Chia sẻ Download
Tài liệu Mẫu đơn xin giao khoán đất (Dùng cho hộ gia đình, cá nhân)
/2 trang
Thành viên songtu435

Mẫu đơn xin giao khoán đất (Dùng cho hộ gia đình, cá nhân)

- 12 tháng trước
424
Báo lỗi

Tài liệu tham khảo Mẫu đơn xin giao khoán đất (Dùng cho hộ gia đình, cá nhân)

Nội dung
Microsoft Word - don xin giao khoan dat.doc

Mẫu đơn xin giao khoán đất (Dùng cho hộ gia đình, cá nhân)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN GIAO KHOÁN ĐẤT ..............

(Dùng cho hộ gia đình, cá nhân)

Kính gửi:

1. Họ và tên người xin giao khoán đất (Viết chữ in hoa)*:

...................................................................................................................

2. Địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số sổ hộ khẩu: .........................................cấp ngày.......tháng.......năm........

3. Địa chỉ liên hệ: ........................................., Điện thoại: ........

4. Địa điểm khu đất xin giao khoán: ...........................................................................

* Đối với hộ gia đình thì ghi “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND và ngày, nơi cấp giấy CMND của chủ hộ gia đình; trường hợp hai vợ chồng cùng xin thuê đất thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND và ngày, nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng.

5. Diện tích xin giao khoán (m2):

6. Thời hạn xin giao khoán (năm):

7. Để sử dụng vào mục đích:

8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật

đất đai; chấp hành đúng hợp đồng giao, nhận khoán đất

..., ngày ... tháng ... năm...

Người xin giao khoán đất

(Ký và ghi rõ họ, tên)

XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)

VỀ NHU CẦU CỦA NGƯỜI XIN GIAO KHOÁN ĐẤT

..., ngày ... tháng ... năm...

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
Địa chỉ: 41-43 Trần Cao Văn, P6, Q3, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT