Tài liệu

MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2099     Tải về: 4     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 7
Tài liệu MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP - tài liệu, sách iDoc.VnMẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP,MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP (Kèm theo Thông tư liên tịch số 01/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10 tháng 01 năm 2011…
background image

MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 

(Kèm theo Thông tư liên tịch số 01/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Bộ 

Lao động-Thương binh và Xã hội-Bộ Y tế) 

ĐỊA PHƯƠNG: ……………

 

DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ: 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố ……………… 

BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG 

Kỳ báo cáo: ………………… năm ………….. 

Tên

1: ....................................................................................................................................  

Nghề nghiệp sản xuất kinh doanh

2: ....................................................................................  

Loại hình

3: ............................................................................................................................  

Cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý

4: .................................................................................  

Địa chỉ: (Số nhà, đường phố, quận, huyện, thị xã) ...............................................................  

TT 

Các chỉ tiêu trong kỳ báo cáo 

ĐVT 

Số 

liệu 

Lao động  

  

  

1.1. Tổng số lao động  

Người 

  

- Trong đó: Tổng số lao động nữ 

Người 

  

1.2. Số Lao động trực tiếp  

Người 

  

background image

- Trong đó: 

+ Tổng số lao động nữ 

Người 

  

  

+  Lao  động  làm  việc  trong  điều  kiện  nặng  nhọc,  độc  hại, 

nguy hiểm (điều kiện lao động loại IV, V, VI)  

Người 

  

Tai nạn lao động  

  

  

- Tổng số vụ tai nạn lao động  

Vụ 

  

+ Trong đó, số vụ có người chết 

Vụ 

  

- Tổng số người bị tai nạn lao động  

Người 

  

+ Trong đó, số người chết vì tai nạn lao động  

Người  

  

-  Tổng  chi  phí  cho  tai  nạn  lao  động  (cấp  cứu,  điều  trị,  trả 

tiền lương trong ngày nghỉ, bồi thường, trợ cấp …)  

Triệu 

đồng 

  

- Thiệt hại về tài sản (tính bằng tiền) 

Triệu 

đồng 

  

- Số ngày công nghỉ vì tai nạn lao động  

Ngày  

  

Bệnh nghề nghiệp  

  

  

- Tổng số người bị bệnh nghề nghiệp cộng dồn tại thời điểm 

báo cáo  

Người  

  

background image

Trong đó, số người mắc mới bệnh nghề nghiệp  

Người  

  

- Số ngày công nghỉ vì bệnh nghề nghiệp  

Ngày  

  

- Số người phải nghỉ trước tuổi hưu vì bệnh nghề nghiệp  

Người  

  

-  Tổng  chi  phí  cho  người  bị  bệnh  nghề  nghiệp  phát  sinh 

trong  năm  (Các  khoản  chi  không  tính  trong  kế  hoạch  an 

toàn  -  vệ  sinh  lao  động  như:  điều  trị,  trả  tiền  lương  trong 

ngày nghỉ, bồi thường, trợ cấp …) 

Triệu 

đồng 

  

Kết quả phân loại sức khỏe của người lao động  

  

  

+Loại I 

Người  

  

+ Loại II 

Người  

  

+ Loại III 

Người  

  

+ Loại IV 

Người  

  

+ Loại V 

Người  

  

Huấn luyện về an toàn - vệ sinh lao động 

  

  

- Tổng số người sử dụng lao động được huấn luyện/ tổng số 

người sử dụng lao động hiện có 

Người/ 

người  

  

-  Tổng  số  cán  bộ  an  toàn  -  vệ  sinh  lao  động  được  huấn 

luyện/Tổng số cán bộ an toàn - vệ sinh lao động hiện có 

Người/ 

người  

  

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP (Kèm theo Thông tư liên tịch số 01/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội-Bộ Y tế)

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 854 Lượt xem: 146848
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 159 Lượt xem: 99986
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 256 Lượt xem: 61644
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 54 Lượt xem: 60365
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 181 Lượt xem: 47495
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 54 Lượt xem: 39611
Mẫu tờ trình mua sắm tài sản Lượt tải: 18 Lượt xem: 30103