Thành viên idoc2012

Mặt nón, hình nón và khối nón_Chương 2

- 12 tháng trước
Chia sẻ
/3 trang
Tải xuống
Thành viên idoc2012

Mặt nón, hình nón và khối nón_Chương 2

- 12 tháng trước
822
Báo lỗi

I/ Mục tiêu 1/ Về kiến thức : :- Ôn lại và hệ thống các kiến thức sau: Mặt nón, hình nón, khối nón; công thức tính diện tích xung quanh, toàn phần của hình nón; công thức tính thể tích khối nón. - Mặt cầu nội, ngoại tiếp hình nón, các bài toán về thiết diện… 2/ Về kĩ năng : Rèn luyện kĩ năng giải toán 3/ Về thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, tinh thần hợp tác cao II/Chuẩn bị của GV-HS - Giáo viên: Giáo án, phiếu học tập. - Học sinh: Ôn lại lý thuyết đã học và làm bài tập SGK.

Nội dung
I

Ngày soạn:6 / 11 /2008

ChöôngII Lớp 12A1 Tuần :14 §4 MẶT NÓN, HÌNH NÓN VÀ KHỐI NÓN Tiết :22 I/ Mục tiêu 1/ Về kiến thức : :- Ôn lại và hệ thống các kiến thức sau:

Mặt nón, hình nón, khối nón; công thức tính diện tích xung quanh, toàn phần của hình nón; công thức tính thể tích khối nón.

- Mặt cầu nội, ngoại tiếp hình nón, các bài toán về thiết diện… 2/ Về kĩ năng : Rèn luyện kĩ năng giải toán

3/ Về thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc, tinh thần hợp tác cao II/Chuẩn bị của GV-HS

- Giáo viên: Giáo án, phiếu học tập. - Học sinh: Ôn lại lý thuyết đã học và làm bài tập SGK.

III/Tiến trình bài học: Hoạt động 1: luyện tập kĩ năng giải toán về tính diện tích-thể tích. BT1: Trong không gian cho tam giác OIM vuông tại I,góc =450 và IOM∠ cạnh IM=a.Khi quay tam giác IOM quanh cạnh OI thì đường gấp khúc OMI tạo thành một hình nón tròn xoay . a/ Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình nón. b/ Tính thể tích khối nón.

HĐ của Học sinh HĐ của Giáo viên - Đọc đề, trả lời các câu hỏi và suy nghĩ tìm

cách giải - ghi đề - gọi HS nêu công thức tính diện tích

mặt nón và thể tích khối nón. - Tính OI, OM . VS ,⇒

- Học sinh lên bảng giải

OI = IM = a, OM= 2a

Sxq = 2..2.2 1 aa∏ =

= 22a∏ (đvdt) Stp = Sxq + a2.∏

= )12(. 2 +∏ a (đvdt)

Bài1

Hỏi: OIMΔ có đặc điểm gì? từ đó tính: OI, OM. - gọi HS n/x . GV hoàn chỉnh bài giải và cho điểm

Hoạt động 2: luyện tập kĩ năng giải toán về thiết diện. BT2 :Cho một hình nón tròn xoay đỉnh S và đáy là hình tròn (O;r). Biết r=a;

chiều cao SO=2a (a>0). a. Lấy O' là điểm bất kỳ trên SO sao cho OO'=x (0

HĐ của Học sinh HĐ của Giáo viên

Bài 2

Hoạt động 3:luyện tập kĩ năng giải toán về Mặt cầu ngoại tiếp h/ nón. BT3: bài tập 19b/ tr 60-sgk

HĐ của Học sinh HĐ của Giáo viên Bài 3:

- Tóm tắt đề. - GV vẽ hình, nêu định nghĩa mặt cầu

ngoại tiếp hình chóp.

: S - GV chủ động vẽ hình. - Tóm tắt đề. GV hỏi: • Nêu các thông tin về hình nón đã cho. • Cách xác định thiết diện (C): Thiết

diện (C) là hình gì? A’ O’ B’ • Tính S : Cần tìm gì? (Bán kính

O’A’). Tính O’A’ ? ( tam giác đồng dạng) )(C

- gọi HS giải, n/x. GV hoàn chỉnh bài giải A O B -Tính V :Cần tìm gì? ( đáy là (C), chiều

cao OO’), cách tính OO’. )(C a. Thiết diện (C) là hình tròn tâmO'bánkính

r'=O'A'= - gọi HS giải, n/x.

2 1

4 π(2a-x). S = )(C π r' = (2a-x) 2 2

- Từ kết quả V, dùng kiến thức nào để tìm GTLN của V?

b. Thể tích của hình nón đỉnh O và đáy là hình tròn

C(O';r'): V= 3 1

12 πOO’. S = .x(2a-x) 2 )(C

- gọi HS giải, n/x.

81 .8 3aπ

24 π .2x(2a-x) 2 …≤V= ≤ ,Dấu “=” xảy

ra …x=

? Cách khác (đạo hàm)

3 2a ( )a2; 0∈⇔

Kl:

? Gọi SP là đường kính

Δ SMP có tính chất gì ( vuông tại M),OM là đườngcao, từ đó nêu cách tính SP ⇒bán kính. - HS lên bảng giải. Gọi SP là đường kính của mặt cầu ngoại tiếp hình

nón đỉnh S, chiều cao SO = h, bán kính đáy OM = r. •Cáchkhác: Tìm tâm, tính bán kính giống bài mặt cầu. Có: SP>h , SMP vuông tại M, đường cao MO nên:

MO Δ

2 = OS.OP

h h rSPhSPhr +=⇔−=⇔

2 2 )(

h hrSP

22

22 += R = 4.Củng cố • Nhắc lại lần nữa các công thức diện tích và thể tích của hình nón, khối nón . 5.Daën doø : - Chuaån bò baøi tieát hoïc hoâm sau - bài tập về nhà: Bài 17-21- Trang 60- SGK Hình học 12 nâng cao 6, Ruùt kinh nghieäm

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang