Tài liệu

MẪU BIÊN BẢN Tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1673     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu MẪU BIÊN BẢN Tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế - tài liệu, sách iDoc.Vn
MẪU BIÊN BẢN Tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế
Tài liệu tham khảo các mẫu biên bản và quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính về thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế (Ban hành kèm theo Nghị định số 93/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ)
Nội dung trích xuất từ tài liệu
Microsoft Word - nghi dinh 93 _14_.doc

Mẫu số 14

TÊN CƠ QUAN CHỦ

QUẢN

TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN

BẢN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: /BB-THTVPT A1 ……….., ngày ……. tháng …… năm ……..

BIÊN BẢN

Tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

về thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế

Hôm nay, hồi …………. giờ … ngày ….. tháng ….. năm ….. .............................

Tại .......................................................................................................................

Tiến hành việc tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính xử phạt vi phạm

hành chính về thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế theo quyết định số: ………..

ngày ……… tháng ……… năm của ....................................................................

Chúng tôi gồm:

1. …………………………. Chức vụ: …………………………… Đơn vị ..........

2. …………………………. Chức vụ: …………………………… Đơn vị ..........

3. …………………………. Chức vụ: …………………………… Đơn vị ..........

4. …………………………. Chức vụ: …………………………… Đơn vị ..........

Với sự chứng kiến của:

a) Ông (bà): .........................................................................................................

Quốc tịch: ............................................................................................................

Địa chỉ: ...............................................................................................................

Nghề nghiệp: .......................................................................................................

Giấy CMND (hoặc hộ chiếu) số: …………….. Ngày cấp: ……… Nơi cấp: .......

b) Ông (bà):..........................................................................................................

Địa chỉ: ...............................................................................................................

Nghề nghiệp: .......................................................................................................

Giấy CMND (hoặc hộ chiếu) số: …………….. Ngày cấp: ……… Nơi cấp: .......

Chứng nhận rằng: 2 ..............................................................................................

Biên bản kết thúc vào hồi ….. giờ ….. tháng ….. năm .........................................

Biên bản được lập thành ….. bản; mỗi bản gồm ….. trang không tách rời; có nội

dung và có giá trị như nhau.

Đã giao cho ............................................................................................. 01 bản.

Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng

ký vào biên bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có) 3 ............................................................................

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TIÊU HỦY

(Ký, ghi rõ họ tên)

____________

1. Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.

2. Ghi cụ thể quá trình tiến hành tiêu hủy.

3. Những người có ý kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý kiến của mình,

lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 1117 Lượt xem: 173514
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 205 Lượt xem: 118474
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 77 Lượt xem: 83084
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 342 Lượt xem: 73854
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 184 Lượt xem: 54264
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 47 Lượt xem: 48674
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 62 Lượt xem: 45291