Tài liệu

Mẫu dự toán kinh phí thông tin, tuyên truyền

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1499     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu Mẫu dự toán kinh phí thông tin, tuyên truyền - tài liệu, sách iDoc.VnTài liệu tham khảo mẫu dự toán kinh phí thông tin, tuyên truyền áp dụng với các hội nghị, hội chợ
DT-3A Page 1
Tªn ®¬n vÞ:
Mẫu DT-3A/KNQG
DỰ TN KINH PHÍ THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN
(Áp dụng đối với các Hội thi, Hội chợ)
Nội dung: Địa điểm:
Tên hội thi, hội chợ: Thời gian:
Quy :
Đơn vị thực hiện:
Đơn vị phối hợp:
ĐVT: 1.000đ
Số Diễn giải nội dung ĐV Số Đơn g Thành tiền KP địa phương, KP trung ương hỗ tr
TT tính lượng nguồn kc
Đơn vị đề ngh
HĐ duyệt
1Thông tin tuyên truyền
1.2 Băngn
1.3 Pa nô, áp phích
2Thuê hội trường, mặt bằng, trang thiết bị…
2.1 Thuê mặt bằng
2.2 Thuê gian ng
3.3 Thuê lắp đặt
3.4 Thuê hội trường, thiết bị âm thanh, ánhng...
3.5 Thuê trang trí, khánh tiết (các cuộc hội thảo...)
3Chi Ban tổ chức, giám khảo, Hội đồng tư vấn khoa học
3.1 Tiền ngủ
3.2 Tiền ăn
3.3 Bồi dưỡng
3.4 Tiền nước
1.1 Thông tin tun truyền trên các phương tiện
thông tin đại chúng (o, đài...)
DT-3A Page 2
Số Diễn giải nội dung ĐV Số Đơn g Thành tiền KP địa phương, KP trung ương hỗ tr
TT tính lượng nguồn kc
Đơn vị đề ngh
HĐ duyệt
4
4.1 Tiền ăn
4.2 Tiền ng
4.3 Tiền xe
5
6Văn phòng phẩm
6.1 In ấni liệu phục vụ Hội thi, Hội chợ,
6.2 In thư mời dự khai mạc, bế mạc
7
7.1 Tiền ăn
7.2 Tiền ngủ (nếu không thể đi về trong ny)
7.3 Tiền xe
8Khai mạc, bế mạc
9Chi khác nếu có
Thuê hội trường, khuôn viên, gian ng
Tiền điện, nước phục v
Vật tư, dụng cụ, đồ dùng phục v
10Tiền công chăm sóc, quản bảo vệ, phục vụ
11Khen thưởng
Hỗ trợ điều tra, khảo sát, sơ tuyển, bình tuyển, ..
(áp dụng cho Hội thi)
Đạo diễn, biên tập, dàn dựng, dẫn chương trình
(áp dụng cho Hội thi nghiệp vụ)
Hỗ trợ các đoàn ng dân cổ động,
tham quan, dự hội thảo
DT-3A Page 3
Số Diễn giải nội dung ĐV Số Đơn g Thành tiền KP địa phương, KP trung ương hỗ tr
TT tính lượng nguồn kc
Đơn vị đề ngh
HĐ duyệt
Tổng cộng
Bảng chữ:
Ngµy tng n¨m 200
(ký, họ tên) (, họ tên) (kýn, đóng dấu)
Phê duyệt của Hội đồng thẩm định
Sau khi xem t nội dung và thẩm tra dự toán chi tiết, Hội đồng thống nhất phê duyệt
Tên Hội thi/hội chợ:
Thời gian:
Địa điểm:
Đơn vị triển khai
Đơn vị phối hợp:
Quy :
Tổng kinh phỗ trợ:
Các thành viên Hội đồng Thư ký Chủ tịch Hội đồng
(ký, họ tên) (ký, họ tên) (tên, đóng dấu)
Ngêi lËp KÕ to¸n trëng Thñ trëng ®¬n
Ngµy th¸ng m 200 ..
Mẫu dự toán kinh phí thông tin, tuyên truyền
Tài liệu tham khảo mẫu dự toán kinh phí thông tin, tuyên truyền áp dụng với các hội nghị, hội chợ
Nội dung trích xuất từ tài liệu
DT-3A Tªn ®¬n vÞ: Mẫu DT-3A/KNQG DỰ TOÁN KINH PHÍ THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN (Áp dụng đối với các Hội thi, Hội chợ) Nội dung: Địa điểm: Tên hội thi, hội chợ: Thời gian: Quy mô: Đơn vị thực hiện: Đơn vị phối hợp: ĐVT: 1.000đ Số Diễn giải nội dung ĐV Số Đơn giá Thành tiền KP địa phương, KP trung ương hỗ trợ TT tính lượng nguồn khác Đơn vị đề nghị HĐ duyệt 1 Thông tin tuyên truyền 1.1 Thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài...) 1.2 Băng rôn 1.3 Pa nô, áp phích 2 Thuê hội trường, mặt bằng, trang thiết bị… 2.1 Thuê mặt bằng 2.2 Thuê gian hàng 3.3 Thuê lắp đặt 3.4 Thuê hội trường, thiết bị âm thanh, ánh sáng... 3.5 Thuê trang trí, khánh tiết (các cuộc hội thảo...) 3 Chi Ban tổ chức, giám khảo, Hội đồng tư vấn khoa học 3.1 Tiền ngủ 3.2 Tiền ăn 3.3 Bồi dưỡng 3.4 Tiền nước 4 Hỗ trợ điều tra, khảo sát, sơ tuyển, bình tuyển, .. (áp dụng cho Hội thi) 4.1 Tiền ăn 4.2 Tiền ngủ 4.3 Tiền xe 5 Đạo diễn, biên tập, dàn dựng, dẫn chương trình (áp dụng cho Hội thi nghiệp vụ) 6 Văn phòng phẩm 6.1 In ấn tài liệu phục vụ Hội thi, Hội chợ, 6.2 In thư mời dự khai mạc, bế mạc 7 Hỗ trợ các đoàn nông dân cổ động, tham quan, dự hội thảo 7.1 Tiền ăn 7.2 Tiền ngủ (nếu không thể đi về trong ngày) 7.3 Tiền xe 8 Khai mạc, bế mạc 9 Chi khác nếu có Thuê hội trường, khuôn viên, gian hàng Tiền điện, nước phục vụ Vật tư, dụng cụ, đồ dùng phục vụ 10 Tiền công chăm sóc, quản lý bảo vệ, phục vụ 11 Khen thưởng Tổng cộng Bảng chữ: Ngµy th¸ng n¨m 200… Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký tên, đóng dấu) Phê duyệt của Hội đồng thẩm định Sau khi xem xét nội dung và thẩm tra dự toán chi tiết, Hội đồng thống nhất phê duyệt Tên Hội thi/hội chợ: Thời gian: Địa điểm: Đơn vị triển khai Đơn vị phối hợp: Quy mô: Tổng kinh phí hỗ trợ: Ngµy th¸ng n¨m 200….. Các thành viên Hội đồng Thư ký Chủ tịch Hội đồng (ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký tên, đóng dấu)
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 1109 Lượt xem: 173271
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 205 Lượt xem: 118310
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 77 Lượt xem: 82997
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 342 Lượt xem: 73655
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 184 Lượt xem: 54232
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 47 Lượt xem: 48599
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 62 Lượt xem: 45258