Thành viên phuongloc

mau don xin chuyen cong tac

- 02/28/2012
Chia sẻ
/2 trang
Tải xuống 5,000 VNĐ
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống 5,000 VNĐ (2 trang)
Thành viên phuongloc

mau don xin chuyen cong tac

- 02/28/2012
4,831
Báo lỗi

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-tự do-Hạnh phúc.
__________
 
ĐƠN XIN THUYÊN CHUYỂN CÔNG TÁC
 
Kính gởi : - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thủ trưởng đơn vị, Trưởng Phòng Giáo dục Quận, Huyện.
 
 
Họ và tên :................................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh :…………………………………………………………………………….
Nơi sinh :………………………………..
Hộ khẩu thường trú :.................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Chỗ ở hiện nay :........................................................................................................................................
Đơn vị công tác :.......................................................................................................................................
Văn bằng chuyên môn :.............................................................................................................................
Giáo viên môn : ........................................................................................................................................
Năm vào ngành :................................................ Năm bổ nhiệm ngạch : .....................................................
Chức vụ, công việc đang làm :....................................................................................................................
Nhiệm sở xin chuyển đến :.........................................................................................................................
1/.............................................................................................................................................
2/.............................................................................................................................................
Lý do thuyên chuyển :................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
                                                                                                               
                                                                                                                       
                                                                                                  Ngày            tháng        năm 200…
. Ý kiến của Thủ trưởng đơn vị                                                           
                                                                                                                           Ký tên
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
 

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang