Tài liệu

MẪU BẢNG KIỂM KÊ MÁY MÓC THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI THUỘC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA DOANH NGHIỆP

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1066     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu MẪU BẢNG KIỂM KÊ MÁY MÓC THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI THUỘC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA DOANH NGHIỆP - tài liệu, sách iDoc.VnMẪU BẢNG KIỂM KÊ MÁY MÓC THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI THUỘC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA DOANH NGHIỆP,Tài liệu tham khảo biểu mẫu ban hành kèm theo thông tư số 87/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 06 năm 2011 hướng dẫn kiểm kê, đánh giá lại tài sản…
background image

Bảng kiểm kê 01/TSCĐ 

Đơn vị kiểm kê: 

……………………… 

……………………………………….. 

Tờ số: ……… Trong tổng số ……. 

(Tờ) 

BẢNG KIỂM KÊ MÁY MÓC THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI 

THUỘC TSCĐ CỦA DOANH NGHIỆP 

Có đến 0 giờ 1/7/2011

 

Đơn vị tính: đồng 

Số 

T

Tên 

TSC

Đ và 

ký 

sản 

xuất 

đưa 

vào 

Nướ

c sản 

xuất 

Hiện 

trạng 

sử 

dụng 

Hiện 

trạng 

quản 

lý 

Số lượng 

Giá trị 

TSCĐ theo 

sổ sách 

Giá trị 

TSCĐ theo 

kiểm kê 

Giá trị 

TSCĐ theo 

xác định 

lại 

Chênh lệch  

MẪU BẢNG KIỂM KÊ MÁY MÓC THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI THUỘC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA DOANH NGHIỆP

Tài liệu tham khảo biểu mẫu ban hành kèm theo thông tư số 87/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 06 năm 2011 hướng dẫn kiểm kê, đánh giá lại tài sản và vốn của doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 7 năm 2011 theo quyết định số 352/QĐ-Ttg ngày 10/03/2011 của thủ tướng chính phủ ; Bảng kiểm kê 01/TSCĐ

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1066     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 853 Lượt xem: 146538
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 159 Lượt xem: 99878
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 254 Lượt xem: 61529
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 54 Lượt xem: 59822
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 181 Lượt xem: 47415
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 54 Lượt xem: 39527
Mẫu tờ trình mua sắm tài sản Lượt tải: 18 Lượt xem: 30037