Thành viên idoc2012

LUYỆN TẬP HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC

- 11/18/2012
Chia sẻ
/7 trang
Tải xuống miễn phí
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống miễn phí (7 trang)
Thành viên idoc2012

LUYỆN TẬP HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC

- 11/18/2012
2,402
Báo lỗi

Nắm vững phương pháp chứng minh hai mặt phẳng vuông góc. - vận dụng được các tính chất của các hình hộp để giải toán 2- kỹ năng: - vẽ được hình học đơn giản của các hình có tính vuông góc. - chứng minh được các bài toán hai mặt vuông góc đơn giản 3- tư duy: - tư duy trừu tượng đến thực tế.

Nội dung

Tổ Toán - Trường THPT Vinh Lộc

Giáo án Hình học 11 nâng cao - Chương III- Năm học : 2007 - 2008

Tiết: 41

BÀI DẠY: LUYỆN TẬP HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC

I-MỤC TIÊU BÀI DẠY:

1- Kiến thức: - nắm vững phương pháp chứng minh hai mặt phẳng vuông góc.

- vận dụng được các tính chất của các hình hộp để giải toán

2- kỹ năng: - vẽ được hình học đơn giản của các hình có tính vuông góc.

- chứng minh được các bài toán hai mặt vuông góc đơn giản

3- tư duy: - tư duy trừu tượng đến thực tế.

4- thái độ học tập: - nghiêm túc , tự giác.

II- PHƯƠNG TIỆN:

1-Giáo viên: giáo án,bảng phụ trắc nghiệm, phiếu trắc nghiệm cho học sinh, SGK.

2- học sinh: sgk, vở bầ tập,dụng cụ học tập hình học.

III- PHƯƠNG PHÁP: - vấn đáp, gợi mở, hình học trực quan.

IV – CÁC BƯỚC LÊN LỚP:

1- ổn định lớp: 1 phút

2- Kiểm tra bài cũ: (6-7 phút) - định nghĩa và điều kiện để hai mặt phẳng vuông góc

- các tính chất định lý.

- lấy một mô hình cụ thể trong thực tế hai mặt phẳng vuông góc.

3- Bài giảng:33 phút

4- Củng cố:( 4 phút) - Khái niệm góc giữa hai mặt phẳng  khái niệm hai mặt phẳng vuông góc.

- Phương pháp chứng minh 2 mặt phẳng vuông góc.

- Các tính chất của các hình hộp.

hoạt động của GV hoạt động HS Ghi bảng

Tổ Toán - Trường THPT Vinh Lộc

Giáo án Hình học 11 nâng cao - Chương III- Năm học : 2007 - 2008

 1 : học sinh đọc đề

GV phân tích đề, vẽ hình

 2 Tính AB.phương pháp tính AB ?

* Đặc điểm của hai ADC, BDC ?

mối quan hệ của JA và JB ?

 độ dài JA và JB ?

*   



JACDBCDACD BCDACD

)()( )()(

 đặc điểm ABJ ?  độ dài AB?

 3 Tính IJ.phương pháp tính IJ ?

*vai trò của IJ trong ABJ ?

 IJ = ?

HƯỚNG DẪN HỌC SINH TRÌNH

BÀY NHƯ BÊN

học sinh phân tích và vẽ

hình .

ADC, BDC là 2 tam

giác cân và = nhau

vậy JA = JB

JA =

JB= 22 ) 2

( DCAC 

= 22 xa 

AB=JA 2 = 2

22 xa 

????.......

IJ là đường trung tuyến

từ góc vuông.Vậy ta có:

IJ=AB\2= 2 1 )(2 22 xa 

== 2

22 xa 

Bài 27\112

(ACD) (BCD)

AC = AD = BC = BD = a,CD=2x.

I,J: lần lược trung điểm AB,CD.

a/ Tính AB, IJ theo a,x.

b/ Tìm x để (ABC)  (ABD).

J I

D

C B

A

Tổ Toán - Trường THPT Vinh Lộc

Giáo án Hình học 11 nâng cao - Chương III- Năm học : 2007 - 2008

Tổ Toán - Trường THPT Vinh Lộc

Giáo án Hình học 11 nâng cao - Chương III- Năm học : 2007 - 2008

 4 Tìm x theo a để (ABC) (ABD)

*đặc điểm của ABC, ABD ?

mối quan hệ của CI ,BI đối với AB ?

 ( , )ABC ABD 

là góc nào ?

*Vậy để (ABC) (ABD) thì ICD

thỏa điều kiện gì?

Vậy đường trung tuyến IJ thỏa điều

kiện gì ?

Từ (a),(b)  x = ?

KL ?

ABC, ABD là hai 

cân tại C, D.

Vậy:CIABDI

( ,ABC ABD 

) = ( , )CI ID 

Ta cần có ICD vuông

tại I.

Vậy IJ = 2

CD = x (b)

Từ (a),(b)  x =…=

x = 3

a

vậy khi x = 3

a thì

(ABC) (ABD)

Trình bày tương tự như bên

Tổ Toán - Trường THPT Vinh Lộc

Giáo án Hình học 11 nâng cao - Chương III- Năm học : 2007 - 2008

 1 : gọi học sinh đọc đề

GV phân tích đề, vẽ hình

 2 Xác định góc ( , )SBC SCD 

- phương pháp xác định góc

giữa 2 mặt phẳng ?

- phương pháp xác định góc

( , )SBC SCD 

?

 ( , )SBC SCD 

= ?

= BID 

?

học sinh phân tích và vẽ

hình .

Tìm một mặt phẳng thứ 3

vuông góc và cắt 2 mặt

phẳng đó theo 2 giao

tuyến a,b.Góc giữa 2

đường thẳng a,b là góc

giữa 2 mặt phẳng.

Dựng OI SC.

( , ) ( , )SBC SCD BI ID  

( , )SBC SCD 

 BID 

Bài 24\111

Cho S.ABCD.Có ABCD hình

vuông. SA (ABCD)

SA = x.

Tìm x theo a để ( , )SBC SDC 

= 60 0

O

I D

CB

A

S

Dựng OI SC.Ta có:

CIO~CAS  OI CO

= SA SC

OI = CO.SA SC

= 2 22 2

a x a x

Ta lại có:

BD SC(*) (vì BD (SAC))

OI  SC (**)

Từ (*),(**),ta có: SC (IBD)

Vậy (SBC) (BID) (SCD)

do đó:

0( , ) ( , ) 60SBC SCD BI ID  

 

Ta dể thấy BID cân tại I.Vậy để

Tổ Toán - Trường THPT Vinh Lộc

Giáo án Hình học 11 nâng cao - Chương III- Năm học : 2007 - 2008

 3

Tìm điều kiện để 0( , ) 60SBC SCD 

để 0( , ) 60SBC SCD 

 ta cần có gì ?

Học sinh tính tiếp để tìm giá trị x

theo a

KL ?

 5 treo bảng có câu hỏi trắc nghiệm

Phân công các câu cho mổi nhóm

gọi học sinh trả lời và lí do tại sao chọn

câu đó %

để

0( , ) 60BI ID 

 ,ta cần có:

0

0

BO 360 IO 1

30 3

BIO BOBIO IO

    

 

học sinh tự nghiên cứu

câu hỏi.

0( , ) 60BI ID 

 ,ta cần có:

0

0

BO 360 IO 1

30 3

BIO BOBIO IO

    

 

2 2 2

2 2 2

23 3

3 3(2 )

a xBO IO x BO IO a x x

     

     2 2 2

2 22 2 2

2 3 6 2 (*)6 3

x aa x x a xa x x

          (*) vô nghiệm.Vậy x = a thì

0( , ) 60SBC SCD 

TRẮC NGHIỆM

Thực tế là còn thời gian bao nhiêu ta làm trắc nghiệm.

Nhóm I

Tổ Toán - Trường THPT Vinh Lộc

Giáo án Hình học 11 nâng cao - Chương III- Năm học : 2007 - 2008

1/ )( )()( )()(

P RQ RP

   

 song song với (Q) 2/ )(

)()( )()(

P RQ RP

   

  (Q)

3/ (Cho trước đường thẳng d )  ( ! mặt phẳng (P) sao cho (P)  d )

Nhóm II

4/ (Cho trước đường thẳng d, điểm O )  ( ! mặt phẳng (P) sao cho (P)  d và đi qua O)

5/ Cho trước điểm O và mặt phẳng (P), các mặt phẳng đi qua O và vuông góc với (P) thì luôn đi

qua một đường thẳng cố định.

6/ Hình lăng trụ có 2 mặt bên là 2 hình chữ là hình lăng trụ đứng.

Nhóm III

7/ Hình lăng trụ có 2 đáy là 2 đa giác đều và 2 mặt bên là 2 hình chữ nhật là hình lăng trụ đều.

8/ Các mặt bên của lăng trụ đều là các hình chữ nhật bằng nhau và cùng vuông góc với đáy.

9/ Hình hộp có 6 mặt là sáu hình chữ nhật là hình hộp chữ nhật.

Nhóm IV

10/ Hình hộp chữ nhật có các mặt có diện tích bằng nhau là hình lập phương.

11/ Hình hộp có 1 cạnh bên vuông góc với dáy là hình hộp đứng.

12/ Hình hộp có 2 mặt bên kề nhau là hình chữ nhật thì hình hộp đó là hình hộp đứng.

Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THIÊN THI
372/10 Điện Biên Phủ, Phường 17, Q.Bình Thạnh, HCM
giấy phép MXH: 102/GXN - TTĐT
Lên đầu trang