Tài liệu

Mẫu đơn đăng ký xin vào Đảng

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1244     Tải về: 2     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 1
Tài liệu Mẫu đơn đăng ký xin vào Đảng - tài liệu, sách iDoc.VnMẫu đơn đăng ký xin vào Đảng, Kích thước: 20,5 x 14,5 cm - Bìa: Làm bằng giấy trắng loại 150g trên 1 m2. - Ruột: Lằm bằng giấy trắng (Bãi Bằng loại 1) - Nội dung trong…
Đ NG C NG S N VI T NAM
LÝ L CH
C A NG I XIN VÀO Đ NG ƯỜ
H và tên đang dùng: .................................................................
H và tên khai sinh : .................................................................
Quê quán :.................................................................
S lý l ch : .................................................................
- Kích th c: 20,5 x 14,5 cmướ
- Bìa: Làm b ng gi y tr ng lo i 150g trên 1 m
2
.
- Ru t: L m b ng gi y tr ng (Bãi B ng lo i 1)
- N i dung trong l ch c a ng i xin vào Đ ng (g m 28 trang) c th nh ườ ư
sau:
* Trang 1: S l c lý l ch;ơ ượ
* Trang 2-8: L ch s b n thân và nh ng công tác đã qua;
* Trang 9: Đ c đi m l ch s ;
* Trang 10: Nh ng l p đào t o, b i d ng đã qua và đi n c ngoài; ưỡ ướ
* Trang 11: Khen th ng và k lu t;ưở
* Trang 12-20: Hoàn c nh gia đình;
* Trang 21: T nh n xét và cam đoan;
* Trang 22: Nh n xét c a chi y và ch ng nh n c a c p u c s ; ơ
* Trang 23-28: Ch ng nh n c a c p u ho c t ch c th m quy n n i ơ
đ n th m tra lý l ch c a ng i vào Đ ng.ế ườ
M u 2-KNĐ
Mẫu đơn đăng ký xin vào Đảng

 Kích thước: 20,5 x 14,5 cm - Bìa: Làm bằng giấy trắng loại 150g trên 1 m2. - Ruột: Lằm bằng giấy trắng (Bãi Bằng loại 1) - Nội dung trong lý lịch của người xin vào Đảng

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Đơn xin cứu xét Lượt tải: 28 Lượt xem: 18235
27 Mẫu đơn xin việc và sơ yếu lý lịch Lượt tải: 30 Lượt xem: 11373
Có thể bạn quan tâm
Đơn xin chứng nhận độc thân Lượt tải: 16 Lượt xem: 8782
Đơn xin chuyển công tác Lượt tải: 3 Lượt xem: 8365
Kinh Nghiệm Học Môn Vẽ Kỹ Thuật Lượt tải: 9 Lượt xem: 6573
Đơn xác nhận tình trạng hôn nhân Lượt tải: 22 Lượt xem: 6358