Tài liệu

LUYỆN TẬP TỪ ĐƠN - TỪ GHÉP - TỪ LÁY

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4075     Tải về: 18     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 4
Tài liệu LUYỆN TẬP TỪ ĐƠN - TỪ GHÉP - TỪ LÁY - tài liệu, sách iDoc.VnLUYỆN TẬP TỪ ĐƠN - TỪ GHÉP - TỪ LÁY,Thực hành làm các Bài tập về từ đơn, từ ghép, từ láy. II. NỘI DUNG: Bài 1. Hãy tìm 3 từ đơn chỉ sự vật, chỉ hoạt động, chỉ tính…
background image

LUYỆN TẬP 

TỪ ĐƠN - TỪ GHÉP - TỪ LÁY 

I. MỤC TIÊU: 

- Thực hành làm các Bài tập về từ đơn, từ ghép, từ láy. 

II. NỘI DUNG: 

 

Bài 1.  Hãy tìm 3 từ đơn chỉ sự vật, chỉ hoạt động, chỉ tính chất nói về 

chủ đề học tập. 

 

Trả lời: 

 

+ sách, vở, bút, … 

 

+ nghĩ, viết, đọc, … 

 

+ giỏi, dốt, ngoan, … 

 

Bài 2. Tìm một số từ ghép, một số từ láy nói về những đức tính của 

một học sinh giỏi, 

 

Trả lời: 

 

+ học hỏi, chịu khó, siêng năng, khiêm tốn, ... 

 

+ cần cù, chăm chỉ, … 

 

Bài 3. Vạch ranh giới các từ đơn, từ ghép, từ láy ở trong các dòng thơ 

sau:  

 

 

Tính các cháu ngoan ngoãn 

 

 

Mặt các cháu xinh xinh 

background image

Mong các cháu cố gắng 

Thi đua học và hành 

 

Trả lời: 

 

 

Tính /các / cháu / ngoan ngoãn 

 

 

Mặt /các/ cháu /xinh xinh 

Mong /các /cháu/ cố gắng 

Thi đua /học/ và/ hành 

 

 

 

Bài 4. Điền vào chỗ chấm để được từ ghép: 

sách … 

nhà … 

đường … 

hoa … 

chăm … 

xe … 

vui … 

học … 

bút … 

 

 

Trả lời: 

sách vở 

nhà cửa 

đường bộ 

hoa hồng 

chăm làm 

xe lửa 

vui tươi 

học giỏi 

bút máy 

Bài 5. Ghi kí hiệu  sau từ ghép, sau từ láy vào ô trống: 

- xanh xám 

- vàng vọt 

- thích thú 

background image

- học hành 

- đen đủi 

- lời lẽ 

- xanh xao 

- tươi tốt 

- trong trắng 

 

- xanh xám 

- vàng vọt 

- thích thú 

- học hành 

- đen đủi 

- lời lẽ 

- xanh xao 

- tươi tốt 

- trong trắng 

 

Bài 6. Hãy tách các từ sau ra làm 2 loại và cho biết tại sao lại tách ra 

được như vậy. 

 

“ rầm rập, đỏ thắm, bảo vệ, đất nước, chiêm chiếp, xinh đẹp, máy 

may, ngoằn ngoèo, hoa hồng, chót vót, non nước, đủng đỉnh, gập ghềnh”. 

 

Trả lời:  

Từ ghép 

Từ láy 

-  đỏ  thắm,  bảo  vệ,  đất  nước, 

xinh  đẹp,  máy  may,  hoa  hồng, 

non nước. 

-  rầm  rập,  chiêm  chiếp,  ngoằn 

ngoèo, chót vót, đủng đỉnh 

 

Bài 7. Dựa vào các từ gốc sau đây hãy thêm vào chỗ chấm để tạo 

thành các từ láy. 

a) hiếm … 

b) vắng … 

c) sạch … 

e) khoe … 

g) dơ … 

h) dại … 

Liên hệ quảng cáo

LUYỆN TẬP TỪ ĐƠN - TỪ GHÉP - TỪ LÁY

Thực hành làm các Bài tập về từ đơn, từ ghép, từ láy. II. NỘI DUNG: Bài 1. Hãy tìm 3 từ đơn chỉ sự vật, chỉ hoạt động, chỉ tính chất nói về chủ đề học tập. Trả lời: + sách, vở, bút, … + nghĩ, viết, đọc, … + giỏi, dốt, ngoan, … Bài 2. Tìm một số từ ghép,...

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 4075     Tải về: 18     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Sáng kiến kinh nghiệm toán lớp 2 Lượt tải: 188 Lượt xem: 61063
71 bài toán ôn tập học kì 1 lớp 4 Lượt tải: 565 Lượt xem: 54012
Hãy tả một loài hoa mà em yêu thích Lượt tải: 30 Lượt xem: 53780
Có thể bạn quan tâm