Tài liệu

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp (đổi) Giấy chứng nhận Kinh tế trang trại

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1111     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp (đổi) Giấy chứng nhận Kinh tế trang trại - tài liệu, sách iDoc.VnTài liệu tham khảo các biểu mẫu thủ tục hành chính chung cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành k
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tdo – Hạnh phúc
nh Phước, ngày tháng năm 20…..
ĐƠN ĐỀ NGH
Cấp (đổi) Giấy chứng nhận Kinh tế trang trại
Kính gửi: UBND huyện (Thị xã) ……………………
Hvà têni là: ………………….... Tuổi …………………………..
Số CMND: ……………. CA tỉnh …………… cấp ngày ……………
Hkhẩu thường trú: …………………………………………………..
Điện thoại: ………………………… Fax …………………………….
Là: ……………………….(Ghi rõ ch đầu tư xây dng trang trại hay nhận
chuyển nhượng, thừa kế hợp pp trang trại …………).
Địa điểm và quy mô sn xuất kinh doanh của trang trại:
- Địa điểm lập trang trại: …………………………………………
- Loại hình tchức sản xuất, kinh doanh: ………………………..
- Diện tích đất đai dùng để sản xuất: .... ha. Diện tích trồng cây hiện nay: …. ha.
Trong đó: + Cây lâu năm: ……………… ha;
+ Cây hàng năm: ……………. ha.
- Diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản: ………..ha.
- Số lượng vật nuôi hiện nay: ……………………. con.
Trong đó: + Gia súc: …………………… con;
+ Gia cầm: ……………………con.
- Tng vốn đầu tư (không kể giá tr đất đai): ………….
- Lao động thường xuyên trong năm (quy đổi): ………. người.
- Sản lượng hàng hóa bình quân năm (hoặc ước tính): số lượng …………
- Giá trị sản lượng hàng hóa (hoặc ước tính): ………………… triệu đồng.
Đề nghị UBND huyện (Thị xã) ……………. Xem xét cấp (đổi) giấy chứng nhận
kinh tế trang trại. i xin cam kết thực hiện đúng, đầy đủ quyền và nghĩa vụ của chủ
trang trại.
Xác nhận của UBND cấp xã Chủ trang trại
(ký, ghi họ và tên)
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp (đổi) Giấy chứng nhận Kinh tế trang trại
Tài liệu tham khảo các biểu mẫu thủ tục hành chính chung cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định 26/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Đơn xin cứu xét Lượt tải: 28 Lượt xem: 21612
27 Mẫu đơn xin việc và sơ yếu lý lịch Lượt tải: 51 Lượt xem: 16048
Có thể bạn quan tâm
Kinh Nghiệm Học Môn Vẽ Kỹ Thuật Lượt tải: 29 Lượt xem: 10676
Đơn xin việc + CV Lượt tải: 47 Lượt xem: 10433
Đơn xin chứng nhận độc thân Lượt tải: 17 Lượt xem: 9712
Đơn xin chuyển công tác Lượt tải: 3 Lượt xem: 9055