Tài liệu

LUYỆN TẬP HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC

Chia sẻ bởi
Lượt xem: 1936     Tải về: 1     Lượt mua: 0     Định dạng:  
Báo lỗi
Bình luận
Nhúng
/ 7
Tài liệu LUYỆN TẬP HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC - tài liệu, sách iDoc.VnLUYỆN TẬP HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC,Nắm vững phương pháp chứng minh hai mặt phẳng vuông góc. - vận dụng được các tính chất của các hình hộp để giải toán 2- kỹ năng:…
background image

Tổ Toán - Trường THPT Vinh Lộc  

Giáo án Hình học 11 nâng cao - Chương III- Năm học : 2007 - 2008 

Tiết: 41 

BÀI DẠY:                         LUYỆN TẬP HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC 

 

I-MỤC TIÊU BÀI DẠY:

  

1- Kiến thức: - nắm vững phương pháp chứng minh hai mặt phẳng vuông góc. 

                      - vận dụng được các tính chất của các hình hộp để giải toán 

2- kỹ năng:    - vẽ được hình học đơn giản của các hình có tính vuông góc. 

                      - chứng minh được các bài toán hai mặt vuông góc đơn giản 

3- tư duy:      - tư duy trừu tượng  đến thực tế. 

     4- thái độ học tập: - nghiêm túc , tự giác. 

II- PHƯƠNG TIỆN: 

1-Giáo viên: giáo án,bảng phụ trắc nghiệm, phiếu trắc nghiệm cho học sinh, SGK. 

2- học sinh: sgk, vở bầ tập,dụng cụ học tập hình học. 

III- PHƯƠNG PHÁP:

 - vấn đáp, gợi mở, hình học trực quan. 

IV – CÁC BƯỚC LÊN LỚP: 

      1- ổn định lớp: 1 phút 

      2- Kiểm tra bài cũ:  (6-7 phút)  - định nghĩa và điều kiện để hai mặt phẳng vuông góc 

                                                  - các tính chất định lý. 

                                                  - lấy một mô hình cụ thể trong thực tế hai mặt phẳng vuông góc. 

      3- Bài giảng:33 phút 

      4- Củng cố:( 4 phút)  - Khái niệm góc giữa hai mặt phẳng    khái niệm hai mặt phẳng vuông góc. 

                                         - Phương pháp chứng minh 2 mặt phẳng vuông góc. 

                                   - Các tính chất của các hình hộp. 

 

        hoạt động của GV                                 hoạt động HS                                      Ghi   bảng 

background image

Tổ Toán - Trường THPT Vinh Lộc  

Giáo án Hình học 11 nâng cao - Chương III- Năm học : 2007 - 2008 

1 : học sinh đọc đề  

GV phân tích đề, vẽ hình 

           

 

 

2  Tính AB.phương pháp tính AB ? 

 

* Đặc điểm của hai  ADC, BDC    ? 

 

 mối quan hệ của JA và JB                ? 

 độ dài JA và JB                                 ? 

 

 

 

*

JA

CD

BCD

ACD

BCD

ACD

)

(

)

(

)

(

)

(

 

   đặc điểm  ABJ ?    độ dài AB? 

 

 

3  Tính IJ.phương pháp tính IJ    ? 

 *vai trò của IJ trong ABJ                 ? 

 

      IJ =                                               ? 

 

HƯỚNG DẪN HỌC SINH TRÌNH 

BÀY NHƯ BÊN 

học sinh phân tích và vẽ 

hình . 

 

 

 

 

 

ADC, BDC  là 2 tam 

giác cân và = nhau 

vậy JA = JB 

JA = 

JB=

2

2

)

2

(

DC

AC 

 

   = 

2

2

x

  

 

AB=JA 2 = 2

2

2

x

 

 

 

????....... 

IJ là đường trung tuyến 

từ góc vuông.Vậy ta có: 

IJ=AB\2=

2

1

)

(

2

2

2

x

           

==

2

2

2

x

          

Bài 27\112 

(ACD)  (BCD) 

AC = AD = BC = BD = a,CD=2x. 

I,J: lần lược trung điểm AB,CD. 

a/ Tính AB, IJ theo a,x. 

b/ Tìm x để (ABC)    (ABD). 

 

 

 

 

 

background image

Tổ Toán - Trường THPT Vinh Lộc  

Giáo án Hình học 11 nâng cao - Chương III- Năm học : 2007 - 2008 

 

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

Liên hệ quảng cáo

LUYỆN TẬP HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC

Nắm vững phương pháp chứng minh hai mặt phẳng vuông góc. - vận dụng được các tính chất của các hình hộp để giải toán 2- kỹ năng: - vẽ được hình học đơn giản của các hình có tính vuông góc. - chứng minh được các bài toán hai mặt vuông góc đơn giản 3- tư duy: - tư duy trừu tượng đến thực tế.

Gửi nhận xét của bạn về tài liệu này
Tài liệu liên quan
Có thể bạn quan tâm