Chia sẻ Download
Tài liệu MẪU ĐƠN XIN PHÉP HÀNH NGHỀ Y, DƯỢC TƯ NHÂN NGOÀI GIỜ
/1 trang
Thành viên nhattruong78

MẪU ĐƠN XIN PHÉP HÀNH NGHỀ Y, DƯỢC TƯ NHÂN NGOÀI GIỜ

- 12 tháng trước
2,010
Báo lỗi

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành y tế tỉnh Bình Phước an hành kèm theo Quyết định 21/2011/QĐ -UBND ngày 07 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh

Nội dung
Microsoft Word - quyet dinh 21 9

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

……… ………

ĐƠN XIN PHÉP

HÀNH NGHỀ Y, DƯỢC TƯ NHÂN NGOÀI GIỜ

Kính gửi:…………………………………………………..…………….

Tôi tên là:…………………… ……………………………………..

Trình độ chuyên môn:…… …………………………………………….………………...

Đã công tác trong ngành y tế từ ngày………tháng…..năm……đến ngày…..…..tháng…

năm………….tại:…..…………………………………………………………..…………

Tôi làm đơn xin lãnh đạo đơn vị cho tôi được hành nghề y, dược tư nhân ngoài giờ.

Tôi xin cam kết thực hiện tốt 12 điều y đức đối với cán bộ công chức ngành y tế; chấp

hành nghiêm chỉnh thời gian làm việc cũng như các quy định khác của cơ quan đã đề ra.

Bình phước, ngày………tháng……….năm………

Ý KIẾN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
Địa chỉ: 41-43 Trần Cao Văn, P6, Q3, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT