Tài liệu

MẪU BẢN MÔ TẢ RANH GIỚI, MỐC GIỚI THỬA ĐẤT

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 7012     Tải về: 37     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu MẪU BẢN MÔ TẢ RANH GIỚI, MỐC GIỚI THỬA ĐẤT - tài liệu, sách iDoc.Vn
MẪU BẢN MÔ TẢ RANH GIỚI, MỐC GIỚI THỬA ĐẤT
MẪU BẢN MÔ TẢ RANH GIỚI, MỐC GIỚI THỬA ĐẤT (Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Nội dung trích xuất từ tài liệu
Microsoft Word - bat dong san 21 2.doc

PHỤ LỤC 2

MẪU BẢN MÔ TẢ RANH GIỚI, MỐC GIỚI THỬA ĐẤT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 6 năm 2011

của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

BẢN MÔ TẢ

RANH GIỚI, MỐC GIỚI THỬA ĐẤT

Ngày … tháng ….. năm ………, đơn vị đo đạc đã tiến hành xác định ranh giới,

mốc giới thửa đất tại thực địa của (ông, bà, đơn vị) …………………………….

đang sử dụng đất tại ....................... (số, nhà, đường, phố, phường, quận, hoặc

thôn, xóm, xã, huyện). Sau khi xem xét hiện trạng về sử dụng đất và ý kiến thống

nhất của những người sử dụng đất liền kề, đơn vị đo đạc đã xác định ranh giới,

mốc giới sử dụng đất và lập bản mô tả ranh giới, mốc giới sử dụng đất như sau:

SƠ HỌA RANH GIỚI, MỐC GIỚI THỬA ĐẤT

(Sơ họa thửa đất được vẽ trực tiếp tại thực địa khi xác định ranh giới thửa. Bản vẽ

thửa đất chính xác sẽ được cung cấp sau khi đo vẽ)

MÔ TẢ CHI TIẾT MỐC GIỚI, RANH GIỚI THỬA ĐẤT

- Từ điểm 1 đến điểm 2: ………. (Ví dụ: Điểm 1 là dấu sơn; ranh giới theo tim

tường)

- Từ điểm 2 đến điểm 3: ……… (Ví dụ: Điểm 2, 3 là cọc tre, ranh giới theo mép

bờ trong rãnh nước)

- Từ điểm 3 đến điểm 4: ……….. (Ví dụ: Điểm 4 là góc ngoài tường, ranh giới

theo mép sân, tường nhà);

- Từ điểm 4 đến điểm 5:

…………………………………………………………………………………..

Người sử dụng đất hoặc chủ quản lý đất liền kề ký xác nhận ranh giới, mốc

giới sử dụng đất:

Không đồng ý STT Tên người sử dụng đất, chủ

quản lý đất liền kề (1)

Đồng ý

(ký tên)

Lý do không

đồng ý

Ký tên

1

2

3

4

TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG RANH GIỚI THỬA ĐẤT TỪ KHI CẤP GCN

(NẾU CÓ)

………………………………………………………………………………………

……………………..

………………………………………………………………………………………

……………………..

………………………………………………………………………………………

……………………..

Người sử dụng đất

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người dẫn đạc(2)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Cán bộ đo đạc

(Ký, ghi rõ họ tên)

(1) Ghi họ tên cá nhân hoặc họ tên người đại diện hộ gia đình, hoặc tên tổ chức,

tên cộng đồng dân cư và họ tên người đại diện trong trường hợp đồng sử dụng

đất;

Chủ quản lý đất chỉ ký trong trường hợp đất do tổ chức phát triển quỹ đất quản lý.

(2) Người dẫn đạc là cán bộ địa chính cấp xã hoặc cán bộ thôn, xóm, tổ dân phố

trực tiếp tham gia việc xác định ranh giới, mốc giới thửa đất.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 1119 Lượt xem: 173734
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 205 Lượt xem: 118653
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 77 Lượt xem: 83151
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 342 Lượt xem: 74061
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 184 Lượt xem: 54283
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 47 Lượt xem: 48698
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 62 Lượt xem: 45315