Tài liệu

MẪU DANH MỤC HỒ SƠ HOÀN CÔNG

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1891     Tải về: 8     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 6
Tài liệu MẪU DANH MỤC HỒ SƠ HOÀN CÔNG - tài liệu, sách iDoc.VnMẪU DANH MỤC HỒ SƠ HOÀN CÔNG,Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 27/7/2011 của UBND tỉnh
background image

(Kèm theo Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 27/7/2011 của UBND tỉnh) 

Tên Chủ đầu tư hoặc 

đại diện được ủy 

quyền của Chủ đầu 

tư  

DANH MỤC HỒ SƠ HOÀN CÔNG 

Công trình: 

Địa điểm xây dựng: 

A. HỒ SƠ PHÁP LÝ 

(Do Chủ đầu tư tập hợp) 

1. Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, từng dự án thành phần 

hoặc tiểu dự án của cấp có thẩm quyền. 

2. Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện được cấp có thẩm quyền phê duyệt; 

3. Văn bản chấp thuận của các cơ quan quản lý chuyên ngành có thẩm quyền về 

việc cho phép sử dụng công trình kỹ thuật bên ngoài hàng rào: 

- Cấp điện; 

- Sử dụng nguồn nước; 

- Khai thác nước ngầm; 

- Khai thác khoáng sản, khai thác mỏ; 

- Thoát nước (đấu nối vào hệ thống nước thải chung); 

- Đường giao thông bộ, thủy; 

- An toàn của đê (công trình chui qua đê, gần đê, trong phạm vi bảo vệ đê …); 

background image

- An toàn giao thông (nếu có). 

4. Hợp đồng xây dựng (ghi số, ngày, tháng của hợp đồng) giữa Chủ đầu tư với 

Nhà thầu tư vấn thực hiện khảo sát xây dựng, thiết kế, nhà thầu thi công xây dựng 

chính, giám sát thi công xây dựng, kiểm định chất lượng, chứng nhận đủ điều kiện 

đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây 

dựng (nếu có) cũng như hợp đồng giữa nhà thầu chính, tổng thầu (tư vấn, thi công 

xây dựng) và các nhà thầu phụ (tư vấn, thi công xây dựng); 

5. Các tài liệu chứng minh điều kiện năng lực của nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi 

công xây dựng kể cả các nhà thầu nước ngoài (thiết kế xây dựng, thi công xây 

dựng, giám sát thi công xây dựng, kiểm tra và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo 

an toàn chịu lực, kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây 

dựng …); 

6. Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở của các cơ quan quản lý nhà nước kèm theo 

thiết kế cơ sở theo quy định; 

7. Kết quả thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công của 

Chủ đầu tư kèm theo hồ sơ thiết kế theo quy định. 

8. Phương án phòng chống lũ lụt cho vùng hạ du đập do chủ đập lập được Ủy ban 

nhân dân tỉnh quản lý địa bàn bị ảnh hưởng ngập lụt phê duyệt. 

B. TÀI LIỆU QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

(Do nhà thầu thi công xây dựng lập) 

1. Bản vẽ hoàn công các hạng mục và toàn bộ công trình về kiến trúc, kết cấu, lắp 

đặt thiết bị, hệ thống kỹ thuật công trình, hoàn thiện … (có danh mục bản vẽ kèm 

theo); 

background image

2. Các chứng chỉ kỹ thuật xuất xưởng xác nhận chất lượng vật liệu sử dụng trong 

công trình để thi công các phần; san nền, gia cố nền, cọc, đài cọc, kết cấu ngầm và 

kết cấu thân, cơ điện và hoàn thiện … 

3. Các phiếu kiểm tra xác nhận chất lượng vật liệu sử dụng trong công trình để thi 

công các phần: san nền, gia cố nền, cọc, đài cọc, kết cấu ngầm và kết cấu thân, cơ 

điện và hoàn thiện … do một tổ chức chuyên môn hoặc một tổ chức khoa học có 

tư cách pháp nhân, năng lực và sử dụng phòng thí nghiệm hợp chuẩn thực hiện. 

4. Chứng chỉ xác nhận chủng loại và chất lượng của các trang thiết bị phục vụ sản 

xuất và hệ thống kỹ thuật lắp đặt trong công trình như: cấp điện, cấp nước, cấp gaz 

… do nơi sản xuất cấp; 

5. Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng vật tư, thiết bị nhập khẩu sử dụng trong 

hạng mục công trình này của các tổ chức tư vấn có tư cách pháp nhân được nhà 

nước quy định; 

6. Các tài liệu, biên bản nghiệm thu chất lượng các công tác xây dựng, lắp đặt thiết 

bị (có danh mục biên bản nghiệm thu công việc xây dựng kèm theo). Kèm theo 

mỗi biên bản là bản vẽ ghi lại công việc xây dựng được nghiệm thu (bản vẽ hoàn 

công công việc). 

7. Các biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử đơn động và liên động không tải, 

nghiệm thu thiết bị chạy thử liên động có tải, báo cáo kết quả kiểm tra, thí nghiệm, 

hiệu chỉnh, vận hành thử thiết bị (không tải và có tải); 

8. Biên bản thử và nghiệm thu các thiết bị thông tin liên lạc, các thiết bị bảo vệ; 

9. Biên bản thử và nghiệm thu các thiết bị phòng cháy chữa cháy, nổ; 

10. Biên bản kiểm định môi trường, môi sinh (đối với các công trình thuộc dự án 

phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường); 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

MẪU DANH MỤC HỒ SƠ HOÀN CÔNG

Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 27/7/2011 của UBND tỉnh

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1891     Tải về: 8     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 853 Lượt xem: 146538
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 159 Lượt xem: 99878
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 254 Lượt xem: 61529
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 54 Lượt xem: 59822
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 181 Lượt xem: 47415
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 54 Lượt xem: 39527
Mẫu tờ trình mua sắm tài sản Lượt tải: 18 Lượt xem: 30037