Tài liệu

Mẫu đơn xin giao khoán đất (Dùng cho hộ gia đình, cá nhân)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 378     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu Mẫu đơn xin giao khoán đất (Dùng cho hộ gia đình, cá nhân) - tài liệu, sách iDoc.Vn
Mẫu đơn xin giao khoán đất (Dùng cho hộ gia đình, cá nhân)
Tài liệu tham khảo Mẫu đơn xin giao khoán đất (Dùng cho hộ gia đình, cá nhân)
Nội dung trích xuất từ tài liệu
Microsoft Word - don xin giao khoan dat.doc

Mẫu đơn xin giao khoán đất (Dùng cho hộ gia đình, cá nhân)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN GIAO KHOÁN ĐẤT ..............

(Dùng cho hộ gia đình, cá nhân)

Kính gửi:

1. Họ và tên người xin giao khoán đất (Viết chữ in hoa)*:

...................................................................................................................

2. Địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số sổ hộ khẩu: .........................................cấp ngày.......tháng.......năm........

3. Địa chỉ liên hệ: ........................................., Điện thoại: ........

4. Địa điểm khu đất xin giao khoán: ...........................................................................

* Đối với hộ gia đình thì ghi “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND và ngày, nơi cấp giấy CMND của chủ hộ gia đình; trường hợp hai vợ chồng cùng xin thuê đất thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND và ngày, nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng.

5. Diện tích xin giao khoán (m2):

6. Thời hạn xin giao khoán (năm):

7. Để sử dụng vào mục đích:

8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật

đất đai; chấp hành đúng hợp đồng giao, nhận khoán đất

..., ngày ... tháng ... năm...

Người xin giao khoán đất

(Ký và ghi rõ họ, tên)

XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)

VỀ NHU CẦU CỦA NGƯỜI XIN GIAO KHOÁN ĐẤT

..., ngày ... tháng ... năm...

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Đơn xin cứu xét Lượt tải: 28 Lượt xem: 21324
27 Mẫu đơn xin việc và sơ yếu lý lịch Lượt tải: 51 Lượt xem: 15762
Có thể bạn quan tâm
Kinh Nghiệm Học Môn Vẽ Kỹ Thuật Lượt tải: 29 Lượt xem: 10294
Đơn xin việc + CV Lượt tải: 44 Lượt xem: 9877
Đơn xin chứng nhận độc thân Lượt tải: 17 Lượt xem: 9649
Đơn xin chuyển công tác Lượt tải: 3 Lượt xem: 9011