Tài liệu

Mẫu đơn xin nghỉ phép

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2815     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu Mẫu đơn xin nghỉ phép - tài liệu, sách iDoc.VnMẫu đơn xin nghỉ phép
TÊN ĐƠN V:
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc Lp – T Do – Hnh Phúc
-------------o0o-------------
ĐƠN XIN NGH PHÉP
Kính gi: Ban Giám Đốc
H tên CBNV: Chc v:
Phòng/B phn: Đơn v:
Đề ngh được gii quyết:
Ngh phép có hưởng lương: ngày, t ngày: / /2009 đến hết ngày: / /2009.
Lý do: ..............................................................................................................................................
Trường hp ngh phép thường niên: S ngày được ngh 12 ngày ; S ngày đã ngh ngày.
Ngh phép không hưởng lương: ....... ngày, t ngày .... / .... / 2009 đến hết ngày .... / .... / 2009.
Lý do: ..............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Bàn giao công vic trưc khi ngh phép cho người tiếp nhn:
Ni dung bàn giao:
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Kính đề ngh chp thun!
Ngày ..... tháng ..... năm 2009
Ngưi tiếp nhn bàn giao
Ngày tháng năm 2009
Ngưi đề ngh
Ngày .... tháng .... năm 2009
Ý kiến xác nhn ca TP/TBP
Ngày ..... tháng ..... năm 2009
Phê duyt
Mẫu đơn xin nghỉ phép
Mẫu đơn xin nghỉ phép
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2815     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 1117 Lượt xem: 173514
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 205 Lượt xem: 118474
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 77 Lượt xem: 83084
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 342 Lượt xem: 73854
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 184 Lượt xem: 54264
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 47 Lượt xem: 48674
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 62 Lượt xem: 45291