Tài liệu

Mẫu đơn đăng ký xin vào Đảng

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1541     Tải về: 2     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 1
Tài liệu Mẫu đơn đăng ký xin vào Đảng - tài liệu, sách iDoc.VnMẫu đơn đăng ký xin vào Đảng, Kích thước: 20,5 x 14,5 cm - Bìa: Làm bằng giấy trắng loại 150g trên 1 m2. - Ruột: Lằm bằng giấy trắng (Bãi Bằng loại 1) - Nội dung trong…
Đ NG C NG S N VI T NAM
LÝ L CH
C A NG I XIN VÀO Đ NG ƯỜ
H và tên đang dùng: .................................................................
H và tên khai sinh : .................................................................
Quê quán :.................................................................
S lý l ch : .................................................................
- Kích th c: 20,5 x 14,5 cmướ
- Bìa: Làm b ng gi y tr ng lo i 150g trên 1 m
2
.
- Ru t: L m b ng gi y tr ng (Bãi B ng lo i 1)
- N i dung trong l ch c a ng i xin vào Đ ng (g m 28 trang) c th nh ườ ư
sau:
* Trang 1: S l c lý l ch;ơ ượ
* Trang 2-8: L ch s b n thân và nh ng công tác đã qua;
* Trang 9: Đ c đi m l ch s ;
* Trang 10: Nh ng l p đào t o, b i d ng đã qua và đi n c ngoài; ưỡ ướ
* Trang 11: Khen th ng và k lu t;ưở
* Trang 12-20: Hoàn c nh gia đình;
* Trang 21: T nh n xét và cam đoan;
* Trang 22: Nh n xét c a chi y và ch ng nh n c a c p u c s ; ơ
* Trang 23-28: Ch ng nh n c a c p u ho c t ch c th m quy n n i ơ
đ n th m tra lý l ch c a ng i vào Đ ng.ế ườ
M u 2-KNĐ
Mẫu đơn đăng ký xin vào Đảng

 Kích thước: 20,5 x 14,5 cm - Bìa: Làm bằng giấy trắng loại 150g trên 1 m2. - Ruột: Lằm bằng giấy trắng (Bãi Bằng loại 1) - Nội dung trong lý lịch của người xin vào Đảng

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Đơn xin cứu xét Lượt tải: 28 Lượt xem: 21234
27 Mẫu đơn xin việc và sơ yếu lý lịch Lượt tải: 49 Lượt xem: 15582
Có thể bạn quan tâm
Kinh Nghiệm Học Môn Vẽ Kỹ Thuật Lượt tải: 26 Lượt xem: 10104
Đơn xin việc + CV Lượt tải: 38 Lượt xem: 9643
Đơn xin chứng nhận độc thân Lượt tải: 17 Lượt xem: 9618
Đơn xin chuyển công tác Lượt tải: 3 Lượt xem: 8988