Tài liệu

Mẫu đơn xin nghỉ phép

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2745     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu Mẫu đơn xin nghỉ phép - tài liệu, sách iDoc.VnMẫu đơn xin nghỉ phép,Mẫu đơn xin nghỉ phép
TÊN ĐƠN V:
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc Lp – T Do – Hnh Phúc
-------------o0o-------------
ĐƠN XIN NGH PHÉP
Kính gi: Ban Giám Đốc
H tên CBNV: Chc v:
Phòng/B phn: Đơn v:
Đề ngh được gii quyết:
Ngh phép có hưởng lương: ngày, t ngày: / /2009 đến hết ngày: / /2009.
Lý do: ..............................................................................................................................................
Trường hp ngh phép thường niên: S ngày được ngh 12 ngày ; S ngày đã ngh ngày.
Ngh phép không hưởng lương: ....... ngày, t ngày .... / .... / 2009 đến hết ngày .... / .... / 2009.
Lý do: ..............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Bàn giao công vic trưc khi ngh phép cho người tiếp nhn:
Ni dung bàn giao:
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Kính đề ngh chp thun!
Ngày ..... tháng ..... năm 2009
Ngưi tiếp nhn bàn giao
Ngày tháng năm 2009
Ngưi đề ngh
Ngày .... tháng .... năm 2009
Ý kiến xác nhn ca TP/TBP
Ngày ..... tháng ..... năm 2009
Phê duyt
Mẫu đơn xin nghỉ phép

Mẫu đơn xin nghỉ phép

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2745     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 1032 Lượt xem: 168375
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 183 Lượt xem: 113495
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 65 Lượt xem: 80340
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 305 Lượt xem: 70154
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 183 Lượt xem: 53304
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 60 Lượt xem: 44454
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 32 Lượt xem: 44333