Tài liệu

LUYỆN TẬP SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN - SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1381     Tải về: 2     Lượt mua: 0    
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 8
Tài liệu LUYỆN TẬP SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN - SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN - tài liệu, sách iDoc.VnLUYỆN TẬP SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN - SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀNCủng cố điều kiện để một phân số viết đượ
LUYỆN TẬP.
I.MỤC TIÊU.
+Củng cố điều kiện để một phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn
hoặc số thập phân vô hạn tuần hoàn.
+Luyện kỹ năng viết 1 phân số dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc số thập phân
vô hạn tuần hoàn.
+Trung thực, nghiêm túc trong học tập.
II.CHUẨN BỊ.
1.Giáo viên.
-Bảng phụ, phấn màu.
2.Học sinh.
-Bảng nhóm, bút dạ.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC.
1.Ổn định tổ chức.
-Kiểm tra sĩ số : 7A: /38. Vng:
....................................................................................................................................
...
7B: /37. Vắng:
....................................................................................................................................
...
2.Kim tra.
HS1.Điều kiện để một phân số viết
được dưới dạng số thập phân hữu hạn
hoặc số thập phân vô hạn tuần hoàn.
GV nhận xét, cho điểm HS.
HS1.Lên bảng thực hiện.
HS dưới lớp nhận xét, bổ sung …
3.Bài mới.
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1. Chữa bài tập.
Dạng 1. Viết phân số hoặc 1 thương
dưới dạng số thp phân.
Viết các phân số
1 1
;
99 999
dưới dạng
Bài 69.Tr.35.SGK.
HS dùng máy tính để chia rồi nêu kết
quả.
a) 8,5 : 3 = 2,8(3)
b) 18,7 : 6 = 3,11(6)
c) 58 : 11 = 5,(27)
d) 14,2 : 3,33 = 4,(264)
Bài 71 SGK.Tr.35.
Hoc sinh làm bài
LUYỆN TẬP SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN - SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN
LUYỆN TẬP SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN - SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀNCủng cố điều kiện để một phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc số thập phân vô hạn tuần hoàn. +Luyện kỹ năng viết 1 phân số dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc số thập phân vô hạn tuần hoàn. +Trung thực, nghiêm túc trong học tập.
Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1381     Tải về: 2     Lượt mua: 0    
Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
comments powered by Disqus
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm