Tài liệu

Mẫu biên bản hội nghị thôn xóm về việc bình xét hộ thoát nghèo, hộ nghèo mới

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1207     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu Mẫu biên bản hội nghị thôn xóm về việc bình xét hộ thoát nghèo, hộ nghèo mới - tài liệu, sách iDoc.VnMẫu biên bản hội nghị thôn xóm về việc bình xét hộ thoát nghèo, hộ nghèo mới,Tài liệu tham khảo Mẫu biên bản hội nghị thôn xóm về việc bình xét hộ thoát nghèo, hộ nghèo mới
background image

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

__________________ 

 
Tỉnh (thành phố) . . . . .. . . .  . . .. 

Huyện (thị)  . . . .. . . .  . .. . . . .. .  

Xã (phường) . .. . . . . .  . . . . .. . .  

Thôn (xóm);  . . . . . .. . . . . .. . . .  

 

BIÊN BẢN  HỘI  NGHỊ  THÔN/XÓM 

V/v bình xét hộ thoát nghèo, hộ nghèo mới 

----------------- 

Hội nghị họp vào hồi . . . . . . . . . . giờ. .. .  phút, ngày....... tháng . .. .  năm .... 
Địa điểm:   .. . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 
Thành phần bao gồm: .  .. . . ....  người (có danh sách). 
- Đại diện Thôn, đoàn thể: 

1. . . . . . . . .. . . . 

 

 

 

 

2. . .. . . . . . . .... 

Số hộ gia đình đại diện có mặt:  . . . .... hộ   
Chủ trì  :  . . . . .. . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . ....  Chức vụ: . . . . . . . .. . . . . . . 
Thư ký:  . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. 

 

 

 

 

 

Nội dung họp 

1. Toàn thể hội nghị nghe ông (bà) . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. .. là Trưởng thôn thông 
qua kết quả cuộc rà soát hộ nghèo năm 200...  của thôn (có danh sách kèm theo). 
2. Các ý kiến phát biểu thảo luận (ghi lại các ý kiến phát biểu):  
3. Hội nghị thống nhất kết luận:   
a. Những hộ được bình xét thoát nghèo: 
 
b. Những hộ được bình xét là hộ nghèo mới: 

c. Thông qua danh sách gồm : . . …..  hộ thoát nghèo, hộ nghèo mới 

Hộ thoát nghèo 

Hộ nghèo mới 

Số 

TT 

Họ tên chủ hộ 

Mức TN 

qua rà 

soát 

Kết qủa 

biểu 

quyết 

Số 

TT

Họ tên chủ hộ 

Mức TN 

qua rà soát 

Kết qủa 

biểu quyết 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
d. Các ý kiến chưa nhất trí và kiến nghị: (ghi rõ các ý kiến chưa nhất trí) 
 
Hội nghị kết thúc ...... giờ, ....... phút cùng ngày. Biên bản làm thành 02 bản, 01 bản lưu 
thôn, 01 bản lưu xã.  
 

Mẫu biên bản hội nghị thôn xóm về việc bình xét hộ thoát nghèo, hộ nghèo mới

Tài liệu tham khảo Mẫu biên bản hội nghị thôn xóm về việc bình xét hộ thoát nghèo, hộ nghèo mới

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 852 Lượt xem: 145501
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 159 Lượt xem: 99398
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 250 Lượt xem: 61136
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 53 Lượt xem: 57809
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 181 Lượt xem: 47277
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 54 Lượt xem: 39297
Mẫu tờ trình mua sắm tài sản Lượt tải: 18 Lượt xem: 29801