dự hội thảo
Liên hệ quảng cáo

DT-3A Page 3
Số Diễn giải nội dung ĐV Số Đơn g Thành tiền KP địa phương, KP trung ương hỗ tr
TT tính lượng nguồn kc
Đơn vị đề ngh
HĐ duyệt
Tổng cộng
Bảng chữ:
Ngµy tng n¨m 200
(ký, họ tên) (, họ tên) (kýn, đóng dấu)
Phê duyệt của Hội đồng thẩm định
Sau khi xem t nội dung và thẩm tra dự toán chi tiết, Hội đồng thống nhất phê duyệt
Tên Hội thi/hội chợ:
Thời gian:
Địa điểm:
Đơn vị triển khai
Đơn vị phối hợp:
Quy :
Tổng kinh phỗ trợ:
Các thành viên Hội đồng Thư ký Chủ tịch Hội đồng
(ký, họ tên) (ký, họ tên) (tên, đóng dấu)
Ngêi lËp KÕ to¸n trëng Thñ trëng ®¬n
Ngµy th¸ng m 200 ..
Mẫu dự toán kinh phí thông tin, tuyên truyền

Tài liệu tham khảo mẫu dự toán kinh phí thông tin, tuyên truyền áp dụng với các hội nghị, hội chợ

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 984 Lượt xem: 167437
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 173 Lượt xem: 112746
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 65 Lượt xem: 79459
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 297 Lượt xem: 69707
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 183 Lượt xem: 52978
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 58 Lượt xem: 44269
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 26 Lượt xem: 40986