Tài liệu

Mẫu bản tường trình

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 57473     Tải về: 52     Lượt mua: 0     Định dạng:    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu Mẫu bản tường trình - tài liệu, sách iDoc.VnMẫu bản tường trình,Tài liệu tham khảo Mẫu bản tường trình v/v đã từng được hưởng chính sách về nhà ở, đất ở
background image

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TƯỜNG TRÌNH 1

V/v đã từng được hưởng chính sách về nhà ở, đất ở

Tôi tên là : Sinh năm :..........................

Chứng minh nhân dân số : . ....................do :................................. 
Cấp ngày : ..................tháng : ................năm :...............................

Địa chỉ thường trú :.....................đường :........................................
Phường (xã, thị trấn) :.............................quận (huyện) :..................
Và vợ (chồng) :.......................................Sinh năm :........................
Chứng minh nhân dân số :.......................do :..................................

Cấp ngày : ..................tháng : ................năm :...............................

Địa chỉ thường trú :.....................đường :........................................
Phường (xã, thị trấn) :.............................quận (huyện) :..................

Nội dung tường trình :
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
Chúng tôi cam kết lời khai trên hoàn toàn là sự thật, nếu có gì sai trái 
chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận 2..................

Tp HCM, ngày.........tháng.........năm.........

Người làm bản tường trình

(Ký và ghi rõ họ và tên)

1

 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số: 58/2004/ QĐ-UB ngày 15/3/2004 

của Ủy ban nhân dân thành phố
2

 Xác nhận của cơ quan nơi đang công tác hoặc của chính quyền nơi đã giải quyết 

chính sách về nhà ở, đất ở về  nội dung giải quyết chính sách nhà ở, đất ở cho người 
làm bản tường trình (hoặc vợ/chồng của người làm  bản tường trình)

Mẫu bản tường trình

Tài liệu tham khảo Mẫu bản tường trình v/v đã từng được hưởng chính sách về nhà ở, đất ở

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 849 Lượt xem: 145302
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 159 Lượt xem: 99333
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 250 Lượt xem: 61064
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 52 Lượt xem: 57447
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 181 Lượt xem: 47246
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 54 Lượt xem: 39257
Mẫu tờ trình mua sắm tài sản Lượt tải: 18 Lượt xem: 29773