Tài liệu

MẪU BIÊN BẢN LẤY LỜI KHAI

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 6044     Tải về: 3     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu MẪU BIÊN BẢN LẤY LỜI KHAI - tài liệu, sách iDoc.VnMẪU BIÊN BẢN LẤY LỜI KHAI,Tài liệu tham khảo các biểu mẫu thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội tỉnh Bình Phước ban hành kèm…
background image

Đơn điều tra TÊNLĐ 

 

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM   

 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phc 

 

BIÊN BẢN LẤY LỜI KHAI 

Hồi….….giờ……ngày….…tháng …….năm…. 

Tại…………………………………………………………………………... 

Tôi……………………….……….; Chức vụ……………………………………… 

Và ông/ bà ………………………..; Chức vụ …………………………………….. 

 

Tiến hành lấy tờ khai của: 

Ông/ bà:……………………… …………………………; Nam/ nữ………………. 

Tên gọi khác……………………………………………………………………. 

Sinh ngày……………..tháng…………….năm ……………tại:………… ……… 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………… ………........................... 

……………………………………………………………………………………… 

Chỗ ở:…………………………… …………………………………………… 

Nghề nghiệp:…………………… ………………………………………………….. 

Làm việc tại:……………………… ………………………..................................... 

Giấy chứng minh nhân dn (hoặc hộ chiếu) số…………………………………… 

background image

cấp ngày……… tháng…………… năm………. Nơi cấp………………. 

Mối quan hệ với ngưới bị tai nạn:…………………………………… …………… 

Tư cách ngưới khai: Ngưới bị tai nạn/ người lm chứng/ người có liên quan đến vụ 

tai nạn lao động  

Ông/bà……………………. Đ được giải thích quyền và nghĩa vụ của mình theo tư 

quy  như  của  pháp  luật  và  ký  tên  xác  nhận  dưới  đây:………… 

………………......................………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

HỎI VÀ ĐÁP 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………Việc  lấy  tờ  khai  kết  thc  hồi………giờ  …..ngy………thng 

……..năm………….. 

Bin  bản  ny  đ  được  đọc  cho  người  khai  nghe,  công  nhận  đúng  và  ký  tên  xc  nhận 

đưới đây. 

   NGƯỜI KHAI 

 

 

 

 

ĐẠI  DIỆN  NGƯỜI  LẤY  TỜ 

KHAI 

(ký, ghi rõ họ tên)   

 

 

                ( Ký, ghi rõ họ tên và chức vụ) 

 

MẪU BIÊN BẢN LẤY LỜI KHAI

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định 20 /2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 854 Lượt xem: 146848
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 159 Lượt xem: 99986
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 256 Lượt xem: 61644
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 54 Lượt xem: 60365
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 181 Lượt xem: 47495
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 54 Lượt xem: 39611
Mẫu tờ trình mua sắm tài sản Lượt tải: 18 Lượt xem: 30103