Tài liệu

MẪU BẢN KHAI NHÂN KHẨU (Dùng cho người từ đủ 14 tuổi trở lên)

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 7898     Tải về: 27     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 2
Tài liệu MẪU BẢN KHAI NHÂN KHẨU (Dùng cho người từ đủ 14 tuổi trở lên) - tài liệu, sách iDoc.Vn
MẪU BẢN KHAI NHÂN KHẨU (Dùng cho người từ đủ 14 tuổi trở lên)
Biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 81/2011/TT-BCA ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu được sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú
Nội dung trích xuất từ tài liệu
Microsoft Word - thong tu 81 _0_.doc

Biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 81/2011/TT-BCA ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu được sử dụng trong đăng ký, quản

lý cư trú CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Mẫu HK01 ban hành theo TT số 81/2011/TT- BCA ngày 15/12/2011

BẢN KHAI NHÂN KHẨU (Dùng cho người từ đủ 14 tuổi trở lên)

1. Họ và tên (1) ...........................................................................................................................

2. Họ và tên gọi khác (nếu có): ...................................................................................................

3. Ngày, tháng, năm sinh: ………./………./………… 4. Giới tính: ................................................

5. Nơi sinh:.................................................................................................................................

6. Quê quán: ..............................................................................................................................

7. Dân tộc:……………………………. 8. Tôn giáo: ………………… 9. Quốc tịch: .........................

10. CMND số: ………………………………….. 11. Hộ chiếu số: ..................................................

12. Nơi thường trú:.....................................................................................................................

..................................................................................................................................................

13. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: .........................................................................................................

..................................................................................................................................................

14. Trình độ học vấn (2) …………………………..15. Trình độ chuyên môn (3):..............................

16. Biết tiếng dân tộc: ……………………………17. Trình độ ngoại ngữ: .....................................

18. Nghề nghiệp, nơi làm việc: ...................................................................................................

..................................................................................................................................................

19. Tóm tắt về bản thân (Từ đủ 14 tuổi trở lên đến nay ở đâu, làm gì):

Từ tháng, năm đến tháng, năm

Chỗ ở (Ghi rõ số nhà, đường phố: thôn xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã/phường/thị trấn; quận/huyện;

tỉnh/thành phố. Nếu ở nước ngoài thì ghi rõ tên nước)

Nghề nghiệp, nơi làm việc

Biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 81/2011/TT-BCA ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu được sử dụng trong đăng ký, quản

lý cư trú

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Một số mẫu bìa đẹp Lượt tải: 1087 Lượt xem: 170555
Đơn xin vào Đảng Lượt tải: 204 Lượt xem: 115581
Mẫu bản tường trình Lượt tải: 74 Lượt xem: 81551
Một số mẫu bìa giáo án đẹp Lượt tải: 327 Lượt xem: 71506
Có thể bạn quan tâm
Mẫu đơn xin việc cho giáo viên Lượt tải: 184 Lượt xem: 53737
Mẫu đơn xin học hè Lượt tải: 45 Lượt xem: 47700
Giấy biên nhận tiền Lượt tải: 60 Lượt xem: 44756