Tài liệu

MẪU ĐƠN XIN NHẬN CON NUÔI

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2115     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu MẪU ĐƠN XIN NHẬN CON NUÔI - tài liệu, sách iDoc.VnTài liệu tham khảo biểu mẫu ban hành kèm theo thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 về việc ban hành và hướng
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu TP/CN-2011/CN.02
Độc lập - Tdo - Hnh phúc
________________________
ĐƠN XIN NHẬN CON NUÔI
Kính gi:
1
.............................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Chúng tôi/tôi là:
Ông
Hvà tên
Ngày, tháng, năm sinh
Nơi sinh
Dân tộc
Quốc tịch
Nghề nghiệp
Nơi thường trú
Số Giấy CMND/H chiếu
Nơi cấp
Ngày, tháng, năm cấp
Địa chỉ liên h
Điện thoại/fax/email
Có nguyện vọng nhận trẻ em dưới đây làm con nuôi:
1
Trường hợp người nhận con nuôi thường trú tại Việt Nam, thì gửi UBND xã/ phường/thị trấn nơi có thẩm
quyền đăng ký việc nuôi con nuôi. Trường hợp người nhận con nuôi tạm trú ở nước ngoài, thì gi Cơ quan
đại diện Việt Nam, nơi có thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi.
Ảnh 4 x 6cm
(chụp chưa
quá 6 tháng)
Ảnh 4 x 6 cm
(chụp chưa quá
6 tháng)
H và tên: …………………………................................................................... Giới tính:
………..............……....
Ngày, tháng, năm sinh:
...............................................................................................................................................
Nơi sinh:
...............................................................................................................................................................................
Dân tộc: ................................................................................ Quốc tịch:
......................................................................
Nơi thường trú:
………………...........................................................…………………………………......……….......
………...……………………………………………..........................................….............……………………..
..................…
Tình trạng sức khỏe:
………………...........................…………………………….............……......………..............
………...……………………………………………..........................................………………………...............
..................…
H và tên cha:
...................................................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh: ...............................................................................
...............................................................
Dân tộc:...................................................................................... Quốc tịch:
..................................................................
Nơi thường trú:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
......................
H và tên mẹ:
....................................................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:
...............................................................................................................................................
Dân tộc:...................................................................................... Quốc tịch:
..................................................................
Nơi thường trú:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
......................
Hn, nơi thường trú của nhân/tchức đang nuôi dưỡng/giám hộ
tr em
2
:
................................................................................................................................................................................................
....
................................................................................................................................................................................
......................
................................................................................................................................................................................
......................
Quan hgiữa người xin nhận con nuôi và trem được nhận làm con
nuôi:
................................................................................................................................................................................................
....
................................................................................................................................................................................
......................
do xin nhận con nuôi:
.......................................................................................................................................
………...………………………………………………………..........................................…………...................
.............……
………...……………………………………………………….........................................….....................……
……….............
Nếu được nhận tr em làm con nuôi, chúng tôi/tôi cam kết sẽ chăm sóc,
nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em như con đẻ của mình thực hiện mọi nghĩa vụ của
cha mđối với con theo quy định của pháp luật. Chúng tôi/tôi cam kết trong thời
hạn ba năm, ktừ ngày giao nhn con nuôi, định kỳ 06 tháng một lần, gi thông
báo v tình trạng phát triển mọi mặt của con nuôi (có kèm theo ảnh)
cho.......................................................................................................
3
nơi chúng
tôi/tôi thường trú.
Đề nghị
4
...................................................................................................................... xem xét, giải quyết.
2
Không cần khai phần này nếu trẻ em đang sống cùng cha,mđẻ. Trường hợp trẻ em đang sống tại cơ sở
nuôi dưỡng thì ghi n, địa chỉ của snuôi dưỡng. Trường hợp trẻ em đang sống cùng người giám
hộ/người nuôi dưỡng, thì ghi họ tên, địa chỉ của người đang giám hộ/ nuôi dưỡng trẻ em.
3
Ghi tên UBND xã/phường/thị trấn hoặc Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
4
Như kính gửi.
MẪU ĐƠN XIN NHẬN CON NUÔI
Tài liệu tham khảo biểu mẫu ban hành kèm theo thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi ; Mẫu TP/CN-2011/CN.02
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Đơn xin cứu xét Lượt tải: 28 Lượt xem: 21625
27 Mẫu đơn xin việc và sơ yếu lý lịch Lượt tải: 51 Lượt xem: 16071
Có thể bạn quan tâm
Kinh Nghiệm Học Môn Vẽ Kỹ Thuật Lượt tải: 29 Lượt xem: 10704
Đơn xin việc + CV Lượt tải: 47 Lượt xem: 10446
Đơn xin chứng nhận độc thân Lượt tải: 17 Lượt xem: 9713
Đơn xin chuyển công tác Lượt tải: 3 Lượt xem: 9059