Thành viên idoc2012

LUYỆN TẬP QUI ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ

- 04/18/2013
Chia sẻ
/7 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (7 trang)
Thành viên idoc2012

LUYỆN TẬP QUI ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ

- 04/18/2013
279
Báo lỗi

Mục tiêu : Rèn kỹ năng qui đồng mẫu số nhiều phân số , nắm được các bước tiến hành qui đồng mẫu nhiều phân số . Giải thành thạo các bài tập về qui đồng mẫu các phân số (các phân số này có mẫu là số không quá 3 chữ số) .

Nội dung
Microsoft Word - 56.doc

LUYỆN TẬP QUI ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ

I.- Mục tiêu :

- Rèn kỹ năng qui đồng mẫu số nhiều phân số , nắm được các bước tiến hành

qui đồng mẫu nhiều phân số .

- Giải thành thạo các bài tập về qui đồng mẫu các phân số (các phân số này có

mẫu là số không quá 3 chữ số) .

II.- Phương tiện dạy học :

- Sách Giáo khoa .

III Hoạt động trên lớp :

1./ On định : Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp

2 ./ Kiểm tra bài cũ:

- Muốn qui đồng hai hay nhiều phân số ta phải làm thế nào ?

- Học sinh 1 : sửa bài tập 30 / 19 Học sinh 2 : Sửa

bài tập 31 / 19

3./ Bài mới :

Giáo viên Học sinh Bài ghi

- GV

hướng dẫn

:

- Nếu mẫu

của đề bài

cho dưới

dạng tích

,ta có thể

nhanh

chóng tìm

được mẫu

chung

chính là

BCNN

của các

mẫu và

tìm nhanh

được các

thừa số

phụ

Học sinh thực

hiện theo

nhóm

- Học sinh

tổ 5 thực

hiện

- Học sinh

tổ 4 thực

hiện

+ Bài tập 32 / 19 :

a) Qui đồng mẫu các phân số :

21 10;

9 8;

7 4  MC :

63

63 30

3.21 3.10

21 10

63 56

7.9 7.8

9 8;

63 36

9.7 9.4

7 4

 

 

 

 

 

b) 11.2

7; 3.2

5 32 MC : 2

3 . 3 .

11 = 264

264 21

3.11.2 3.7;

264 110

11.2.3.2 11.2.5

3.2 5

322 

- Cần

lưu

ý là

phải

đưa

về

các

phân

số

mẫu

dươ

ng

rồi

mới

thực

hiện

qui

đồng

mẫu

hoặc

mẫu

chun

g

- H

ọc

sin

h

tổ

3

thự

c

hiệ

n

- H

ọc

sin

h

tổ

2

thự

c

hiệ

+ Bài tập 33 / 19 :

a) MC : 60

60 28

4.15 4.7

15 7

60 22

2.30 2.11

30 11;

60 9

3.20 3.3

20 3



  

 

 

b) MC : 140

140 15

5.28 5.3

28 3

140 21

7.20 7.3

180 27;

140 24

4.35 4.6

35 6

 

 

 

 

 

+ Bài tập 34 / 20 :

a)

7 8;

7 7

5 5neân1

5 5 

 

 

b)

30 25

6 5;

30 18

5 3;

30 903 

c)

phải

mẫu

dươ

ng

- Câu

b)

nên

rút

gọn

trướ

c

4./

Củng cố

:

Qua

các bài

tập trên

khi qui

đồng

mẫu

nhiều

n

- H

ọc

sin

h

tổ

1

thự

c

hiệ

n

- Mộ

t

học

sinh

bất

105 1051;

105 133

15 19;

105 135

7 9 

 

 

 

+ Bài tập 35 / 20 :

a)

30 15

15.2 15.1

150 75;

30 6

6.5 6.1

600 120;

30 5

5.6 5.1

90 15 

 

 

 

 

 

b)

9135 60;

360 225

8 5

288 180;

360 216

5 3

90 54 

 

 

 

 

 

phân số

học sinh

cần chú ý

:

- MC

chính là

BCNN

của các

mẫu

- Phả

i để

các

phân

số

dưới

dạng

mẫu

dươ

ng

(Mẫ

u

chun

g

phải

là số

nguy

ên

kỳ

dươ

ng).

- Một

số

nguy

ên là

phân

số

mẫu

là 1

- Trư

ớc

khi

qui

đồng

cần

phải

rút

gọn

các

phân

số

5./ Dặn

dò :

Bài

tập về

nhà 36

SGK

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang