Tài liệu

Mẫu báo cáo thí nghiệm hóa lý

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3370     Tải về: 7     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 16
Tài liệu Mẫu báo cáo thí nghiệm hóa lý - tài liệu, sách iDoc.VnMẫu báo cáo thí nghiệm hóa lý
KHOA CÔNG NGH HÓA HỌC & THỰC PHẨM
BÁO CÁO THÍ NGHIỆM HÓA LÝ
Họ Tên SV:............................................. ......................MSSV:..........................................
Lớp: ……… Nhóm …… Tổ ……
Ngày TN ………… Buổi ……
GVHD:
BÀI 1: CÂN BẰNG LỎNG LỎNG HỆ HAI CẤU TỬ
Kết quả thí nghiệm
1. Bảng các giá trị ghi nhận được:
Ống số
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
TTphenol
ml
0.6
0.9
1.2
1.5
1.8
2.1
2.4
2.7
3.0
3.3
3.6
TT nước
ml
5.4
5.1
4.8
4.5
4.2
3.9
3.6
3.3
3.0
2.7
2.4
Nhiệt độ
Lần 1
bắt đầu
Lần 2
trong
0
C
Lần 3
Nhiệt độ
Lần 1
bắt đầu
Lần 2
đục
0
C
Lần 3
2. Bảng tính phần trăm khối lượng các chất trong hỗn hợp:
Dùng công thức:
%KL
phenol
=
%KL
nước
=
Ống
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
%phenol
%H
2
O
Điểm:
Đồ thị nhiệt độ thành phần khối lượng của hệ phenol – nước
Vậy: Nhiệt độ tới hạn của hệ:
Thành phần hòa tan tới hạn của hệ:
TRẢ LỜI CÂU HỎI.
KHOA CÔNG NGH HÓA HỌC & THỰC PHẨM
BÁO CÁO THÍ NGHIỆM HÓA LÝ
Họ Tên SV:............................................. ......................MSSV:..........................................
Lớp: ……… Nhóm …… Tổ ……
Ngày TN ………… Buổi ………
GVHD:
BÀI 2: CÂN BẰNG LỎNG RẮN
Kết quả thí nghiệm.
Kết quả thô (chú ý đánh dấu điểm bắt đầu kết tinh):
Ống
1
4
Naphtalen
10
4.5
Diphenylamin
0
5.5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Điểm:
Mẫu báo cáo thí nghiệm hóa lý
Mẫu báo cáo thí nghiệm hóa lý
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3370     Tải về: 7     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 1117 Lượt xem: 173514
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 205 Lượt xem: 118474
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 77 Lượt xem: 83084
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 342 Lượt xem: 73854
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 184 Lượt xem: 54264
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 47 Lượt xem: 48674
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 62 Lượt xem: 45291