Tài liệu

ly thuyet thi tin hoc van phong

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2534     Tải về: 4     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu ly thuyet thi tin hoc van phong - tài liệu, sách iDoc.Vntai lieu hoc ly thuyet tin hoc van phong
Câu 1: Nêu mt s các dch v trên Internet?
Công c tra cu, tìm kiếm thông tin.
Hp thư đin t và trò chuyn qua Internet.
Mng xã hi. Dch v lưu tr và chia s tài nguyên.
Dch v gii trí trc tuyến. Cng thương mi đin t.
Câu 2: Nêu mt s du hiu để nhn biết máy tính b nhim virus?
Mt s thông đip hoc hình nh không mong đợi đột ngt xut hin.
Mt âm thanh hoc bài hát t động m.
CD-ROM t động đóng m. Chương trình t động chy.
Bn nhn được thông báo t firewall rng mt s ng dng đang mun kết ni Internet, mc dù người dùng không yêu cu.
Các chương trình chy chm, máy t động restart.
Câu 3: Cho biết cách to nn cho trang slide trong Powerpoint?
T Th Design chn nhóm Background/Nút background Styles/Format Background
Chn màu tùy thích t hp màu, ri chn Apply to All.
Câu 4: Nêu cách định thi gian chuyn trang gia các slide trong Powerpoint?
Chn Th Animation/ Transition This Slide/Advanced Slide.
Automaticcally After: ta định thi gian chuyn trang gia các slide Click Apply to All.
Câu 5: Nêu phím tt để trình chiếu slide hin hành trong Powerpoint?
Nhn SHIFT+F5
Câu 6: Cách thiết lp tùy chn màu sc con tr trong khi trình chiếu ?
Click chut phi vào slide hin hành (trong khi đang trình chiếu)
Chn Pointer Options vào click vào Arrow, Click vào Ink Color
La chn màu mong mun.
Câu 7: Nêu cách to hiu ng cho các đối tượng trong slide ?
T Th Animations \ Custom Animation
Chn đối tượng cn to hiu ng (trên trang trình chiếu)
Thay đổi hiu ng bng cách nhp chut chn các hiu ng trong nút Add Effect
Câu 8: Ý nghĩa ca lnh Advanced Slide On mouse click là gì ?
Hiu ng chuyn trang ch có tác dng khi nhp chut hoc mt phím t bàn phím như: Enter, Spacebar, Page up, Page down.
Câu 9: Nêu vài chương trình dit virus mà bn biết ?
BKAV. Kryper sky. Avira AntiVir Personal
AVG Anti-Virus. CMC Internet Security
Câu 10: Nêu tên vài website cho phép to địa ch mail ?
www.mail.yahoo.com
www.gmail.com
www.mail.yahoo.com.vn
www.mail.com.uk
www.mail.com
www.webmail.co.za
Câu 11: Cách xut d liu t powerpoint sang word?
Nút Office Button\ Publish\Create handouts in Microsoft Office Word\Chn kiu xut
Câu 12: Nêu cách trình chiếu t động lp đi lp li không cn người điu khin trong Powerpoint ?
Th Slide Show/Setup Slide Show
Chn Browsed at a kiosk (full screen)
Câu 13: Nêu cách tt tm thi ging thuyết minh đi khi trình chiếu trong Powerpoint ?
Th Slide Show/Setup Slide Show
Show without narration – Chn mc này để tm thi tt bt c ging thuyết minh nào đi kèm.
Câu 14: Cho biết công dng ca lnh Office Button/Publish/Package for CD … trong Powerpoint ?
Đây là chc năng đóng gói cho bài trình chiếu. Cho phép máy tính t động chy tp tin PP ngay c khi máy không có cài đặt
PP.
Nói cách khác, đảm nhim vic kèm theo các tp tin font ch, các tp tin tham chiếu, video, âm thanh vào CD và thiết lp mã
truy xut cũng như chnh sa.
Câu 15: Nêu cú pháp tìm tp tin kiu DOC cha chui “Trung tâm tin hc” trên Google ?
“Trung tâm tin hc” filetype:doc
Câu 16: Nêu vài tên Website cho phép tìm kiếm trên Internet mà bn biết ?
www.google.com
www.msn.com
www.yahoo.com
Câu 17: Cho biết cách để tìm kiếm mt trang web có tên min “echip.com.vn” ?
Vào website cho phép tìm kiếm trên internet
Intitle:echip.com.vn
Câu 18: Hãy mô t tên ca mt địa ch email hp l ?
Tên mt địa ch email hp l bao gm hai phn chính cách nhau bi ký t @, có dng: tên tài khon email@tên_min (Ex:
123@yahoo.com)
Tên tài khon email: Đây là phn xác định hp thư, do người đăng ký hp thư đin t đặt ra, phn này thường mang tên ca
người ch ghép vi mt vài ký t đặc bit.
Phn tên_min: Là tên min ca nơi cung cp dch v thư đin t.
Câu 19: Cho biết ý nghĩa ca lnh này trong Power Point: Home New Slide/Duplicate Selected Slide?
To 1 Slide mi có ni dung ging như slide đang chn (nhân đôi).
Câu 20: Cho biết cách cài password để m file Power Point?
Office Button/Prepare/Encrypt Document
Đặt mt khu khi gõ đúng cho phép m file
Câu 21: Cho biết mt đối tượng trên Slide có th to được nhiu hiu ng được không ?
Có th chn nhiu hiu ng cho cùng mt đối tượng.
T Th Slide Show \ Custom Animation
Chn đối tượng cn to hiu ng (trên trang trình chiếu)
Thay đổi hiu ng bng cách nhp chut chn các hiu ng trong nút Add Effect.
Câu 22: Cho biết cú pháp để tìm kiếm tp tin có kiu DOC có cha chui “Công ngh thông tin” trên Google?
< “Công ngh thông tin” filetype:doc>
Câu 23: Ti sao phi cp nht bn vá li Windows? Trình bày thao tác ca 1 cách cp nht bn vá li Windows.
Các nhà sn xut phn mn thường xuyên cp nht các tính năng mi hoc sa các li cho các sn phm ca h thêm hoàn
chnh. H Điu hành Windows hot động n định và nâng cao tính bo mt thì chúng ta nên cp nht phiên bn mi nht ca
h Điu Hành thông qua vic cp nht các bn vá li Windows.
Cách cp nht là vào website ca Microsoft download các bn vá v ri cài đặt.
Câu 24: Cho biết các cách đưa nhc vào làm nn trong phiên trình chiếu?
Insert \ Sounds.
Chn Sound from file … hoc Sound from clip organizer…
Câu 25: Làm cách nào để trình chiếu liên tc các trang và lp đi lp li trong phiên trình chiếu?
Th Slide Show/Setup Slide Show
Loop continuously until ‘Esc’ – Chn mc này nếu bn mun vic trình din được lp li liên tc cho đến khi nhn phím Esc.
Câu 26: Cho biết các kiu tp tin được to trong PowerPoint? Ý nghĩa ca mi loi tp tin.
Kiu PPTX: la? kiê? u file Power Point du? ng cho soa? n tha? o, thiết kế
KiuPPSX: la? kiê? u du? ng cho tri? nh chiê? u, không thê? chi? nh sư? a trư? c tiê? p trên ca? c slide đươ? c. Nó được
xem la? sa? n phâ? m đa? hoa? n chi? nh.
Kiu POTX: là dng file khuôn mu (template)
Câu 27: Cho biết cánh tìm các tp tin có kiu định dng “PDF” trên Internet?
Vào website cho phép tìm kiếm thông tin.
Cú pháp: <filetype:pdf>
Câu 28: Các hình thc lây nhim Virus trên mng Internet?
Lây nhim thông qua các file tài liu, phn mm: Là cách lây nhim c đin, nhưng thay thế các hình thc truyn file theo cách
c đin (đĩa mm, đĩa USB...) bng cách ti t Internet, trao đổi, thông qua các phn mm...
Lây nhim khi đang truy cp các trang web được cài đặt virus (theo cách vô tình hoc c ý): Các trang web có th có cha các
mã him độc gây lây nhim virus và phn mm độc hi vào máy tính ca người s dng khi truy cp vào các trang web đó.
Lây nhim virus hoc chiếm quyn điu khin máy tính thông qua các li bo mt h điu hành, ng dng sn có trên h điu
hành hoc phn mm ca hãng th ba: Điu này có th khó tin đối vi mt s người s dng, tuy nhiên tin tc có th li dng
các li bo mt ca h điu hành, phn mm sn có trên h điu hành (ví d Windows Media Player) hoc li bo mt ca
các phn mm ca hãng th ba (ví d Acrobat Reader) để lây nhim virus hoc chiếm quyn kim soát máy tính nn nhân khi
m các file liên kết vi các phn mm này.
Câu 29: Công dng ca Slide Master trên PowerPoint, cách to 1 Slide Master như thế nào?
Slide Master là khuôn mu cho tt c mi slide trong bài trình chiếu. Làm cho các slide trong mt bài trình chiếu có mt mu
chung và hai hòa v màu sc, cách b cc, trang trí
Cách to: To mt file mi. Chn Th View \ Slide Master.
Liên hệ quảng cáo

Thc hin các định dng chung làm mu
Câu 30: Có my loi liên kết trong PowerPoint, cách to liên kết trong cùng tp tin?
Có 4 loi liên kết trong PowerPoint: Liên kết đến tp tin đã có - liên kết đến website; Liên kết trong ni b tp tin; Liên kết đến
tp tin trng; Liên kết thư tín đin t
Cách to liên kết đến 1 Slide trong cùng tp tin: Chn đối tượng làm liên kết, Insert/Hyper Link/Chn Place in this
document/Chn slide cn lien kết OK
Câu 31: Nêu cách xóa thông tin trong form data, password trên trình duyt Internet Explorer?
Nhn chn biu tượng Tool góc trên bên phi và chn Internet Options.
Chn th Content. Trong phn AutoComplete, nhn nút Settings.
Bng AutoComplete Settings xut hin, chn nút Delete AutoComplete history, nhn chn ô Form data, Passwords và nhn
Delete.
Câu 32: Cách lưu mt hình nh trên internet v máy tính?
Chn vào vùng nh hin th. Right click chn Save Picture as..
Câu 33: Hãy nêu cú pháp lnh để tìm chui “bo mt” ch trên trang web Quantrimang.com
<Site:www.quantrimang.com.vn bo mt>
Câu 34: Gi s tp tin powerpoint có 20 slide, hãy nêu cách ch cho xut hin âm thanh t slide 1 dến 10?
Sau khi chèn âm thanh, người dùng la chn thi đim file nhc.
Chn file nhc, chn Th Animations/Custom Animation/ Chn Effect Options.
Th Play sound: Start playing: from beginning và Stop playing: After 10 slides. Chn OK.
Câu 35: Nêu cách to header, footer trong powerpoint?
Th Insert/ Header and footer.
Slide number: Hin s trang;
Footer: Gõ ni dung footer
Câu 36: Xây dng biu thc để tìm tài liu “Excel 2003 tutorial” dng file pdf trên Google?
Cú pháp: < “Excel 2003 tutorial” filetye:pdf >
Câu 37: Ngoài chc năng tìm kiếm thông tin, hãy nêu thêm hai công dng trên Google mà anh ch biết?
Mng xã hi.
Dch các th tiếng.
Thư đin t.
Câu 38: Trình bày mt s bước để phòng chng virus có hiu qu nht?
Ngt kết vi mng ni b (LAN) nếu có.
Nếu máy tính không th khi động được t đĩa cng (b li ngay lúc khi động) thì c gng khi động chế độ Safe Mode t
đĩa khi động ca Windows.
Trước khi thc hin bt k hành động nào, nên sao lưu tt c d liu bng thiết b lưu tr ngoài như CD, đĩa mm, đĩa flash
Cài đặt mt phn mm quét virus.
Câu 39: Có 4 địa ch mail sau : hv1@gmail.com; hv2@gmail.com; hv3@gmail.com; gv@gmail.com. Cho biết cách
gi mail đảm bo yêu cu: 3 hc viên(hv1, hv2, hv3) khi nhn được thư này thì không biết thư này cũng đồng thi
được gi cho gv@gmail.com nhưng gv@gmail.com thì biết thư này được gi cho 3 người khác.
M mc son mt thư đin t.
Nhp địa ch gv@gmail.com vào dòng Cc trong thư đin t.
Nhp địa ch hv1@gmail.com; hv2@gmail.com; hv3@gmail.com vào dòng Bcc trong thư đin t,
Câu 40: Trình bày các bước để thay đổi hình dng biu đồ dng Column sang biu đồ dng Pie trong Powerpoint?
Right click biu đồ chn Chart Type, Chn kiu Pie
Câu 41: Máy tìm kiếm Google không phân bit ch in hay thường? Phát biu này đúng hay sai?
Phát biu này đúng
Câu 42: Gii thích vic tìm kiếm trên Google ni dung sau: “công ngh thông tin”-site:thanhnien.com.vn
<site:thanhnien.com.vn “công ngh thông tin”>
Câu 43: Trong PowerPoint khi thc hin thao tác in thì mt mt giy có th cha bao nhiêu Slide? Lit kê?
Có th cha ti đa 9 slide.
Office Button/Print. Ti Slide per page chn 9
Câu 44: Nêu ba cách chèn phim nh t tp tin tùy ý trên đĩa vào trang Slide ca ng dng PowerPoint?
Cách 1: Insert/Movie/Movie from file
Cách 2: Th Developer/Nút More Control (hình cây búa)/Windows Media Player
Cách 3: Th Developer/Nút More Control (hình cây búa)/Chn Shockwave flash object
Câu 45: Cho biết cánh tìm kiếm trang web có ni dung hin th trong tiêu đề là “Excel dùng trong kinh tế” ?
<intitle:“Excel dùng trong kinh tế”>
Liên hệ quảng cáo

ly thuyet thi tin hoc van phong
tai lieu hoc ly thuyet tin hoc van phong
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 2534     Tải về: 4     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Hướng dẫn sử dụng Microsoft Word 2003 Lượt tải: 416 Lượt xem: 129858
Giáo trình MS Word 2007 cực hay Lượt tải: 1760 Lượt xem: 66306
100 bài tập Turbo Pascal lớp 8 - tài liệu… Lượt tải: 761 Lượt xem: 59874
Giáo trình Tin học căn bản Lượt tải: 262 Lượt xem: 30611
Giáo trình Word 2003 Lượt tải: 297 Lượt xem: 25438
Có thể bạn quan tâm
Giáo trình Word 2003 Lượt tải: 297 Lượt xem: 25438
sách học excel 2003 Lượt tải: 342 Lượt xem: 25420
trắc nghiệm tin học đại cương Lượt tải: 87 Lượt xem: 16245
Giáo Trình Microsoft Excel 2010 (Tiếng Việt) Lượt tải: 65 Lượt xem: 13480
Đề thi trắc nghiệm tin học đại cương Lượt tải: 55 Lượt xem: 13329