Thành viên idoc2012

MẪU BÁO CÁO NHANH TỔNG KẾT NĂM HỌC

- 05/08/2013
Chia sẻ
/7 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (7 trang)
Thành viên idoc2012

MẪU BÁO CÁO NHANH TỔNG KẾT NĂM HỌC

- 05/08/2013
1,674
Báo lỗi

PHÒNG GD – ĐT CAM LỘ TRƯỜNG MN HOA MAI Số /BC – MN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Cam Nghĩa, ngày 12 tháng 4 năm 2011 BÁO CÁO NHANH TỔNG KẾT NĂM HỌC 2010 -2011 I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC: 1. Công tác tham mưu và xây dựng văn bản chỉ đạo của địa phương để thực hiện sự chỉ đạo của trung ương về phát triển giáo dục mầm non: Trường làm tốt công tác tham mưu cho địa phương về phát triển giáo dục của nhà trường. Vì vậy trong năm học này địa phương đã đã có những văn bản chỉ đạo về phát triển giáo dục của mầm non, như: +Nghị quyết đại hội của đảng bộ lần thứ x nhiệm kỳ 2010 -2015. +Nghị quyết của HĐGD xã về chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 -2011 +Kế hoạch xây dựng trường học thân thiện, học

Nội dung

PHÒNG GD – ĐT CAM LỘ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN HOA MAI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số /BC – MN

Cam Nghĩa, ngày 12 tháng 4 năm 2011

BÁO CÁO NHANH TỔNG KẾT

NĂM HỌC 2010 -2011

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC:

1. Công tác tham mưu và xây dựng văn bản chỉ đạo của địa phương để thực hiện sự chỉ

đạo của trung ương về phát triển giáo dục mầm non:

Trường làm tốt công tác tham mưu cho địa phương về phát triển giáo dục của nhà

trường. Vì vậy trong năm học này địa phương đã đã có những văn bản chỉ đạo về phát triển

giáo dục của mầm non, như:

+Nghị quyết đại hội của đảng bộ lần thứ x nhiệm kỳ 2010 -2015.

+Nghị quyết của HĐGD xã về chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 -2011

+Kế hoạch xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực của BCĐ

“XDTHTT,HSTC”.

2. Kết quả thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua:

Năm học 2010 -2011 trường tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “hai không”,

cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cuộc vận động “mỗi

thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

-Vào đầu năm học trường tiến hành xây dựng kế hoạch thực hiện các cuộc vận động,

xây dựng các tiêu chí cho CBGV phấn đấu và cũng là trong những tiêu chí xét thi đua trong

từng học kỳ, cuối năm học, tổ chức cho mỗi CBGV đăng ký việc làm phù hợp với công

việc được giao.

-Tất cả các cuộc vận động đó được tiến hành theo hình thức lồng ghép, đan xen .

Nhiều giáo viên tích cực chịu khó để thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy.

*Cuộc vận đông “Học tập và làm theo tấm gương đạo đưc Hồ Chí Minh”

+ Tổ chức nói chuyện với trẻ về việc làm ,hành động của Bác đối với các em

nhỏ qua các ngày lễ hội như: (Tết trung thu), Lồng ghép vào các hoạt động trong ngày để

dạy trẻ theo chủ đề.

+ Trường tham gia học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do ngành và

Đảng bộ x• Cam Nghĩa tổ chức, truyên truyền sâu rộng trong đội ngũ giáo viên qua các buổi

bồi dưỡng chuyên môn, họp hội đồng sư phạm .Trong năm học vừa qua đ• triễn khai cho

CB, Đảng viên viết bài thu hoạch 4 năm thực hiện cuộc vận động nộp Đảng bộ cơ sở các bài

viết có chất lượng cao.

+Xử lý nghiêm minh đối với những giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo . Giáo viên

phải hết lòng thương yêu, đối xử công bằng với trẻ thực sự là người mẹ hiền thứ 2 của trẻ .

*Cuộc vận động : “Hai không với 4 nội dung ” “mỗi thầy giỏo, cụ giỏo là một tấm

gương đạo đức, tự học và sỏng tạo”.

+ Nhà trường xây dựng kế hoạch cụ thể, sát với điều kiện của nhà trường, tổ chức

thực hiện đến tổ chuyên môn, từng giáo viên .

+ Nhà trường vào đầu năm học tổ chức khảo sát chất lượng đầu vào để nắm chắc tình

hình chất lượng trẻ nhằm có biện pháp chỉ đạo thích hợp và đánh giá chất lượng học kỳ I,

bằng hình thức thành lập ban đánh giá chéo lớp để lấy kết quả thực chất.

+ Thực hiện tốt việc giảng dạy trên lớp, tăng cường phát huy tính tích cực của

trẻ.

+ Thực hiện tốt việc kiểm tra thường xuyên và định kỳ.

+ Chỉ đạo kiểm tra việc cân trẻ và chấm biểu đồ bằnh phần mềm quản lý báo

cáo kết quả chính xác, đúng thực chất.

+ Thực hiện thi đua thực chất cho mỗi cá nhân trong đơn vị hàng tháng, kỳ, để

bình xét danh hiệu thi đua cá nhân công khai trong họp hội đồng.*Kết quả triển khai thực

hiện các cuộc vận động:

+ Mỗi CBGV luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn để hoàn thành

tốt các nhiệm vụ được giao, sống giản dị, yêu nghề mến trẻ, tận tâm với công việc. Tham gia

tích cực và đạt kết quả cao trong các phong trào thi đua do nhà trường và các tổ chức đoàn

thể phát động, điển hình trong phong trào thi đua có cô giáo Nguyễn Thị Liễu , Nguyễn Thị

Tình,Hoàng Thị Kim Chi, Lê Thị Lài , Hoàng Thị Thông, Nguyễn thị Loan.

+ Có ý thức tự học, tự nghiên cứu nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và

đạo đức nhà giáo.

+ Nhà trường thực hiện nghiêm túc yêu cầu: Dạy thực chất, đánh giá thực chất mọi

họat động của nhà trường, thực hiện nghiêm túc “3 công khai” “4 kiểm tra” đến tận từng

giáo viên phụ huynh thông qua bảng thông báo của nhà trường. Vì vậy trong năm học qua

không có vấn đề thắc mắc của phụ huynh xảy ra, luôn khen thưởng, động viên kịp thời

những giáo viên đạt thành tích cao trong các phong trào.

Qua một năm thực hiện vẫn còn một số sai sót đã được chấn chính kịp thời

trong các cuộc họp, không để xảy ra tiêu cực.

* Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực:

- Nhà trường đã xây dựng kế hoạch thực hiện trong năm học 2010 -2011, Trong kế

hoạch đã chú trọng điểm nhấn để thực hiện trong năm, đó là “công trình vệ sinh, nước sạch”,

“rèn kỹ năng sống cho trẻ”.

- Tổ chức họp ban chỉ đạo và hướng dẫn cho các thành viên xây dựng kế hoạch theo

từng tiêu chí đã được phân công.

- Làm tốt công tác XHH GD để Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng CSVC, môi

trường thân thiện.

- BCĐ có trách nhiệm phối hợp với nhà trường để tổ chức cho CBGV thực hiện tốt

phong trào.

*Kết quả thực hiện phong trào:

Phong trào XDTHTT đ• nhận được sự đồng thuận của Đảng uỷ, chính quyền địa phương,

của ban đại diện cha mẹ học sinh và các tổ chức chính trị trên địa bàn.

Hầu hết cán bộ giáo viên trong nhà trường nhận thức khá đầy đủ nội dung của phong

trào năm học, mong muốn đẩy mạnh thực hiện để trẻ được học trong môi trường hiện đại,an

toàn và thân thiện.

Từng bước xây dựng cảnh quan, môi trường “Xanh - Sạch - đẹp- an toàn ” cụ thể +Xây

đựoc 40 m tường rào cụm Thượng Nghĩa,

+ Trồng được 300 cây phân tán 25 cây bóng mát và các loại hoa cây cảnh đẹp cho tất cả các

lớp gắn vào tiêu chí thi đua hàng tháng.

+Phát động nhà bếp trồng và thiết kế vườn rau đẹp đảm bảo chất lượng mùa nào rau nấy

cung cấp thêm rau sạch 2 bếp và giúp GVcho trẻ tham quan học tập.

+Xây dựng bể chơI cát nước cụm TT

+Phối kết hợp x• đoàn để làm công trình xây đá dưới gốc cây cho trẻ chơi mà học.

+Phối hợp trường Tụn Thất Thuyết đổ đất cụm T T

+Đảm bảo nguồn nước sạch sử dụng cho trẻ, có bếp ăn một chiều hợp vệ sinh, thực hiện

nghiêm túc việc ký kết hợp đồng với các cửa hàng có uy tính tại địa phương cung cấp thực

phẩm sạch cho nhà bếp.

+Triễn khai GV sưu tầm sáng tác các bài thơ, ca dao, trò chơI dân gian để tổ chức lồng ghép

vào các hoạt động hàng ngày cho trẻ.Cụ thể sáng tác 20 bài thơ, ca dao, tổ chức 72 lượt/10

lớp chơI các trò chơI dân gian có chụp ảnh lưu lại.

+ Triễn khai cho GV tổ chức cho trẻ tham quan đình làng, nghĩa trang liệt sỹ nhân

ngày 22/12 để trẻ biết được các di tích LS ở để phương.

+ Công trình vệ sinh khép kín máng rữa tay ngoài trời đựoc sữ dụng thường xuyên sạch sẽ

có đủ nước sạch cho 100% trẻ sữ dụng , các thiết bị đồ dùng vệ sinh phù hợp với trẻ. Đa số

giáo viên thực hiện nghiêm túc việc chăm sóc sức khoẻ và giáo dục thói quen nề nếp vệ sinh

cho trẻ.

- Giỏo viờn đó chỳ trọng việc rốn kỹ năng sống cho trẻ thụng qua cỏc hoạt động, mọi lỳ mọi

nơi, vỡ vậy qua kiểm tra trẻ đó cú những kỹ năng sống khỏ tốt.

- Đầu tư 450.000/lớp để cho giỏo viờn trang trớ tạo mụi trường học tập cho trẻ, giỏo viờn

đó sưu tầm trũ chơi, ca dao, đồng dao, bài hỏt dõn gian, hỡnh ảnh Bỏc Hồ với thiếu nhi xõy

dựng ở cỏc gúc dành cho trẻ, tổ chức trồng hoa ở lớp học, gúc thiờn nhiờn.

+ Kết quả qua hội thi xõy dựng mụi trường học tập cho trẻ 2 đợt:

Đợt II: cú 6 lớp đạt loại giỏi , 3 lớp khỏ, 1 lớp TB

ĐợtII: cú 7 lớp đạt loại giỏi, 3 lớp đạt loại khỏ.

+ Kết quả kiểm tra cấp huyện đạt số điểm 91,5 xếp loại xuất sắc.

Tổng kinh phớ : 38.000.000đ

Tồn tại:

- Báo cáo số liệu cân lần 1 và số lượng cuối tháng một số lớp thiếu chính xác

- 2 bếp chưa tu sũa nâng cấp do chưa có nguồn vốn.

-Việc khám SK lần II cho trẻ còn chậm so KH do trạm xá sắp xếp thời gian chưa kịp KH đề

ra

Đề xuất : L•nh đạo PGD quan tâm hỗ trợ đồ chơi và kinh phí cho trường xây nhà

bếp

3.Quy mô phát triển GDMN:

Quy mô trường lớp vẫn ổn định, số trẻ huy động đến lớp mẫu giáo tăng so với năm

học trước.

- Nhà trẻ: Gồm có 01 nhóm trẻ tại trung tâm (so với năm học trước không tăng) và

2 nhóm gia đình tại thôn Cu Hoan và Bảng Sơn 3

- Số trẻ huy động: 30/153 cháu đạt tỷ lệ 19,6%

Cụ thể từng độ tuổi:

1 tuổi: 06 cháu

2 tuổi: 24 cháu

So với đầu năm số trẻ tăng 15 cháu

So với kế hoạch đạt 93,8%

So với năm học trước tăng 1,6%

- Mẫu giáo: Gồm có 9 lớp

Số trẻ huy động: 202/212 cháu đạt tỷ lệ 95,3%

Cụ thể từng độ tuổi:

+ 3 tuổi: 58 /66 cháu đạt tỷ lệ 87,9

+ 4 tuổi: 63/66 cháu đạt tỷ lệ 95,5%

+ 5 tuổi: 81/81 cháu đạt tỷ lệ 100%

So với đầu năm tăng 35 cháu

So với kế hoạch vượt 0,7%

So với năm học trước tăng 1,6%

- Số lớp mẫu giáo 5 tuổi: Gồm có 4 lớp chia độ tuổi, số lượng trẻ huy động đến lớp

đạt 100%

- Tỷ lệ chuyên cần: + Trẻ 5 tuổi đạt 97%

+ Trẻ ở các độ tuổi khác đạt 95%

* Biện pháp thực hiện:

+CBGV – NV nhiệt tình năng nổ trông công tác chăm sóc giáo dục trẻ, rèn nề nếp

thói quen tốt, có sự dầu tư đổi mới phương pháp dạy học, biết ứng dụng công nghệ thông tin

trong công tác quản lý và giảng dạy có 9 GV soạn bài bằng máy và có 3 GV dạy trẻ trên

máy với các hoạt động phù hợp( Tình, Chi, Hoàng Anh) 1 GV đạt giỏi cấp tỉnh( Liễu).

+Huy động được ủng hộ tích cực của hội cha mẹ học sinh xây dựng cảnh quan môi

trường ngày càng xanh, sạch, đẹp và thân thiện.

+Huy động nguồn vốn phụ huynh để hoàn thành 1 số hạng mục bên trong về công tác

XDTCQG.

+ Cây xanh cây bóng mát phát triển đều các khu vực lẽ tạo MT xanh-sạch -đẹp.

II.NHỮNG HẠN CHẾ VƯỚNG MẮC:

- Chưa thành lập được các nhóm trẻ gia đình ở tất cả các thôn , số lượng huy động

đến nhà trẻ chưa đạt theo chỉ tiêu đề ra.

-GV chưa năng động sáng tạo trong việc thực hiện CTMN

- Chưa XD TCQG lý do 2 nhà bếp chưa nâng cấp do kinh phí địa phương và huyện

không đầu tư.

- Công trình vệ sinh ở các điểm lẽ xây dựng chưa đảm bảo theo đúng quy cách, nước

rửa phải xin ở nhà dân nên gặp nhiều khó khăn

* Nguyên nhân: Là do phụ huynh đa số làm nghề nông, mức thu nhập thấp, gữi con

ở nhóm trẻ gia đình phải đóng góp học phí cao nên phụ huynh không gữi, thiếu phòng học

để đón trẻ vào học tại trường

Giáo viên thực hiện chương trình cải cách đã lâu năm, khi chuyển qua đổi mới hình

thức giáo viên chưa thoát khỏi chương trình cải, hơn nữa do hạn chế về năng lực.

Do các công trình vệ sinh xây dựng trước đây không đảm bảo theo dúng quy cách,

nhà trường có kế hoạch tu sửa nhưng chưa có kinh phí

III. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT PHÒNG GD&ĐT :

- Chuyên môn phòng tổ chức các lớp tập huấn về ứng dụng CNTT cho CBQL và giáo

viên.

- Có kế hoạch đầu tư cho trường xây dựng trường chuẩn cụ thể:

+Xây cụm tại thôn bảng Sơn để quy hoạch rút bớt cụm

+XD thêm 2 lớp học nhà trẻ ở 2 cụm Thượng Nghĩa và TT.

+Xây dựng nâng cấp 2 nhà bếp 2 cụm bán trú và 100m tuờng rào cụm TT

- Hổ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho các lớp.

HIỆU TRƯỞNG

-

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang