Tài liệu

MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2820     Tải về: 4     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 7
Tài liệu MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP - tài liệu, sách iDoc.Vn
MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP (Kèm theo Thông tư liên tịch số 01/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội-Bộ Y tế)
Nội dung trích xuất từ tài liệu
Microsoft Word - thong tu 01 - 1.doc

MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

(Kèm theo Thông tư liên tịch số 01/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Bộ

Lao động-Thương binh và Xã hội-Bộ Y tế)

ĐỊA PHƯƠNG: ……………

DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ:

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố ………………

BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Kỳ báo cáo: ………………… năm …………..

Tên1: ....................................................................................................................................

Nghề nghiệp sản xuất kinh doanh2: ....................................................................................

Loại hình3: ............................................................................................................................

Cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý4: .................................................................................

Địa chỉ: (Số nhà, đường phố, quận, huyện, thị xã) ...............................................................

TT Các chỉ tiêu trong kỳ báo cáo ĐVT Số

liệu

Lao động

1.1. Tổng số lao động Người

- Trong đó: Tổng số lao động nữ Người

1

1.2. Số Lao động trực tiếp Người

- Trong đó:

+ Tổng số lao động nữ

Người

+ Lao động làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại,

nguy hiểm (điều kiện lao động loại IV, V, VI)

Người

Tai nạn lao động

- Tổng số vụ tai nạn lao động Vụ

+ Trong đó, số vụ có người chết Vụ

- Tổng số người bị tai nạn lao động Người

+ Trong đó, số người chết vì tai nạn lao động Người

- Tổng chi phí cho tai nạn lao động (cấp cứu, điều trị, trả

tiền lương trong ngày nghỉ, bồi thường, trợ cấp …)

Triệu

đồng

- Thiệt hại về tài sản (tính bằng tiền) Triệu

đồng

2

- Số ngày công nghỉ vì tai nạn lao động Ngày

Bệnh nghề nghiệp 3

- Tổng số người bị bệnh nghề nghiệp cộng dồn tại thời điểm

báo cáo

Người

Trong đó, số người mắc mới bệnh nghề nghiệp Người

- Số ngày công nghỉ vì bệnh nghề nghiệp Ngày

- Số người phải nghỉ trước tuổi hưu vì bệnh nghề nghiệp Người

- Tổng chi phí cho người bị bệnh nghề nghiệp phát sinh

trong năm (Các khoản chi không tính trong kế hoạch an

toàn - vệ sinh lao động như: điều trị, trả tiền lương trong

ngày nghỉ, bồi thường, trợ cấp …)

Triệu

đồng

Kết quả phân loại sức khỏe của người lao động

+Loại I Người

+ Loại II Người

+ Loại III Người

+ Loại IV Người

4

+ Loại V Người

Huấn luyện về an toàn - vệ sinh lao động

- Tổng số người sử dụng lao động được huấn luyện/ tổng số

người sử dụng lao động hiện có

Người/

người

5

- Tổng số cán bộ an toàn - vệ sinh lao động được huấn

luyện/Tổng số cán bộ an toàn - vệ sinh lao động hiện có

Người/

người

- Tổng số an toàn - vệ sinh viên được huấn luyện/Tổng số

ATVSV hiện có

Người/

người

- Số người lao động được cấp thẻ an toàn/Tổng số người lao

động làm nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an

toàn - vệ sinh lao động

Người/

người

- Tổng số người lao động được huấn luyện Người

- Tổng chi phí huấn luyện: (Chi phí này nằm trong Chi phí

tuyên truyền, huấn luyện nêu tại Điểm 10)

Triệu

đồng

Máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về AT-VSLĐ

- Tổng số Cái

6

- Trong đó: +Số đã được đăng ký

+ Số đã được kiểm định

Cái

Cái

Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

- Số giờ làm thêm bình quân/ngày, người Giờ

7

- Số ngày làm thêm bình quân/6 tháng (hoặc cả năm)/ 1

người

Ngày

Bồi dưỡng chống độc hại bằng hiện vật 8

- Tổng số người Ngày

- Tổng chi phí (Chi phí này nằm trong Chi phí chăm sóc

sức khỏe nêu tại Điểm 10)

Triệu

đồng

Tình hình đo đạc môi trường lao động

- Số mẫu đo môi trường lao động Mẫu

- Số mẫu không đạt tiêu chuẩn Mẫu

9

- Số mẫu không đạt tiêu chuẩn cho phép/Tổng số mẫu đo

+ Nhiệt độ

+ Bụi

+ Ồn

+ Rung

+ Hơi khí độc

+ …

Mẫu/mẫu

Chi phí thực hiện kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động

- Các biện pháp kỹ thuật an toàn Triệu

đồng

- Các biện pháp kỹ thuật vệ sinh Triệu

đồng

10

- Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân Triệu

đồng

- Chăm sóc sức khỏe người lao động Triệu

đồng

- Tuyên truyền, huấn luyện Triệu

đồng

- Chi khác Triệu

đồng

….., ngày … tháng … năm ...

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

____________

Hướng dẫn cách ghi:

- Tên (1) và ngành nghề kinh doanh (2): Ghi theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh

doanh

- Loại hình doanh nghiệp (3): Ghi theo đối tượng áp dụng của Thông tư này, cụ thể:

o Doanh nghiệp nhà nước

o Công ty Trách nhiệm hữu hạn/ Công ty TNHH 01 thành viên

o Công ty cổ phần/Công ty cổ phần trên 51% vốn thuộc sở hữu Nhà nước

o Doanh nghiệp tư nhân

o Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài/Công ty 100% vốn nước ngoài

o Công ty hợp danh

o Hợp tác xã …

o Khác

- Cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý (4):

o Ghi tên Công ty mẹ hoặc tập đoàn kinh tế, nếu là doanh nghiệp thành viên trong nhóm

công ty;

o Ghi tên Tổng Công ty, nếu là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty;

o Ghi tên Sở, Ban, Ngành, nếu trực thuộc Sở Ban ngành tại địa phương;

o Ghi tên Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ quản, nếu trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ;

o Không ghi gì nếu không thuộc các loại hình trên.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 1117 Lượt xem: 173514
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 205 Lượt xem: 118474
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 77 Lượt xem: 83084
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 342 Lượt xem: 73854
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 184 Lượt xem: 54264
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 47 Lượt xem: 48674
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 62 Lượt xem: 45291