Tài liệu

Mẫu đơn xin cấp lại đăng ký xe đã bị mất

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 14474     Tải về: 44     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 1
Tài liệu Mẫu đơn xin cấp lại đăng ký xe đã bị mất - tài liệu, sách iDoc.VnMẫu đơn hướng dẫn xin cấp lại đăng ký xe đã bị mất.
C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
Đ c l p - T do - H nh phúc
Đ N XIN C P L I ĐĂNG KÝ XE ĐÃ B M TƠ
BI N S CŨ: ......................................................BI N S M I: ........................................................................
GI Y KHAI ĐĂNG KÝ XE
Tên ch xe: .........................................................................................................................................................
N i th ng trú:ơ ườ ....................................................................................................................................................
S CMND (H chi u):........................................ c p ngày…....../......../.........t i ế ..................................................
Có chi c xe:....................................... Nhãn hi u...................................... S lo i:ế ..............................................
Lo i xe:...............................................Màu s n:.........................................Năm s n xu t: ơ ..................................
Tên đ ng c :......................................Dung tích.........................................Công su t: ơ ........................................
Kích th c bao: - Dài:.......................................; R ng:...................................; Cao:ướ ...........................................
T i tr ng: - S ch ng i:......................................; đ ng:..................................; n m ..........................................
- Hàng hóa:.............................kg
S máy:.............................................................. S khung: ................................................................................
N i dán b n cà s máyơ N i dán b n cà s khungơ
TH NG KÊ CH NG T ĐĂNG KÝ XE
TT
Lo i ch ng t C quan c pơ S ch ng t Ngày c p Ghi chú
Tôi xin cam đoan v n i dung khai trên đây là đúng. N u sai tôi xin hoàn toàn ch u trách nhi m tr c pháp lu t ế ướ
Hà N i, ngày…..tháng….năm….
CÁN B LÀM TH T C
(Ký, ghi rõ h tên)
CH XE
(Ký, ghi rõ h tên, đóng d u n u là xe c quan) ế ơ
(1) (Ký, ghi rõ h tên, đóng d u)
(1) B ghi C c tr ng, T nh, TP ghi Tr ng phòng, ư ưở
huy n, th xã, TP thu c t nh ghi Tr ng CA huy n, th xã, TP. ưở
- Gi y khai đăng ký xe dùng cho đăng ký xe m i, đ i, c p l i,
bi n s , đăng ký xe, thay t ng thành máy, khung, màu s n xe. ơ
Mẫu đơn xin cấp lại đăng ký xe đã bị mất
Mẫu đơn hướng dẫn xin cấp lại đăng ký xe đã bị mất.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 14474     Tải về: 44     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Đơn xin cứu xét Lượt tải: 28 Lượt xem: 21465
27 Mẫu đơn xin việc và sơ yếu lý lịch Lượt tải: 51 Lượt xem: 15934
Có thể bạn quan tâm
Kinh Nghiệm Học Môn Vẽ Kỹ Thuật Lượt tải: 29 Lượt xem: 10493
Đơn xin việc + CV Lượt tải: 47 Lượt xem: 10207
Đơn xin chứng nhận độc thân Lượt tải: 17 Lượt xem: 9681
Đơn xin chuyển công tác Lượt tải: 3 Lượt xem: 9032