Tài liệu

MẪU BẢN TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 12674     Tải về: 31     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu MẪU BẢN TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC - tài liệu, sách iDoc.VnTài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính ban hành kèm thông tư số 06/2011/TT-TTCP ngày 19 tháng 05 năm 2011 , BẢN TÓM TẮT QUÁ
MU S 2
Cơ quan, đơn vị:
……………
-------
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
---------------
Ni, ngày tháng năm
BN TÓM TT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Đề ngh xét tng K niệm chương “Vì s nghip Thanh tra”
(Dùng cho nhân công tác trong ngành Thanh tra)
I. Sơ lược bn thân:
- H và tên: Nam, n:
- Ngày, tháng, năm sinh: Dân tc:
- Quê quán:
- Chc v:
- Đơn vị công tác:
-i ở hin nay:
II. Quá trình công tác:
Thi gian (t tháng
…/… đến tháng
…/…)
Chc vụ, đơn vị công tác Tng s
tháng … năm
(1) (2) (3)
Tng cng
III. Khen thưng: (Ghi rõ hình thức, năm nào)
IV. K lut: (Ghi rõ hình thc, năm nào)
c nhn ca thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu)
Người khai ký tên
(Ghi rõ h tên)
MẪU BẢN TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính ban hành kèm thông tư số 06/2011/TT-TTCP ngày 19 tháng 05 năm 2011 , BẢN TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” (Dùng cho cá nhân công tác trong ngành Thanh tra)
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 1083 Lượt xem: 170259
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 204 Lượt xem: 115340
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 73 Lượt xem: 81405
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 324 Lượt xem: 71314
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 184 Lượt xem: 53695
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 45 Lượt xem: 47610
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 60 Lượt xem: 44737