Tài liệu

Mẫu báo cáo thí nghiệm hóa lý

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3172     Tải về: 5     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 16
Tài liệu Mẫu báo cáo thí nghiệm hóa lý - tài liệu, sách iDoc.VnMẫu báo cáo thí nghiệm hóa lý,Mẫu báo cáo thí nghiệm hóa lý
KHOA CÔNG NGH HÓA HỌC & THỰC PHẨM
BÁO CÁO THÍ NGHIỆM HÓA LÝ
Họ Tên SV:............................................. ......................MSSV:..........................................
Lớp: ……… Nhóm …… Tổ ……
Ngày TN ………… Buổi ……
GVHD:
BÀI 1: CÂN BẰNG LỎNG LỎNG HỆ HAI CẤU TỬ
Kết quả thí nghiệm
1. Bảng các giá trị ghi nhận được:
Ống số
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
TTphenol
ml
0.6
0.9
1.2
1.5
1.8
2.1
2.4
2.7
3.0
3.3
3.6
TT nước
ml
5.4
5.1
4.8
4.5
4.2
3.9
3.6
3.3
3.0
2.7
2.4
Nhiệt độ
Lần 1
bắt đầu
Lần 2
trong
0
C
Lần 3
Nhiệt độ
Lần 1
bắt đầu
Lần 2
đục
0
C
Lần 3
2. Bảng tính phần trăm khối lượng các chất trong hỗn hợp:
Dùng công thức:
%KL
phenol
=
%KL
nước
=
Ống
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
%phenol
%H
2
O
Điểm:
Đồ thị nhiệt độ thành phần khối lượng của hệ phenol – nước
Vậy: Nhiệt độ tới hạn của hệ:
Thành phần hòa tan tới hạn của hệ:
TRẢ LỜI CÂU HỎI.
Liên hệ quảng cáo

KHOA CÔNG NGH HÓA HỌC & THỰC PHẨM
BÁO CÁO THÍ NGHIỆM HÓA LÝ
Họ Tên SV:............................................. ......................MSSV:..........................................
Lớp: ……… Nhóm …… Tổ ……
Ngày TN ………… Buổi ………
GVHD:
BÀI 2: CÂN BẰNG LỎNG RẮN
Kết quả thí nghiệm.
Kết quả thô (chú ý đánh dấu điểm bắt đầu kết tinh):
Ống
1
4
Naphtalen
10
4.5
Diphenylamin
0
5.5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Điểm:
Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Mẫu báo cáo thí nghiệm hóa lý

Mẫu báo cáo thí nghiệm hóa lý

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 3172     Tải về: 5     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 984 Lượt xem: 167445
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 173 Lượt xem: 112747
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 65 Lượt xem: 79459
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 297 Lượt xem: 69708
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 183 Lượt xem: 52978
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 58 Lượt xem: 44269
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 26 Lượt xem: 40990