Tài liệu

MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA TÌNH TRẠNG HƯ HỎNG CỦA TRANG THIẾT BỊ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 37622     Tải về: 1     Lượt mua: 1     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA TÌNH TRẠNG HƯ HỎNG CỦA TRANG THIẾT BỊ - tài liệu, sách iDoc.VnMẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA TÌNH TRẠNG HƯ HỎNG CỦA TRANG THIẾT BỊ,BIÊN BẢN KIỂM TRA TÌNH TRẠNG HƯ HỎNG CỦA TRANG THIẾT BỊ (Ban hành kèm theo Quyết định số 6129 /QĐ-BGDĐT ngày 29 /12 / 2010 của Bộ trưởng…
background image

BIÊN BẢN KIỂM TRA TÌNH TRẠNG HƯ HỎNG CỦA TRANG THIẾT BỊ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 6129 /QĐ-BGDĐT ngày 29 /12 / 2010 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

VĂN PH

ÒNG 

-------- 

CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập 

- Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

BIÊN BẢN KIỂM TRA

(1) 

TÌNH TRẠNG HƯ HỎNG CỦA TRANG THIẾT BỊ 

Tên trang thiết bị

(2):………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….… 

Tại

(3):……………nhà: …………………………………………………………..……. 

Họ và tên người sử dụng:……………………………...Đơn vị:……………………… 

Kết quả kiểm tra

(4):………………..………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….……… 

.……………………………………………………………………………………… 

Hướng khắc phục

(5):…………………………………………………………..………. 

………………………………………………………………………………………… 

….……………………………………………………………………………………… 

…….…………………………………………………………………………………… 

MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA TÌNH TRẠNG HƯ HỎNG CỦA TRANG THIẾT BỊ

BIÊN BẢN KIỂM TRA TÌNH TRẠNG HƯ HỎNG CỦA TRANG THIẾT BỊ (Ban hành kèm theo Quyết định số 6129 /QĐ-BGDĐT ngày 29 /12 / 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 852 Lượt xem: 145729
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 159 Lượt xem: 99506
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 251 Lượt xem: 61248
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 53 Lượt xem: 58206
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 181 Lượt xem: 47305
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 54 Lượt xem: 39367
Mẫu tờ trình mua sắm tài sản Lượt tải: 18 Lượt xem: 29873