Tài liệu

MẪU BẢNG ĐỐI CHIẾU TÌNH HÌNH TẠM ỨNG VÀ THANH TOÁN TẠM ỨNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 5024     Tải về: 7     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu MẪU  BẢNG ĐỐI CHIẾU TÌNH HÌNH TẠM ỨNG VÀ THANH TOÁN TẠM ỨNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC - tài liệu, sách iDoc.Vn
MẪU BẢNG ĐỐI CHIẾU TÌNH HÌNH TẠM ỨNG VÀ THANH TOÁN TẠM ỨNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Tài liệu tham khảo Mẫu số F02- 3bH (Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ/BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng BTC)
Nội dung trích xuất từ tài liệu
Microsoft Word - quyet dinh 19 3

Mã chương:....................................................... Mẫu số F02- 3bH

Đơn vị báo cáo:................................................. (Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ/BTC

Mã đơn vị SDNS:............................................. ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG ĐỐI CHIẾU TÌNH HÌNH TẠM ỨNG

VÀ THANH TOÁN TẠM ỨNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Quý ....năm .... Đơn vị tính:...............

Loại Khoản Nhóm Tạm ứng Rút tạm ứng tại KB Thanh toán

tạm ứng

Tạm ứng

nộp trả

mục NỘI DUNG còn lại

đầu kỳ Trong kỳ

Lũy kế từ

đầu năm Trong kỳ

Lũy kế từ

đầu năm Trong

kỳ

Lũy kế từ đầu năm

Tạm ứng

Còn lại cuối kỳ

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8=1+3- 5-7

I- Tạm ứng khi chưa giao dự toán

II- Tạm ứng khi chưa đủ điều kiện thanh

toán

1- Kinh phí hoạt động

1.1- Kinh phí thường xuyên

1.2- Kinh phí không thường xuyên

2- Kinh phí theo đơn đặt hàng của Nhà nước

3- Kinh phí dự án

4- Kinh phí đầu tư XDCB

Xác nhận của Kho bạc Đơn vị sử dụng ngân sách

Kế toán Kế toán trưởng Ngày....tháng.....năm.....

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 1119 Lượt xem: 173734
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 205 Lượt xem: 118653
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 77 Lượt xem: 83151
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 342 Lượt xem: 74061
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 184 Lượt xem: 54283
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 47 Lượt xem: 48698
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 62 Lượt xem: 45315