Tài liệu

Mặt nón, hình nón và khối nón_Chương 2

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 576     Tải về: 0     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu Mặt nón, hình nón và khối nón_Chương 2 - tài liệu, sách iDoc.VnMặt nón, hình nón và khối nón_Chương 2,I/ Mục tiêu 1/ Về kiến thức : :- Ôn lại và hệ thống các kiến thức sau: Mặt nón, hình nón, khối nón; công thức tính diện tích xung quanh,…
background image

 
Ngày soạn:6 / 11 /2008 

                                                        

Ch

öôngII 

Lớp 12A1
Tuần :14

           §4 MẶT NÓN, HÌNH NÓN VÀ KHỐI  NÓN         

 

Tiết :22

     

I/ Mục tiêu 
   1/ Về kiến thức : :- Ôn lại và hệ thống các kiến thức sau: 

    Mặt nón, hình nón, khối nón; công thức tính diện tích xung quanh,   

           toàn phần của hình nón; công thức tính thể tích khối nón. 

- Mặt cầu nội, ngoại tiếp hình nón, các bài toán về thiết diện… 

2/ Về kĩ năng :      Rèn luyện kĩ năng giải toán 

 

3/ Về thái độ:  Thái độ học tập nghiêm túc, tinh thần hợp tác cao 
II/Chuẩn bị của GV-HS 

-  Giáo viên: Giáo án, phiếu học tập. 
-  Học sinh: Ôn lại lý thuyết đã học và làm bài tập SGK. 

III/Tiến trình bài học: 
Hoạt động 1:  luyện tập kĩ năng giải toán về tính diện tích-thể tích.
  
      BT1: Trong không gian cho tam giác  OIM vuông tại I,góc 

=450 và  

IOM

                cạnh IM=a.Khi quay tam giác IOM quanh cạnh OI thì đường gấp khúc   
               OMI  tạo thành một hình nón tròn xoay . 
               a/ Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình nón.  
               b/ Tính thể tích khối nón. 

HĐ của Học sinh 

HĐ của Giáo viên  

-  Đọc đề, trả lời các câu hỏi và suy nghĩ tìm 

cách giải 

-  ghi đề 
-  gọi HS nêu công thức tính diện tích 

mặt nón và thể tích khối nón. 

 
 
 
 
 
 
- Tính OI, OM 

V

S,

 

 
-  Học sinh lên bảng giải  

 
OI = IM = a, OM=

2

a

 

Sxq = 

2

.

.

2

.

2

1

a

a

       = 

2

2

a

 (đvdt) 

Stp =  Sxq + a

2. ∏  

      = 

)

1

2

(

. 2

+

∏ a

(đvdt) 

Bài1 

 

 
Hỏi:  OIM

Δ

có đặc điểm gì? từ đó tính: OI, 

OM. 
 
 
 - gọi HS n/x . GV hoàn chỉnh bài giải và 
cho điểm 

Hoạt động 2:   luyện tập kĩ năng giải toán về thiết diện. 
      BT2 :Cho một hình nón tròn xoay đỉnh S và đáy là hình tròn (O;r). Biết r=a;  

background image

               chiều cao SO=2a (a>0). 
               a. Lấy O' là điểm bất kỳ trên SO sao cho OO'=x (0<x<2a). Tính diện tích của thiết  
                  diện (C) tạo bởi hình nón với măt phẳng đi qua O' và vuông góc với SO. 
               b. Định x để thể tích của khối nón đỉnh O, đáy là (C) đạt GTLN. 

 

HĐ của Học sinh 

HĐ của Giáo viên 

 

 Bài 2

 
Hoạt động 3:luyện tập kĩ năng giải toán về Mặt cầu ngoại tiếp h/ nón.
  
      BT3:    bài tập 19b/ tr 60-sgk 

HĐ của Học sinh 

HĐ của Giáo viên 

Bài 3:       
 

- Tóm tắt đề. 
- GV vẽ hình, nêu định nghĩa mặt cầu 

ngoại tiếp hình chóp. 
 
 
 
 
 
 

:                S     

- GV chủ động vẽ hình. 

 

- Tóm tắt đề. 

           

  GV hỏi: 

 

• Nêu các thông tin về hình nón đã cho. 

 

 

 

• Cách xác định thiết diện (C): Thiết 

diện (C) là hình gì? 

           A’         O’      B’ 
 

• Tính S : Cần tìm gì? (Bán kính 

O’A’). Tính O’A’ ? ( tam giác đồng dạng) 

)

(C

 
 

-  gọi HS giải, n/x. 

 

 

 

 GV hoàn chỉnh bài giải        

  A               O                   B     

 

 

-Tính V

:Cần tìm gì? ( đáy là (C), chiều 

cao OO’), cách tính OO’. 

           

)

(C

a. Thiết diện (C) là hình tròn tâmO'bánkính 

r'=O'A'=

-  gọi HS giải, n/x. 

2

1

4

π

(2a-x).    S

)

(C

π r' =  (2a-x)  

2

2

 
- Từ kết quả V, dùng kiến thức nào để tìm 
GTLN của V? 

b. Thể tích của hình nón đỉnh O và đáy là hình tròn 

C(O';r'):  V= 

3

1

12

π

OO’. S

.x(2a-x)  

2

 

)

(C

-  gọi HS giải, n/x. 

81

.

8

3

a

π

24

π

.2x(2a-x) 2 … ≤

V=

,Dấu “=” xảy 

ra

…x=

 
? Cách khác (đạo hàm) 

3

2a

(

)

a

2

;

 

0

Kl: 
 

background image

? Gọi SP là đường kính  

 

Δ SMP có tính 

chất gì 
( vuông tại M),OM là đườngcao, từ đó nêu 
cách tính SP ⇒ bán kính. 
 
 
-  HS lên bảng giải. 
 
 

 

 

Gọi SP là đường kính của mặt cầu ngoại tiếp hình 
nón đỉnh S, chiều cao SO = h, bán kính đáy OM = r. 

• Cáchkhác: Tìm tâm, tính bán kính giống 

bài mặt cầu. 

Có: SP>h ,  SMP vuông tại M, đường cao MO nên: 
MO

Δ

2 = OS.OP 

h

h

r

SP

h

SP

h

r

+

=

=

2

2

)

(

  

h

h

r

SP

2

2

2

2

+

=

 

 R = 

 
4.Củng cố  
           •    Nhắc lại lần nữa các công thức diện tích và thể tích của hình nón, khối   
               nón . 
5.Daën doø : 
           - Chuaån bò baøi tieát hoïc hoâm sau  
           -    bài tập về nhà: Bài 17-21- Trang 60- SGK Hình học 12 nâng cao  
6Ruùt kinh nghieäm  

Mặt nón, hình nón và khối nón_Chương 2

I/ Mục tiêu 1/ Về kiến thức : :- Ôn lại và hệ thống các kiến thức sau: Mặt nón, hình nón, khối nón; công thức tính diện tích xung quanh, toàn phần của hình nón; công thức tính thể tích khối nón. - Mặt cầu nội, ngoại tiếp hình nón, các bài toán về thiết diện… 2/ Về kĩ năng : Rèn luyện kĩ năng giải toán 3/ Về thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, tinh thần hợp tác cao II/Chuẩn bị của GV-HS - Giáo viên: Giáo án, phiếu học tập. - Học sinh: Ôn lại lý thuyết đã học và làm bài tập SGK.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm