Thành viên nhattruong78

Mẫu đơn đăng ký xin vào Đảng

- 04/09/2012
Chia sẻ
/1 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (1 trang)
Thành viên nhattruong78

Mẫu đơn đăng ký xin vào Đảng

- 04/09/2012
1,639
Báo lỗi

 Kích thước: 20,5 x 14,5 cm - Bìa: Làm bằng giấy trắng loại 150g trên 1 m2. - Ruột: Lằm bằng giấy trắng (Bãi Bằng loại 1) - Nội dung trong lý lịch của người xin vào Đảng

Nội dung

Đ NG C NG S N VI T NAMẢ Ộ Ả Ệ

LÝ L CHỊ C A NG I XIN VÀO Đ NGỦ ƯỜ Ả

H và tên đang dùng:ọ ................................................................. H và tên khai sinh :ọ ................................................................. Quê quán :................................................................. S lý l ch :ố ị .................................................................

- Kích th c: 20,5 x 14,5 cmướ - Bìa: Làm b ng gi y tr ng lo i 150g trên 1 mằ ấ ắ ạ 2. - Ru t: L m b ng gi y tr ng (Bãi B ng lo i 1)ộ ằ ằ ấ ắ ằ ạ - N i dung trong lý l ch c a ng i xin vào Đ ng (g m 28 trang) c th nhộ ị ủ ườ ả ồ ụ ể ư sau:

* Trang 1: S l c lý l ch;ơ ượ ị * Trang 2-8: L ch s b n thân và nh ng công tác đã qua;ị ử ả ữ * Trang 9: Đ c đi m l ch s ;ặ ể ị ử * Trang 10: Nh ng l p đào t o, b i d ng đã qua và đi n c ngoài;ữ ớ ạ ồ ưỡ ướ * Trang 11: Khen th ng và k lu t;ưở ỷ ậ * Trang 12-20: Hoàn c nh gia đình;ả * Trang 21: T nh n xét và cam đoan;ự ậ * Trang 22: Nh n xét c a chi y và ch ng nh n c a c p u c s ;ậ ủ ủ ứ ậ ủ ấ ỷ ơ ở * Trang 23-28: Ch ng nh n c a c p u ho c t ch c có th m quy n n iứ ậ ủ ấ ỷ ặ ổ ứ ẩ ề ơ

đ n th m tra lý l ch c a ng i vào Đ ng.ế ẩ ị ủ ườ ả

M u 2-KNĐẫ

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang