Tài liệu

Mẫu đơn xin việc cho giáo viên

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 54120     Tải về: 184     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 1
Tài liệu Mẫu đơn xin việc cho giáo viên - tài liệu, sách iDoc.VnMẫu đơn xin việc cho giáo viên
M u th xin vi c. V trí: d y h c ư
Ni m đam mê l n nh t c a tôi là d y h c và v I nh ng kinh nghi m tích lu đ c trong quá ượ
trình gi ng d y các tr ng ph thông và trung h c cũng nh nh ng ho t đ ng gi ng d y ườ ư
ngo I khoá, tôi th y mình phù h p v I v trí công vi c này.
Tr c khi vào đ I h c, tôi có 3 năm kinh nghi m làm giáo viên tình nguy n d y v tôn giáo trongướ
m t nhà th đ a ph ng. Ngoài ra, tôi còn tham gia m t s ho t đ ng ngo I khoá cho trung tâm ươ
Sunny Beaches Arts Camp nh trình di n m t s v k ch t I trung tâm này vào các kỳ ngh hè. ư
Vào năm h c th nh t và th ba t I tr ng đ I h c, tôi b t đ u đi d y t I m t s tr ng trung ườ ư
h c nông thôn cũng nh thành ph . Đ c bi t là tôi có kinh nghi m gi ng d y các h c sinh cá ư
bi t và vi c so n giáo án k l ng giúp tôi làm đ n gi n hoá nh ng khái ni m c b n đ làm ưỡ ơ ơ
cho h c sinh d hi u h n. ơ
Năm ngoái, tôi đã có c h i gi ng d y ti ng Anh cho m t tr ng trung h c t i thành ph Milanơ ế ườ
và nh n ra r ng qu là không d dàng gì khi d y trong m t l p h c v I nh ng trình đ khác
nhau. M c dù v y, tôi hoàn toàn hài long v I nh ng k t qu mình đ t đ c trong vi c kh c ph c ế ư
nh ng th thách trong d y h c và làm cho h c sinh đam mê môn ti ng Anh. ế
Ông có th tìm thêm chi ti t trong b n s y u lý l ch kèm theo. Tôi s g I thêm b n sao h c b ế ơ ế
cùng v I đ a ch nh ng ng I ch ng nh n. R t mong đ c g p ông/Bà. ườ ượ
Chân thành c m n. ơ
Ch
H và tên
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 54120     Tải về: 184     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 1106 Lượt xem: 172671
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 204 Lượt xem: 117593
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 77 Lượt xem: 82664
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 341 Lượt xem: 73195
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 184 Lượt xem: 54097
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 47 Lượt xem: 48450
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 62 Lượt xem: 45102