Tài liệu

MẪU BIÊN BẢN LẤY LỜI KHAI

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 8343     Tải về: 8     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu MẪU BIÊN BẢN LẤY LỜI KHAI - tài liệu, sách iDoc.Vn
MẪU BIÊN BẢN LẤY LỜI KHAI
Tài liệu tham khảo các biểu mẫu thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định 20 /2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh
Nội dung trích xuất từ tài liệu
Microsoft Word - quyet dinh 20 17.doc

Đơn điều tra TÊNLĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phc

BIÊN BẢN LẤY LỜI KHAI

Hồi….….giờ……ngày….…tháng …….năm….

Tại…………………………………………………………………………...

Tôi……………………….……….; Chức vụ………………………………………

Và ông/ bà ………………………..; Chức vụ ……………………………………..

Tiến hành lấy tờ khai của:

Ông/ bà:……………………… …………………………; Nam/ nữ……………….

Tên gọi khác…………………………………………………………………….

Sinh ngày……………..tháng…………….năm ……………tại:………… ………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………… ………...........................

………………………………………………………………………………………

Chỗ ở:…………………………… ……………………………………………

Nghề nghiệp:…………………… …………………………………………………..

Làm việc tại:……………………… ……………………….....................................

Giấy chứng minh nhân dn (hoặc hộ chiếu) số……………………………………

cấp ngày……… tháng…………… năm………. Nơi cấp……………….

Mối quan hệ với ngưới bị tai nạn:…………………………………… ……………

Tư cách ngưới khai: Ngưới bị tai nạn/ người lm chứng/ người có liên quan đến vụ

tai nạn lao động

Ông/bà……………………. Đ được giải thích quyền và nghĩa vụ của mình theo tư

quy như của pháp luật và ký tên xác nhận dưới đây:…………

………………......................………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

HỎI VÀ ĐÁP

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………Việc lấy tờ khai kết thc hồi………giờ …..ngy………thng

……..năm…………..

Bin bản ny đ được đọc cho người khai nghe, công nhận đúng và ký tên xc nhận

đưới đây.

NGƯỜI KHAI ĐẠI DIỆN NGƯỜI LẤY TỜ

KHAI

(ký, ghi rõ họ tên) ( Ký, ghi rõ họ tên và chức vụ)

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 1119 Lượt xem: 173734
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 205 Lượt xem: 118653
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 77 Lượt xem: 83151
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 342 Lượt xem: 74061
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 184 Lượt xem: 54283
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 47 Lượt xem: 48698
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 62 Lượt xem: 45315