Tài liệu

Mẫu đơn đăng ký xin vào Đảng

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1591     Tải về: 2     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 1
Tài liệu Mẫu đơn đăng ký xin vào Đảng - tài liệu, sách iDoc.Vn Kích thước: 20,5 x 14,5 cm - Bìa: Làm bằng giấy trắng loại 150g trên 1 m2. - Ruột: Lằm bằng giấy trắng (Bãi Bằng loại
Đ NG C NG S N VI T NAM
LÝ L CH
C A NG I XIN VÀO Đ NG ƯỜ
H và tên đang dùng: .................................................................
H và tên khai sinh : .................................................................
Quê quán :.................................................................
S lý l ch : .................................................................
- Kích th c: 20,5 x 14,5 cmướ
- Bìa: Làm b ng gi y tr ng lo i 150g trên 1 m
2
.
- Ru t: L m b ng gi y tr ng (Bãi B ng lo i 1)
- N i dung trong l ch c a ng i xin vào Đ ng (g m 28 trang) c th nh ườ ư
sau:
* Trang 1: S l c lý l ch;ơ ượ
* Trang 2-8: L ch s b n thân và nh ng công tác đã qua;
* Trang 9: Đ c đi m l ch s ;
* Trang 10: Nh ng l p đào t o, b i d ng đã qua và đi n c ngoài; ưỡ ướ
* Trang 11: Khen th ng và k lu t;ưở
* Trang 12-20: Hoàn c nh gia đình;
* Trang 21: T nh n xét và cam đoan;
* Trang 22: Nh n xét c a chi y và ch ng nh n c a c p u c s ; ơ
* Trang 23-28: Ch ng nh n c a c p u ho c t ch c th m quy n n i ơ
đ n th m tra lý l ch c a ng i vào Đ ng.ế ườ
M u 2-KNĐ
Mẫu đơn đăng ký xin vào Đảng
 Kích thước: 20,5 x 14,5 cm - Bìa: Làm bằng giấy trắng loại 150g trên 1 m2. - Ruột: Lằm bằng giấy trắng (Bãi Bằng loại 1) - Nội dung trong lý lịch của người xin vào Đảng
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Đơn xin cứu xét Lượt tải: 28 Lượt xem: 21612
27 Mẫu đơn xin việc và sơ yếu lý lịch Lượt tải: 51 Lượt xem: 16048
Có thể bạn quan tâm
Kinh Nghiệm Học Môn Vẽ Kỹ Thuật Lượt tải: 29 Lượt xem: 10676
Đơn xin việc + CV Lượt tải: 47 Lượt xem: 10433
Đơn xin chứng nhận độc thân Lượt tải: 17 Lượt xem: 9712
Đơn xin chuyển công tác Lượt tải: 3 Lượt xem: 9055