Tài liệu

MẪU BẢNG KÊ LÂM SẢN

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1425     Tải về: 2     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 1
Tài liệu MẪU BẢNG KÊ LÂM SẢN - tài liệu, sách iDoc.Vn
MẪU BẢNG KÊ LÂM SẢN
Mẫu số 01: Bảng kê lâm sản, ban hành kèm theo Thông tư số..01/2012/TT-BNN ngày 4/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Nội dung trích xuất từ tài liệu
Microsoft Word - thong tu 01 _1_.doc

Mẫu số 01: Bảng kê lâm sản, ban hành kèm theo Thông tư số..01/2012/TT-BNN ngày 4/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

……………….. …………………

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------- Số: /BKLS Tờ số:…….

BẢNG KÊ LÂM SẢN

(Kèm theo .............................ngày........./......../20... của........................................)

TT Tên lâm sản Nhóm gỗ Đơn vị tính

Quy cách lâm

sản

Số lượng Khối lượng

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Ngày..........tháng.........năm 20.....

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LẬP BẢNG KÊ LÂM SẢN

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 1119 Lượt xem: 173734
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 205 Lượt xem: 118653
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 77 Lượt xem: 83151
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 342 Lượt xem: 74061
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 184 Lượt xem: 54283
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 47 Lượt xem: 48698
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 62 Lượt xem: 45315