Chia sẻ 5,000 VNĐ
Tài liệu mau don xin chuyen cong tac
Tài liệu này có phí 5,000 VNĐ

bạn cần mua tài liệu để được xem đầy đủ nội dung

Tài liệu này có thể xem trước 1 trang

/853
Thành viên phuongloc

mau don xin chuyen cong tac

- 12 tháng trước
4,799
Báo lỗi
[b]CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM[/b] [b]Độc lập-tự do-Hạnh phúc.[/b] [b]__________[/b]   [b]ĐƠN XIN THUYÊN CHUYỂN CÔNG TÁC[/b]   [b][u]Kính gởi : - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.[/u][/b] - Thủ trưởng đơn vị, Trưởng Phòng Giáo dục Quận, Huyện.     Họ và tên :................................................................................................................................................ Ngày, tháng, năm sinh :……………………………………………………………………………. Nơi sinh :……………………………….. Hộ khẩu thường trú :................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................ Chỗ ở hiện nay :........................................................................................................................................ Đơn vị công tác :....................................................................................................................................... Văn bằng chuyên môn :............................................................................................................................. Giáo viên môn : ........................................................................................................................................ Năm vào ngành :................................................ Năm bổ nhiệm ngạch : ..................................................... Chức vụ, công việc đang làm :.................................................................................................................... Nhiệm sở xin chuyển đến :......................................................................................................................... 1/............................................................................................................................................. 2/............................................................................................................................................. Lý do thuyên chuyển :................................................................................................................................ ............................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Ngày            tháng        năm 200… . Ý kiến của Thủ trưởng đơn vị                                                                                                                                                                                       Ký tên ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ...........................................................................  
Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
Địa chỉ: 41-43 Trần Cao Văn, P6, Q3, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT