Tài liệu

Mặt nón, hình nón và khối nón_Chương 2

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 789     Tải về: 1     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 3
Tài liệu Mặt nón, hình nón và khối nón_Chương 2 - tài liệu, sách iDoc.Vn
Mặt nón, hình nón và khối nón_Chương 2
I/ Mục tiêu 1/ Về kiến thức : :- Ôn lại và hệ thống các kiến thức sau: Mặt nón, hình nón, khối nón; công thức tính diện tích xung quanh, toàn phần của hình nón; công thức tính thể tích khối nón. - Mặt cầu nội, ngoại tiếp hình nón, các bài toán về thiết diện… 2/ Về kĩ năng : Rèn luyện kĩ năng giải toán 3/ Về thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, tinh thần hợp tác cao II/Chuẩn bị của GV-HS - Giáo viên: Giáo án, phiếu học tập. - Học sinh: Ôn lại lý thuyết đã học và làm bài tập SGK.
Nội dung trích xuất từ tài liệu
I

Ngày soạn:6 / 11 /2008

ChöôngII Lớp 12A1 Tuần :14 §4 MẶT NÓN, HÌNH NÓN VÀ KHỐI NÓN Tiết :22 I/ Mục tiêu 1/ Về kiến thức : :- Ôn lại và hệ thống các kiến thức sau:

Mặt nón, hình nón, khối nón; công thức tính diện tích xung quanh, toàn phần của hình nón; công thức tính thể tích khối nón.

- Mặt cầu nội, ngoại tiếp hình nón, các bài toán về thiết diện… 2/ Về kĩ năng : Rèn luyện kĩ năng giải toán

3/ Về thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, tinh thần hợp tác cao II/Chuẩn bị của GV-HS

- Giáo viên: Giáo án, phiếu học tập. - Học sinh: Ôn lại lý thuyết đã học và làm bài tập SGK.

III/Tiến trình bài học: Hoạt động 1: luyện tập kĩ năng giải toán về tính diện tích-thể tích. BT1: Trong không gian cho tam giác OIM vuông tại I,góc =450 và IOM∠ cạnh IM=a.Khi quay tam giác IOM quanh cạnh OI thì đường gấp khúc OMI tạo thành một hình nón tròn xoay . a/ Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình nón. b/ Tính thể tích khối nón.

HĐ của Học sinh HĐ của Giáo viên - Đọc đề, trả lời các câu hỏi và suy nghĩ tìm

cách giải - ghi đề - gọi HS nêu công thức tính diện tích

mặt nón và thể tích khối nón. - Tính OI, OM . VS ,⇒

- Học sinh lên bảng giải

OI = IM = a, OM= 2a

Sxq = 2..2.2 1 aa∏ =

= 22a∏ (đvdt) Stp = Sxq + a2.∏

= )12(. 2 +∏ a (đvdt)

Bài1

Hỏi: OIMΔ có đặc điểm gì? từ đó tính: OI, OM. - gọi HS n/x . GV hoàn chỉnh bài giải và cho điểm

Hoạt động 2: luyện tập kĩ năng giải toán về thiết diện. BT2 :Cho một hình nón tròn xoay đỉnh S và đáy là hình tròn (O;r). Biết r=a;

chiều cao SO=2a (a>0). a. Lấy O' là điểm bất kỳ trên SO sao cho OO'=x (0

HĐ của Học sinh HĐ của Giáo viên

Bài 2

Hoạt động 3:luyện tập kĩ năng giải toán về Mặt cầu ngoại tiếp h/ nón. BT3: bài tập 19b/ tr 60-sgk

HĐ của Học sinh HĐ của Giáo viên Bài 3:

- Tóm tắt đề. - GV vẽ hình, nêu định nghĩa mặt cầu

ngoại tiếp hình chóp.

: S - GV chủ động vẽ hình. - Tóm tắt đề. GV hỏi: • Nêu các thông tin về hình nón đã cho. • Cách xác định thiết diện (C): Thiết

diện (C) là hình gì? A’ O’ B’ • Tính S : Cần tìm gì? (Bán kính

O’A’). Tính O’A’ ? ( tam giác đồng dạng) )(C

- gọi HS giải, n/x. GV hoàn chỉnh bài giải A O B -Tính V :Cần tìm gì? ( đáy là (C), chiều

cao OO’), cách tính OO’. )(C a. Thiết diện (C) là hình tròn tâmO'bánkính

r'=O'A'= - gọi HS giải, n/x.

2 1

4 π(2a-x). S = )(C π r' = (2a-x) 2 2

- Từ kết quả V, dùng kiến thức nào để tìm GTLN của V?

b. Thể tích của hình nón đỉnh O và đáy là hình tròn

C(O';r'): V= 3 1

12 πOO’. S = .x(2a-x) 2 )(C

- gọi HS giải, n/x.

81 .8 3aπ

24 π .2x(2a-x) 2 …≤V= ≤ ,Dấu “=” xảy

ra …x=

? Cách khác (đạo hàm)

3 2a ( )a2; 0∈⇔

Kl:

? Gọi SP là đường kính

Δ SMP có tính chất gì ( vuông tại M),OM là đườngcao, từ đó nêu cách tính SP ⇒bán kính. - HS lên bảng giải. Gọi SP là đường kính của mặt cầu ngoại tiếp hình

nón đỉnh S, chiều cao SO = h, bán kính đáy OM = r. •Cáchkhác: Tìm tâm, tính bán kính giống bài mặt cầu. Có: SP>h , SMP vuông tại M, đường cao MO nên:

MO Δ

2 = OS.OP

h h rSPhSPhr +=⇔−=⇔

2 2 )(

h hrSP

22

22 += R = 4.Củng cố • Nhắc lại lần nữa các công thức diện tích và thể tích của hình nón, khối nón . 5.Daën doø : - Chuaån bò baøi tieát hoïc hoâm sau - bài tập về nhà: Bài 17-21- Trang 60- SGK Hình học 12 nâng cao 6, Ruùt kinh nghieäm

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm