Chia sẻ Download
Tài liệu Mẫu bản tường trình
/1 trang
Thành viên idoc2012

Mẫu bản tường trình

- 12 tháng trước
87,438
Báo lỗi

Tài liệu tham khảo Mẫu bản tường trình v/v đã từng được hưởng chính sách về nhà ở, đất ở

Nội dung
Ban tuong trinh da tung duoc huong chinh sach ve nha o, dat o CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TƯỜNG TRÌNH �

V/v đã từng được hưởng chính sách về nhà ở, đất ở

Tôi tên là : Sinh năm :

Chứng minh nhân dân số : do :

Cấp ngày : tháng : năm :

Địa chỉ thường trú : đường :

Phường (xã, thị trấn) : quận (huyện) :

Và vợ (chồng) : Sinh năm :

Chứng minh nhân dân số : do :

Cấp ngày : tháng : năm :

Địa chỉ thường trú : đường :

Phường (xã, thị trấn) : quận (huyện) :

Nội dung tường trình :

Chúng tôi cam kết lời khai trên hoàn toàn là sự thật, nếu có gì sai trái chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận �..................

Tp HCM, ngày.........tháng.........năm.........

Người làm bản tường trình

(Ký và ghi rõ họ và tên)

� Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số: 58/2004/ QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố

� Xác nhận của cơ quan nơi đang công tác hoặc của chính quyền nơi đã giải quyết chính sách về nhà ở, đất ở về nội dung giải quyết chính sách nhà ở, đất ở cho người làm bản tường trình (hoặc vợ/chồng của người làm bản tường trình)

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
Địa chỉ: 41-43 Trần Cao Văn, P6, Q3, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT