Tài liệu

Mẫu biên bản hội nghị thôn xóm về việc bình xét hộ thoát nghèo, hộ nghèo mới

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1517     Tải về: 0     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu Mẫu biên bản hội nghị thôn xóm về việc bình xét hộ thoát nghèo, hộ nghèo mới - tài liệu, sách iDoc.Vn
Mẫu biên bản hội nghị thôn xóm về việc bình xét hộ thoát nghèo, hộ nghèo mới
Tài liệu tham khảo Mẫu biên bản hội nghị thôn xóm về việc bình xét hộ thoát nghèo, hộ nghèo mới
Nội dung trích xuất từ tài liệu
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc __________________

Tỉnh (thành phố) . . . . .. . . . . . .. Huyện (thị) . . . .. . . . . .. . . . .. . Xã (phường) . .. . . . . . . . . . .. . . Thôn (xóm); . . . . . .. . . . . .. . . .

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ THÔN/XÓM V/v bình xét hộ thoát nghèo, hộ nghèo mới

----------------- Hội nghị họp vào hồi . . . . . . . . . . giờ. .. . phút, ngày....... tháng . .. . năm .... Địa điểm: .. . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . Thành phần bao gồm: . .. . . .... người (có danh sách). - Đại diện Thôn, đoàn thể: 1. . . . . . . . .. . . . 2. . .. . . . . . . .... Số hộ gia đình đại diện có mặt: . . . .... hộ Chủ trì : . . . . .. . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .... Chức vụ: . . . . . . . .. . . . . . . Thư ký: . . . .. . . . . .. . . . . . . . ..

Nội dung họp 1. Toàn thể hội nghị nghe ông (bà) . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. .. là Trưởng thôn thông qua kết quả cuộc rà soát hộ nghèo năm 200... của thôn (có danh sách kèm theo). 2. Các ý kiến phát biểu thảo luận (ghi lại các ý kiến phát biểu): 3. Hội nghị thống nhất kết luận: a. Những hộ được bình xét thoát nghèo: b. Những hộ được bình xét là hộ nghèo mới:

c. Thông qua danh sách gồm : . . ….. hộ thoát nghèo, hộ nghèo mới Hộ thoát nghèo Hộ nghèo mới

Số TT

Họ tên chủ hộ Mức TN qua rà soát

Kết qủa biểu

quyết

Số TT

Họ tên chủ hộ Mức TN qua rà soát

Kết qủa biểu quyết

d. Các ý kiến chưa nhất trí và kiến nghị: (ghi rõ các ý kiến chưa nhất trí) Hội nghị kết thúc ...... giờ, ....... phút cùng ngày. Biên bản làm thành 02 bản, 01 bản lưu thôn, 01 bản lưu xã.

Thư ký Đại diện hộ

Đại diện đoàn thể Chủ trì (Trưởng thôn)

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ THÔN/XÓM

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 1119 Lượt xem: 173734
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 205 Lượt xem: 118653
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 77 Lượt xem: 83151
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 342 Lượt xem: 74061
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 184 Lượt xem: 54283
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 47 Lượt xem: 48698
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 62 Lượt xem: 45315